zdrowie energetyka

Fundacja Energa wspiera szpitale

11.06.2020 | Grupa ENERGA

Do szpitala im. F. Ceynowy w Wejherowie trafił właśnie specjalistyczny sprzęt. To m.in. dwa nowoczesne defibrylatory, które pomogą w ratowaniu ludzkiego zdrowia i życia przede wszystkim na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii wejherowskiego szpitala.

– Fundacja Energa wspiera szpitale w walce z koronawirusem. Czujemy się odpowiedzialni, dlatego wspieramy naszych lekarzy, pielęgniarki, cały personel medyczny. Szpital w Wejherowie otrzymał wsparcie, które pomoże w zakupie sprzętu do intensywnej opieki medycznej jak również środków ochrony osobistej dla lekarzy i pielęgniarek placówki –  mówi Magdalena Kit-Krawczyk, prezes Fundacji Energa.

W szpitalu powoli pojawia się zakupiony sprzęt. Przyjechały tu już m.in. dwa nowoczesne defibrylatory. To bardzo ważny zakup – urządzenie, z którego do tej pory korzystała placówka, jest już bardzo wysłużone. Na oddziale pracują już także trzy nowe elektryczne ssaki, a także ogrzewacze pacjenta.

– Otrzymaliśmy bardzo istotne wsparcie, które pozwoli nam w pełni wyposażyć stanowiska intensywnej terapii pozwalające na świadczenie procedur medycznych pacjentom najbardziej wymagającym, najbardziej potrzebującym tej pomocy, również pacjentom „covidowym” – mówi Stanisław Cirocki, zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych Szpitala im. F. Ceynowy w Wejherowie.

– Szczególnie ważne są dla nas defibrylatory. To wysokospecjalistyczny sprzęt, który służy do ratowania zdrowia i życia pacjenta w sytuacjach zatrzymania akcji serca – mówi Sławomir Kuszaj, koordynator sekcji aparatury medycznej Szpitala im. F. Ceynowy w Wejherowie.  Dzięki tym urządzeniom personel medyczny jest w stanie udzielić błyskawicznie niezbędnej pomocy, zwiększając szansę przeżycia pacjenta nawet o kilkadziesiąt procent. Defibrylatory tego typu mają również możliwość monitorowania parametrów życiowych pacjenta, bardzo ważnych ze względów klinicznych.

Szpital w Wejherowie czeka jeszcze na kolejny sprzęt wysokiej jakości. To kardiomonitory, łóżka do intensywnej terapii, respirator transportowy czy parawany. 

Pomoc dla placówek w całej Polsce

Na liście placówek, które w związku z pandemią wsparła Fundacja Energa, jest także m.in. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku, Szpital im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, Szpital im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty w Dębnie, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a także Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie.

Środki przekazane tym placówkom zostaną wykorzystane do zakupu aparatury medycznej takiej jak np. respiratory, odczynników z materiałami niezbędnymi do wykonywania badań diagnostycznych w związku z COVID-19, a także środków ochrony osobistej – masek i rękawiczek.

Tak można złożyć wniosek

Prośby o wsparcie do Fundacji Energa kierowane powinny być drogą pisemną (list, mail). W piśmie, obok uzasadnienia, powinna znaleźć się potencjalna kwota darowizny. Należy załączyć również oświadczenie o rachunku bankowym, podpisaną deklarację zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz – jeśli to konieczne w danej sytuacji, dokumentację potwierdzającą stan zdrowia, tj. orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie, itp.

Dane kontaktowe Fundacji Energa:

Fundacja Energa, al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk. Email: fundacja@energa.pl

***

 

kontakt dla mediów
Krzysztof Kopeć
Dyrektor Biura Prasowego Grupy Energa, Grupa ENERGA
Krzysztof Kopeć

biuroprasowe@energa.pl

informacje o firmie

Zawsze aktualne wiadomości na temat Grupy  Energa znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Jesteśmy jedną z czterech największych krajowych spółek energetycznych i jedną z trzech największych dostawców energii elektrycznej w Polsce. Nasza podstawowa działalność obejmuje wytwarzaniedystrybucjęobrót energią elektryczną i cieplną oraz obrót gazem.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości ponad 188 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

Całkowita moc elektryczna zainstalowana w elektrowniach Grupy Energa w 2019 roku wynosiła 1,35 GW, z czego 38 proc. (0,5 GW) stanowiły odnawialne źródła energii (OZE).

załączniki

więcej z kategorii zdrowie