zdrowie sprawy społeczne

Kolejne organizacje pomagają potrzebującym w dobie pandemii

30.03.2020 | redakcja infoWire.pl

Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie (PKWP) oraz Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) przekazały potrzebującym siedem palet płynu odkażającego. Trafił on do czterech hospicjów opiekujących się głównie dziećmi. Gest ten pokazuje, że nawet w tak trudnych czasach jak czas epidemii, a może zwłaszcza w nich, powinniśmy starać się pomagać innym.

Sfinansowany przez BOŚ płyn do dezynfekcji (prawie 3,8 tys. l) został przekazany trzem hospicjom na Dolnym Śląsku i jednemu w woj. pomorskim. Łącznie w ośrodkach tych przebywa ponad 500 chorych. Większość z nich stanowią dzieci. Płyn pomoże pacjentom i personelowi hospicjów skuteczniej chronić się przed zarażeniem koronawirusem SARS-CoV-2.

„Oczywiście mamy świadomość, że dzięki funduszom Banku Ochrony Środowiska i panu prezesowi Białowąsowi nie zlikwidujemy wszystkich potrzeb, które mają te hospicja, ale ten jeden krok czy jeden dobry uczynek może też zachęcić wielu innych do tego, żeby podążyli tym śladem. A pamiętajmy o tym, że każdy z nas może jakiś drobny uczynek zrobić, aby pomóc. I o tyle ten świat będzie lepszy, o ile my jakieś małe gesty dobroci uczynimy w stosunku do innych” – mówi w wywiadzie dla agencji informacyjnej infoWire.pl ks. prof. Waldemar Cisło, dyrektor sekcji polskiej PKWP.

Dzięki współpracy PKWP i BOŚ do hospicjów i zakładów opiekuńczo-leczniczych trafi także 2 tys. maseczek ochronnych. Będą one wykorzystywane przede wszystkim przez personel oraz wolontariuszy.

Redakcja wideo należy do multimedialnej agencji informacyjnej infoWire.pl i specjalizuje się w tworzeniu eksperckich treści wideo w jakości TV. Redakcja realizuje setki oraz materiały z przebitkami i napisami do odtwarzania na urządzeniach mobilnych.

załączniki

Redakcja wideo należy do multimedialnej agencji informacyjnej infoWire.pl i specjalizuje się w tworzeniu eksperckich treści wideo w jakości TV. Redakcja realizuje setki oraz materiały z przebitkami i napisami do odtwarzania na urządzeniach mobilnych.