zdrowie media/marketing/reklama

Termin nadsyłania zgłoszeń do I edycji konkursu „Grant na Zdrowie” przedłużony

13.11.2020 | Gedeon Richter

Do 30.11. organizacje pacjenckie mogą nadsyłać formularze zgłoszeniowe do konkursu „Grant na zdrowie”. Stowarzyszenia mają dodatkowe dwa tygodnie na przygotowanie wniosku z koncepcją działań odpowiadających na najpilniejsze potrzeby zdrowotne kobiet. Dwie wyróżnione organizacje otrzymają grant w wysokości: 20 000 zł do wykorzystania na wdrożenie zwycięskich projektów.

Organizacje zgłaszające się do tegorocznej edycji „Grant na zdrowie – Gedeon Richter i Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej w służbie pacjentom” mają za zadanie przedstawić koncepcję działań przyczyniających się do poprawy jakości i komfortu życia w obszarze zdrowia kobiet. Oceniany będzie między innymi zasięg realizowanych działań, siła oddziaływania na beneficjentów oraz czy poziom innowacyjności. Ogłoszenie wyników odbędzie się 11 lutego 2021 r. podczas uroczystej gali obchodów Światowego Dnia Chorego. Z uwagi na duże zainteresowanie organizacji pacjenckich organizatorzy podjęli decyzję o przedłużeniu terminu zgłaszania projektów aż o dwa tygodnie.

Do konkursu mogą przystąpić polskie organizacje pozarządowe, których celem jest działanie na rzecz jakości życia pacjentów i ich opiekunów. Co ważne, każdy zgłoszony projekt musi być możliwy do realizacji w 2021 roku. Jedno stowarzyszenie może zgłosić maksymalnie dwa projekty mówi Igor Grzesiak, Wiceprezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej  – Istotna z naszego punktu widzenia jest jak największa potencjalna efektywność projektu w kontekście korzyści pacjenta. Podkreślamy, że zapraszamy do udziału także organizacje, które nie mają jeszcze doświadczenia w realizacji projektów. To doskonała szansa, by teorię przekuć w praktykę – dodaje.

Zgłoszone koncepcje oceniać będzie Kapituła Konkursu złożona z ekspertów branży medycznej: Prof. dr. hab. n. med. Violetty Skrzypulec-Plinty – kierownika Katedry Zdrowia Kobiety i Zakładu Seksuologii, prorektora ds. rozwoju i promocji uczelni Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Marty Majchrzak – psycholożki, badaczki społecznej, Igora Grzesiaka – Wiceprezesa Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej oraz Anety Grzegorzewskiej – Dyrektor Pionu Korporacyjnego i Relacji Zewnętrznych Gedeon Richter Polska.

Jak wskazują organizatorzy, projekty zgłoszone do programu muszą wychodzić naprzeciw pilnym potrzebom zdrowotnym kobiet. W obszarze zainteresowania kapituły konkursowej jest jakość życia pacjenta, profilaktyka i standardy w leczeniu.  

Szczegółowe informacje o programie można znaleźć na stronie: https://www.gedeonrichter.pl/grant-na-zdrowie/

kontakt dla mediów
Junior Account Manager, MSLGROUP
Elwira Charyga

elwira.charyga@mslgroup.com

tel: +48606564423

informacje o firmie

Informacje o spółce Richter

Gedeon Richter jest jedną z największych firm farmaceutycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, coraz prężniej rozwijającą swoją działalność na rynkach Europy Zachodniej, w Chinach i Ameryce Łacińskiej. W 2019 roku firma Richter osiągnęła skonsolidowaną sprzedaż na poziomie 1,6 mld euro (1,7 mld dol.), a jej wartość giełdową wyceniano na 3,6 mld euro (4,1 mld dol.). Wachlarz produktów Gedeon Richter obejmuje wiele ważnych obszarów terapeutycznych, m.in. ginekologię, ośrodkowy układ nerwowy oraz układ sercowo-naczyniowy. Posiadając największe centrum badawczo-rozwojowe w Europie Środkowo-Wschodniej, Richter koncentruje swoje badania nad lekami oryginalnymi w dziedzinie chorób ośrodkowego układu nerwowego. Za sprawą swojego powszechnie uznanego doświadczenia w dziedzinie chemii steroidów firma odgrywa na świecie znaczącą rolę w zakresie zdrowia kobiet. Aktywnie angażuje się również w rozwój produktów biopodobnych.

 

Informacje o Instytucie Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej to fundacja, która została utworzona w 2004 roku z inicjatywy księdza dr Arkadiusza Nowaka. Misją Instytutu jest przede wszystkim wspieranie rozwiązań systemowych ukierunkowanych na poprawę sytuacji pacjentów oraz oddziaływanie na kształtowanie prozdrowotnych postaw Polaków. Instytut podejmuje również działania na rzecz integracji środowiska organizacji pacjentów oraz organizuje cykliczne spotkania z kluczowymi ekspertami w obszarze ochrony zdrowia, bierze czynny udział w konsultacjach społecznych, prowadzi rzecznictwo we współpracy z organizacjami zrzeszającymi pacjentów. Zakres działalności Instytutu obejmuje także doradztwo i wsparcie dla organizacji pozarządowych działających dla dobra pacjenta.

kontakt dla mediów
Junior Account Manager, MSLGROUP
Elwira Charyga

elwira.charyga@mslgroup.com

tel: +48606564423

informacje o firmie

Informacje o spółce Richter

Gedeon Richter jest jedną z największych firm farmaceutycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, coraz prężniej rozwijającą swoją działalność na rynkach Europy Zachodniej, w Chinach i Ameryce Łacińskiej. W 2019 roku firma Richter osiągnęła skonsolidowaną sprzedaż na poziomie 1,6 mld euro (1,7 mld dol.), a jej wartość giełdową wyceniano na 3,6 mld euro (4,1 mld dol.). Wachlarz produktów Gedeon Richter obejmuje wiele ważnych obszarów terapeutycznych, m.in. ginekologię, ośrodkowy układ nerwowy oraz układ sercowo-naczyniowy. Posiadając największe centrum badawczo-rozwojowe w Europie Środkowo-Wschodniej, Richter koncentruje swoje badania nad lekami oryginalnymi w dziedzinie chorób ośrodkowego układu nerwowego. Za sprawą swojego powszechnie uznanego doświadczenia w dziedzinie chemii steroidów firma odgrywa na świecie znaczącą rolę w zakresie zdrowia kobiet. Aktywnie angażuje się również w rozwój produktów biopodobnych.

 

Informacje o Instytucie Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej to fundacja, która została utworzona w 2004 roku z inicjatywy księdza dr Arkadiusza Nowaka. Misją Instytutu jest przede wszystkim wspieranie rozwiązań systemowych ukierunkowanych na poprawę sytuacji pacjentów oraz oddziaływanie na kształtowanie prozdrowotnych postaw Polaków. Instytut podejmuje również działania na rzecz integracji środowiska organizacji pacjentów oraz organizuje cykliczne spotkania z kluczowymi ekspertami w obszarze ochrony zdrowia, bierze czynny udział w konsultacjach społecznych, prowadzi rzecznictwo we współpracy z organizacjami zrzeszającymi pacjentów. Zakres działalności Instytutu obejmuje także doradztwo i wsparcie dla organizacji pozarządowych działających dla dobra pacjenta.