zdrowie nauka/edukacja/szkolenia

Rusza I edycja konkursu „Grant na zdrowie”

19.10.2020 | Gedeon Richter

Firma Gedeon Richter oraz Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej uruchomiły I edycję programu grantowego dedykowanego organizacjom pacjenckim. Jego celem jest wyróżnienie i promowanie stowarzyszeń, które realizują, bądź planują realizację projektów przyczyniających się do poprawy jakości i komfortu życia w obszarze zdrowia kobiet. Dwie wyróżnione organizacje otrzymają grant w wysokości: 20 000 zł do wykorzystania na wdrożenie zwycięskich projektów. Zgłoszenia można nadsyłać do 15.11.2020r.

„Grant na zdrowie – Gedeon Richter i Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej w służbie pacjentom” to konkurs, do którego mogą przystąpić polskie organizacje pozarządowe, których celem jest poprawa jakości życia pacjentów i ich opiekunów. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie dwie koncepcje możliwe do wdrożenia w 2021 roku. Zgłoszony projekt powinien odpowiadać na najpilniejsze potrzeby zdrowotne kobiet, przyczyniać się do budowania świadomości pacjentek nt. profilaktyki, standardów w leczeniu, bądź poprawiać jakość życia w chorobie. Do konkursu mogą zgłosić się również organizacje, które nie mają doświadczenia w realizacji tego typu projektów.

„Dla Gedeon Richter zdrowie kobiet jest szczególnie ważne. W swoich działaniach staramy się odpowiadać na potrzeby zdrowotne kobiet – edukując je, troszcząc się o ich zdrowie i samopoczucie, wypełniamy naszą społeczną misję. To właśnie w trosce o zdrowie kobiet postanowiliśmy zorganizować konkurs „Grant na zdrowie”, który ma za zadanie wspierać organizacje działające w tym obszarze. Niezmiernie cieszymy się ze współpracy z Instytutem Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Jestem przekonana, że do konkursu zostanie zgłoszonych wiele innowacyjnych projektów.”– mówi Aneta Grzegorzewska – Dyrektor Pionu Korporacyjnego i Relacji Zewnętrznych Gedeon Richter Polska.

Projekty zostaną oceniane przez Kapitułę Konkursu na podstawie kryteriów takich jak zgodność z zadaniem konkursowym, budżet – przygotowany w oparciu o realne wyceny czy pomysły na rozwój koncepcji w przyszłości. W skład Kapituły Konkursowej wchodzić będą cenieni eksperci i ekspertki: Prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta – kierownik Katedry Zdrowia Kobiety i Zakładu Seksuologii, prorektor ds. rozwoju i promocji uczelni Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Marta Majchrzak – psycholożka, badaczka społeczna, Aneta Grzegorzewska - Dyrektor Pionu Korporacyjnego i Relacji Zewnętrznych Gedeon Richter Polska oraz Igor Grzesiak – Wiceprezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej działa na rzecz zwiększenia świadomości obywatelskiej w zakresie praw pacjenta, postaw prozdrowotnych oraz rozwoju środowiska organizacji pacjentów w Polsce. Program grantowy „Grant na zdrowie” idealnie wpisuje się w zakres naszej działalności. Bardzo cieszymy się z rozpoczętej współpracy i możliwości współtworzenia inicjatywy przyczyniającej się do poprawy ochrony zdrowia kobiet w Polsce oraz wsparcia działalności organizacji pacjentów.” – dodaje Igor Grzesiak, Wiceprezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

Nagrodą główną, którą otrzymają dwie wyróżnione organizacje jest grant w wysokości 20 000 zł przeznaczony na realizację zwycięskich projektów. Zgłoszenia można nadsyłać do 15 listopada 2020 r. Ogłoszenie wyników oraz gala rozdania nagród odbędą się w Światowy Dzień Chorego, 11 lutego 2021 r.

Szczegółowe informacje o programie można znaleźć na stronie: https://www.gedeonrichter.pl/grant-na-zdrowie/

kontakt dla mediów
Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej , Gedeon Richter Polska
Aneta Grzegorzewska

a.grzegorzewska@gedeonrichter.com.pl

Junior Account Manager, MSLGROUP
Elwira Charyga

elwira.charyga@mslgroup.com

tel: +48606564423

informacje o firmie

Informacje o spółce Richter

Gedeon Richter jest jedną z największych firm farmaceutycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, coraz prężniej rozwijającą swoją działalność na rynkach Europy Zachodniej, w Chinach i Ameryce Łacińskiej. W 2019 roku firma Richter osiągnęła skonsolidowaną sprzedaż na poziomie 1,6 mld euro (1,7 mld dol.), a jej wartość giełdową wyceniano na 3,6 mld euro (4,1 mld dol.). Wachlarz produktów Gedeon Richter obejmuje wiele ważnych obszarów terapeutycznych, m.in. ginekologię, ośrodkowy układ nerwowy oraz układ sercowo-naczyniowy. Posiadając największe centrum badawczo-rozwojowe w Europie Środkowo-Wschodniej, Richter koncentruje swoje badania nad lekami oryginalnymi w dziedzinie chorób ośrodkowego układu nerwowego. Za sprawą swojego powszechnie uznanego doświadczenia w dziedzinie chemii steroidów firma odgrywa na świecie znaczącą rolę w zakresie zdrowia kobiet. Aktywnie angażuje się również w rozwój produktów biopodobnych.

 

Informacje o Instytucie Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej to fundacja, która została utworzona w 2004 roku z inicjatywy księdza dr Arkadiusza Nowaka. Misją Instytutu jest przede wszystkim wspieranie rozwiązań systemowych ukierunkowanych na poprawę sytuacji pacjentów oraz oddziaływanie na kształtowanie prozdrowotnych postaw Polaków. Instytut podejmuje również działania na rzecz integracji środowiska organizacji pacjentów oraz organizuje cykliczne spotkania z kluczowymi ekspertami w obszarze ochrony zdrowia, bierze czynny udział w konsultacjach społecznych, prowadzi rzecznictwo we współpracy z organizacjami zrzeszającymi pacjentów. Zakres działalności Instytutu obejmuje także doradztwo i wsparcie dla organizacji pozarządowych działających dla dobra pacjenta.

 

załączniki

kontakt dla mediów
Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej , Gedeon Richter Polska
Aneta Grzegorzewska

a.grzegorzewska@gedeonrichter.com.pl

Junior Account Manager, MSLGROUP
Elwira Charyga

elwira.charyga@mslgroup.com

tel: +48606564423

informacje o firmie

Informacje o spółce Richter

Gedeon Richter jest jedną z największych firm farmaceutycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, coraz prężniej rozwijającą swoją działalność na rynkach Europy Zachodniej, w Chinach i Ameryce Łacińskiej. W 2019 roku firma Richter osiągnęła skonsolidowaną sprzedaż na poziomie 1,6 mld euro (1,7 mld dol.), a jej wartość giełdową wyceniano na 3,6 mld euro (4,1 mld dol.). Wachlarz produktów Gedeon Richter obejmuje wiele ważnych obszarów terapeutycznych, m.in. ginekologię, ośrodkowy układ nerwowy oraz układ sercowo-naczyniowy. Posiadając największe centrum badawczo-rozwojowe w Europie Środkowo-Wschodniej, Richter koncentruje swoje badania nad lekami oryginalnymi w dziedzinie chorób ośrodkowego układu nerwowego. Za sprawą swojego powszechnie uznanego doświadczenia w dziedzinie chemii steroidów firma odgrywa na świecie znaczącą rolę w zakresie zdrowia kobiet. Aktywnie angażuje się również w rozwój produktów biopodobnych.

 

Informacje o Instytucie Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej to fundacja, która została utworzona w 2004 roku z inicjatywy księdza dr Arkadiusza Nowaka. Misją Instytutu jest przede wszystkim wspieranie rozwiązań systemowych ukierunkowanych na poprawę sytuacji pacjentów oraz oddziaływanie na kształtowanie prozdrowotnych postaw Polaków. Instytut podejmuje również działania na rzecz integracji środowiska organizacji pacjentów oraz organizuje cykliczne spotkania z kluczowymi ekspertami w obszarze ochrony zdrowia, bierze czynny udział w konsultacjach społecznych, prowadzi rzecznictwo we współpracy z organizacjami zrzeszającymi pacjentów. Zakres działalności Instytutu obejmuje także doradztwo i wsparcie dla organizacji pozarządowych działających dla dobra pacjenta.