wydarzenia technologie nauka/edukacja/szkolenia

Konferencja „Energia Nowoczesnych Miast” w Szczecinie

02.10.2020 | Enea

II edycja Konferencji Naukowo-Technicznej „Energia Nowoczesnych Miast. Elektromobilność. Smart cities. Zrównoważony transport. Sieci inteligentne w energetyce” zgromadziła w historycznej stolicy Pomorza ekspertów, samorządowców i naukowców z kilkunastu wiodących ośrodków akademickich, zainteresowanych rozwojem i wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań i proekologicznych działań w aglomeracjach miejskich oraz energetyce. Organizatorem dwudniowego wydarzenia była Enea Operator, przy współpracy merytorycznej Centrum Zarządzania w Energetyce Uniwersytetu Szczecińskiego.

Konferencja podzielona na cztery główne bloki tematyczne,  obfitowała w dyskusje o wyzwaniach stojących przed polską energetyką. Naukowcy, wykładowcy akademiccy, przedstawiciele rządu i samorządów, władze oraz pracownicy Enei Operator przez dwa dni rozmawiali o aspektach i innowacyjnych projektach istotnych dla jej rozwoju.

- Ta rewolucja w zasadzie dzieje się już na naszych oczach. Wszystkie aspekty tak zwanego smart city czy smart home umożliwiają lepsze wykorzystanie tego, co daje elektryczność w codzienności - mówił dr hab. Wojciech Drożdż, prof. US,  wiceprezes Enei Operator ds. innowacji i logistyki, Przewodniczący Rady Naukowej Konferencji.

Na scenie wystąpiło 25 specjalistów, którzy dzielili się swoją wiedzą, doświadczeniem i dorobkiem naukowym. Uczestnicy rozmawiali o rozwoju sektora energetycznego w Polsce w perspektywie roku 2040, znaczeniu rozwiązań przyszłości, takich jak morskie farmy wiatrowe (offshore), inżynierii współczesnych systemów energetycznych, technologiach niskoemisyjnych i potrzebie budowy smart grids i smart cities. Paneliści omawiali również tematy dotyczące wodorowych łańcuchów dostaw, inteligentnego zarządzania w smart cities oraz niskoemisyjnej logistyki.

Gościem honorowym konferencji był minister klimatu dr Michał Kurtyka, który uczestniczył w panelu  „Polityka energetyczna Polski do 2040 roku”. Minister podkreślił, że konieczne jest przeprowadzenie transformacji energetycznej w sposób sprawiedliwy (filar I), mając na celu budowę zeroemisyjnego systemu energetycznego (filar II) oraz dbając o poprawę jakości powietrza (filar III). Zaznaczył również, że w 2040 roku co druga MWh będzie pochodzić ze źródeł bezemisyjnych. Rezerwę dla OZE będą stanowić elastyczne źródła gazowe, których moc wzrośnie około dwukrotnie do 2030 roku i niemal czterokrotnie do 2040 roku.

Obecni na szczecińskiej konferencji mogli sprawdzić w jaki sposób Enea Operator wykorzystuje technologię Virtual Reality w szkoleniach swoich pracowników.

Kolejna konferencja Enei Operator z cyklu „Energia Nowoczesnych Miast” planowana jest na jesień przyszłego roku.

kontakt dla mediów
Danuta Tabaka
Enea Operator
Danuta Tabaka

danuta.tabaka@operator.enea.pl

tel: +48 61 884 30 24

tel: +48 605 783 059

informacje o firmie

załączniki

kontakt dla mediów
Danuta Tabaka
Enea Operator
Danuta Tabaka

danuta.tabaka@operator.enea.pl

tel: +48 61 884 30 24

tel: +48 605 783 059

informacje o firmie