wydarzenia środowisko naturalne/ekologia energetyka

Energa Operator liderem w zwiększaniu elastyczności sieci z mikroinstalacjami OZE

13.02.2020 | Grupa ENERGA

Przedstawiciele Energi, a także innych europejskich firm i instytucji z branży energetycznej spotkali się w Lizbonie, aby zainicjować wspólny projekt. To EUniversal, którego celem jest wypracowanie nowatorskich rozwiązań zwiększających elastyczność sieci dystrybucyjnych. Zagadnienie to jest  szczególnie ważne w kontekście rosnącej liczby OZE, w tym mikroinstalacji.

Wyzwania wiążące się z transformacją energetyczną są, mimo lokalnych uwarunkowań, wspólne w skali Europy. Najważniejszym zadaniem jest przystosowanie infrastruktury do modelu wytwarzania energii w wielu rozproszonych źródłach.

Zaplanowany na czas 42 miesięcy projekt uzyskał już dofinansowanie Komisji Europejskiej w kwocie 8 mln euro. Pieniądze pochodzą z największego unijnego programu w zakresie badań i innowacji Horizon 2020. W ramach projektu EUniversal w Polsce, Niemczech oraz Portugalii powstaną obszary demonstracyjne, na których przetestowane zostaną nowe technologie. Lokalizacje wybrane zostaną ze szczególnym uwzględnieniem występowania na danym terenie znacznej ilości mikroźródeł.

Liderem polskiego obszaru jest Energa Operator, która we współpracy z Gdańskim Oddziałem Instytutu Energetyki, przedsiębiorstwem Mikronika i norweską firmą NODES, ma za zadanie stworzenie nowoczesnych narzędzi. Mają ułatwić one wcześniejsze przewidywanie zapotrzebowania oraz poziomu energii, jaka dostarczana jest do sieci, przy jednoczesnej integracji różnych rodzajów źródeł odnawialnych. Kolejnym zagadnieniem jest opracowanie nowych rozwiązań wspierających prace sieci niskich napięć w obszarach z dużą ilością mikroinstalacji, a także stacji ładowania samochodów elektrycznych (EV).

Kluczowym i jednocześnie wspólnym dla wszystkich trzech obszarów celem, jest wypracowanie interfejsu wymiany danych z rynkiem energii. Koncepcja - Universal Market Enabling Interface (UMEI) zakłada wykorzystanie mechanizmów rynkowych do aktywnego zarządzania systemem elektroenergetycznym.

Spotkanie w ramach EUniversal odbyło się w dniach 10-11 lutego. Poza ekspertem z Energi Operatora udział wzięli w nim również przedstawiciele Komisji Europejskiej, menadżerowie takich europejskich firm, jak:  EDP Distribuicao, Innogy, Tractebel, a także przedstawiciele stowarzyszenia EDSO for Smart Grids.

Rok 2019 był dla Energi Operatora rekordowy pod względem nowych przyłączonych odnawialnych źródeł energii. W zarządzanej przez Spółkę sieci przybyło blisko 18 tys. mikroinstalacji. Obecnie jest ich niemal trzy razy więcej niż pod koniec 2018 roku. Prawie 4 tys. z nich zostało przyłączonych w ramach programu Mój Prąd. 

flaga

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 864334

***

kontakt dla mediów
Krzysztof Kopeć
Dyrektor Biura Prasowego Grupy Energa, Grupa ENERGA
Krzysztof Kopeć

biuroprasowe@energa.pl

informacje o firmie

Zawsze aktualne wiadomości na temat Grupy  Energa znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Jesteśmy jedną z czterech największych krajowych spółek energetycznych i jedną z trzech największych dostawców energii elektrycznej w Polsce. Nasza podstawowa działalność obejmuje wytwarzaniedystrybucjęobrót energią elektryczną i cieplną oraz obrót gazem.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości ponad 188 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

Całkowita moc elektryczna zainstalowana w elektrowniach Grupy Energa w 2019 roku wynosiła 1,35 GW, z czego 38 proc. (0,5 GW) stanowiły odnawialne źródła energii (OZE).

załączniki

więcej z kategorii wydarzenia