polityka praca sprawy społeczne transport

Poczta Polska z sukcesem obsłużyła korespondencyjną część wyborów prezydenckich

16.07.2020 | Poczta Polska

Sukces Poczty Polskiej ilustrują liczby. Spółka przyjęła do doręczenia prawie 200 tysięcy pakietów wyborczych w ramach drugiej tury wyborów prezydenckich i 174 tysiące w ramach pierwszej. Ich obsłużenie wymagało sprawności i zaangażowania  pracowników, a także sprzętu.

Poczta Polska podczas obu tur wyborów prezydenckich doręczyła łącznie prawie 374 tysiące pakietów wyborczych. W obu turach wyborów zaangażowanych było:

  • w doręczanie pakietów ponad 12 tysięcy naszych pracowników,
  • blisko 3,7 tysięcy pracowników dokonywało opróżnienia pocztowych skrzynek nadawczych w soboty przedwyborcze jak też tyle samo osób było zaangażowanych w pracę placówek pocztowych w weekendy wyborcze celem opracowania materiału przygotowywanego do doręczenia do Obwodowych Komisji Wyborczych,
  • ponad 4,7 tysiąca pracowników uczestniczyło w przekazywaniu do poszczególnych OKW kopert zwrotnych z głosami wyborców czy nieodebranych pakietów wyborczych,
  • podczas obsługi głosowania korespondencyjnego pracownicy Poczty korzystali z blisko 4,7 tysiąca pojazdów samochodowych wykorzystywanych przy realizacji zadań na rzecz głosowania korespondencyjnego.

Dystrybucja pakietów przeznaczonych do głosowania w całej Polsce zakończyła się 10 lipca br. Ich dostarczanie odbyło się zgodnie z terminami, wynikającymi z przepisów powszechnie obowiązujących.

12 lipca doręczono koperty zwrotne i pakiety wyborcze do 14 567 OKW. Według założeń do obsłużenia było 25 433 OKW, ale w związku z brakiem kopert zwrotnych i pakietów wyborczych do części z tych komisji - co wynikało z braku zgłoszeń chęci do głosowania korespondencyjnego w ich obrębie - nie wymagały one dedykowanej obsługi przez pracowników Poczty Polskiej.

– Poczta Polska jako narodowy operator pocztowy pozostaje w gotowości do realizacji zadań podobnych do obsługi wyborów w formie korespondencyjnej. Spółka jest przygotowana do takich akcji specjalnych i wywiązuje się z nich bardzo dobrze. Innym przykładem tego typu działań jest dostarczanie testów na egzaminy maturalne, ósmoklasistów, dla szkół zawodowych oraz tzw. testy prawnicze. To przesyłki, które muszą dotrzeć do określonych miejsc w określonym, niestandardowym przedziale czasowym. Dziękuję jednocześnie naszym pracownikom za zaangażowanie i sprostanie bardzo odpowiedzialnemu zadaniu – powiedział Tomasz Zdzikot, prezes Zarządu Poczty Polskiej.

Pocztowcy, którzy w ramach obsługi wyborów prezydenckich roznosili pakiety do osób przebywających na kwarantannie, poza standardowo używanymi środkami ochrony osobistej w okresie pandemii wyposażeni zostali dodatkowo w maseczki FFP2 i fartuchy ochronne. Osoby niepełnosprawne oraz przebywające na kwarantannie miały możliwość wrzucenia pakietu do specjalnej mobilnej skrzynki pocztowej.

Pakiety wyborcze były nadawane przez urzędy gmin wyłącznie jako przesyłki polecone. Oznaczone zostały specjalnym nadrukiem „Przesyłka Wyborcza”. Roznoszenie odbywało się w komisjach ds. dystrybucji pakietów wyborczych, składających się z listonosza i członka zespołu. Podobnie doręczanie kopert zwrotnych i pakietów wyborczych do OKW w dniu wyborów odbywało się w obsadach 2-osobowych.

kontakt dla mediów
Rzecznik Prasowy Bank Pocztowy, Poczta Polska
Bartosz Trzciński

b.trzcinski@pocztowy.pl

tel: 22 328 74 71

informacje o firmie

załączniki

więcej z kategorii polityka