sprawy społeczne

Wolontariusze Banku Pekao mimo pandemii niosą pomoc lokalnym społecznościom

26.11.2020 | Bank Pekao SA

Ponad 50 grantów na projekty zainicjowane przez wolontariuszy Banku Pekao S.A. każdy w wysokości do 4500 zł – tak w skrócie można podsumować II edycję konkursu „Jesteśmy blisko”. Tegoroczna inicjatywa z udziałem wolontariuszy nabrała szczególnego charakteru ze względu na pandemię koronawirusa. Pracownicy Banku udowodnili, że być blisko można nawet z zachowaniem reżimu sanitarnego i dystansu społecznego.

W zeszłym roku, z okazji obchodów swojego 90-lecia, Bank Pekao S.A. zorganizował pierwszą edycję konkursu grantowego „Jesteśmy blisko”, w którym to pracownicy wskazywali jakie inicjatywy wolontariackie chcieliby zrealizować na rzecz lokalnych społeczności. Sukces przeprowadzonych w zeszłym roku projektów zaostrzył apetyt wolontariuszy na pomaganie, dlatego bank wraz ze swoją Fundacją im. dr. Mariana Kantona podjął decyzję o kolejnej edycji. Celem akcji jest wspieranie lokalnych inicjatyw z obszaru edukacji, kultury i sztuki, ekologii oraz ochrony zdrowia. Każdy pracownik może zgłosić projekt, zaangażować w niego koleżanki i kolegów i wspólnie walczyć o grant na realizację przedsięwzięcia. Pomysłodawcy tegorocznych inicjatyw dostosowali propozycje akcji do panujących warunków. Wśród zwycięskich projektów znalazły się m.in. organizacja wydarzeń sportowych, pomoc dla schronisk i przytulisk dla zwierząt, remont placówek edukacyjnych czy sadzenie drzew.

Pracownicy Banku Pekao S.A. z całej Polski pomagali potrzebującym i przeciwdziałali wykluczeniu przez kilka ostatnich tygodni. Tegoroczna edycja akcji ma szczególne znaczenie ze względu na pandemię COVID-19. Mieliśmy na uwadze, że część pomysłów będzie wymagać pewnej modyfikacji w związku z koniecznością utrzymania reżimu sanitarnego. Trudna sytuacja wywołała niespodziewany efekt – wolontariusze chcieli pomagać jeszcze bardziej. Przezwyciężyliśmy trudności i wspólnie zrealizowaliśmy ponad 50 przedsięwzięć. Cieszymy się, że konkurs „Jesteśmy blisko” odbył się ponownie, a w związku z dużym zaangażowaniem wolontariuszy planujemy nadanie akcji cyklicznego charakteru – mówi Piotr Borowiec, Dyrektor Biura Wolontariatu i Kultury Korporacyjnej w Banku Pekao S.A. i Prezes Zarządu Fundacji Banku Pekao S.A. im. dr. Mariana Kantona.

Konkurs „Jesteśmy blisko” został zainicjowany przez Banku Pekao S.A. i jego Fundację im. dr. Mariana Kantona. Tegoroczne zgłoszenia wolontariuszy stanowiły odpowiedzi na aktualne, lokalne potrzeby: m.in. w Koszalinie wolontariusze Banku Pekao S.A. zamontowali domki dla kotów na zimę, seniorzy z zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego w Otwocku otrzymali kącik biblioteczny wzbogacony o audiobooki, a lubelskie hospicjum dla dzieci koncentrator tlenu dla dzieci cierpiących na niewydolność oddechową.

Wspólne czynienie dobra pozwala wolontariuszom sprawdzić się w zupełnie nowych okolicznościach. Angażując się w działania dla wspólnego dobra, możemy się lepiej poznać i wzajemnie wspierać. Bank Pekao S.A. jest instytucją odpowiedzialną społecznie i nie pozostał  obojętny na los Polaków, szczególnie w czasie pandemii COVID-19. Dzięki wsparciu inicjatyw pracowniczych możemy wywołać uśmiech na twarzach osób, którym pomagamy – mówi koordynująca przebieg konkursu grantowego Anna Strukowicz, Ekspert w Biurze Wolontariatu i Kultury Korporacyjnej Banku Pekao S.A., koordynująca projekt.

Podczas tegorocznej edycji pracownicy realizowali projekty w małych grupach, z zachowaniem dystansu społecznego. Wolontariusze swoją postawą udowodnili, że mają otwarte oczy i serca wrażliwe na problemy społeczności, w których żyją.

kontakt dla mediów
Klaudia Klimkowska
Bankowość detaliczna, Bank Pekao SA
Klaudia Klimkowska

klaudia.klimkowska@pekao.com.pl

tel: +48 571 399 589

informacje o firmie

 

 

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z ok. 235 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,6 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest w gronie trzech najbardziej odpornych wśród 48 banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA).

Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.

załączniki

więcej z kategorii sprawy społeczne