zdrowie sprawy społeczne technologie nauka/edukacja/szkolenia

PG przeznacza 1 mln zł dla swoich naukowców na badania wspomagające zwalczanie koronawirusa

15.07.2020 | Politechnika Gdańska

Combating Coronavirus jest programem realizowanym w oparciu o otrzymanie przez Politechnikę Gdańską jesienią ub. roku statusu uczelni badawczej w ministerialnym konkursie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Celem programu Combating Coronavirus jest poszerzenie wiedzy na temat zrozumienia mechanizmu, sposobów diagnozy, leczenia i zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby wywoływanej przez wirusa Covid-19, a także wykorzystania narzędzi informatycznych w tej tematyce.

W ramach konkursu, pracownicy naukowi Politechniki Gdańskiej złożyli 16 wniosków, spośród których siedem zostało zakwalifikowanych do finansowania. W związku z dużym zainteresowaniem konkursem oraz złożeniem dużej liczby bardzo dobrych i dobrych wniosków, prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, podjął decyzję o znaczącym zwiększeniu alokacji środków. Wszystkie projekty badawcze zakwalifikowane do finansowania, realizowane będą we współpracy z naukowcami z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.  

Projekty, które zostały zakwalifikowane do finansowania:

1. Badanie i rozwój nowych technologii do celu monitorowania stanu pacjentów z zakażeniem SARS-Cov2 w warunkach klinicznych i domowych. Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Centrum BioTechMed; Przyznane środki: 185 000 PLN.

 2. Inteligentny wirusobójczy system UV-C do instalacji w uniwersalnych oprawach kasetonowych. Kierownik projektu: dr inż. Wojciech Wojnowski, Wydział Chemiczny, Centrum BioTechMed; Przyznane środki: 48 990 PLN.

3. Szybka diagnostyka przesiewowa zakażeń SARS Cov-2 za pomocą badania wydychanego powietrza. Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Janusz Smulko, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Centrum Technologii Cyfrowych oraz Centrum BioTechMed; Przyznane środki: 114 750 PLN.

 4. Respirator zapasowy wykonany na przemysłowych podzespołach. Kierownik projektu: dr inż. Piotr Patrosz, Wydział Mechaniczny, Centrum BioTechMed. Przyznane środki: 139 600 PLN.

5. System termograficzny do automatycznego monitoringu osób z podwyższoną temperaturą ciała. Kierownik projektu: dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Centrum BioTechMed. Przyznane środki: 198 870,50 PLN

6. Projektowanie, synteza oraz badania aktywności biologicznej nowych inhibitorów proteazy SARS-Cov-2pro jako potencjalnych chemoterapeutyków w leczeniu COVID-19. Kierownik projektu: dr hab. inż. Sebastian Demkowicz, Wydział Chemiczny, BioTechMed. Przyznane środki: 195 585 PLN.

7. Sfunkcjonalizowany czujnik światłowodowy – optyczna metoda wykrywania wirusa SARS Cov-2. Kierownik projektu: dr hab. inż. Małgorzata Szczerska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Centrum BioTechMed. Przyznane środki: 89 125 PLN.

Więcej informacji o projektach dla naukowców PG [TUTAJ]

kontakt dla mediów
Politechnika Gdańska
Biuro Prasowe Politechniki Gdańskiej

biuro.prasowe@pg.edu.pl

tel: 58/347 29 99

informacje o firmie

więcej z kategorii zdrowie