energetyka

Grupa Energa bierze udział w międzynarodowym projekcie SPS i BESS

02.12.2019 | Grupa ENERGA

Grupa Energa może pochwalić się udziałem w innowacyjnym polsko-japońskim projekcie. Jego pierwszy etap to wdrożenie przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne nowatorskiego rozwiązania, jakim jest system SPS. Automatycznie eliminuje on przeciążenia na elementach sieci przesyłowej oraz dystrybucyjnej 110 kV. Kolejnym krokiem będzie uruchomienie hybrydowego magazynu energii elektrycznej (BESS) w Bystrej k. Pruszcza Gdańskiego. W projekcie, oprócz PSE, Energi Operatora i Energi OZE, biorą udział także Hitachi oraz Hitachi Chemical. 

System SPS obejmuje północny obszar Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Do głównych jego funkcjonalności należą:

 • automatyczna eliminacja przeciążeń powodowanych przez zakłócenia w sieci poprzez ograniczanie generacji mocy czynnej farm wiatrowych;
 • rekomendowanie służbom dyspozytorskim optymalnych środków zaradczych, umożliwiających eliminację przeciążeń.

Wdrożenie SPS to pierwszy etap projektu prowadzonego wspólnie z japońskimi spółkami. Równolegle trwa budowa hybrydowego magazynu energii elektrycznej (BESS), przyłączonego do wewnętrznej sieci farmy wiatrowej Bystra, należącej do spółki ENERGA OZE. Magazyn ten będzie docelowo współpracował z systemem SPS, poszerzając listę funkcjonalności o:

 • regulację wtórną częstotliwości;
 • rezerwę mocy;
 • wygładzanie krótkoterminowych wahań mocy czynnej generowanej przez farmę wiatrową;
 • stosowanie arbitrażu cenowego.

– Światowa energetyka stoi u progu rewolucji. Wszystkich, w tym Polskę, czeka kolosalna transformacja energetyczna ku „czystej energii”. To ogromne wyzwanie. Grupa Energa prężnie rozwija obszar OZE. Od kilku lat jesteśmy liderem udziału zielonej energii we własnym miksie energetycznym. Aby sprostać założeniom transformacji, potrzebne są nowatorskie rozwiązania i kolejne inwestycje. To właśnie do nich zaliczyć można system SPS czy hybrydowy magazyn energii elektrycznej, którego budowa rozpoczęła się już na terenie farmy wiatrowej w Bystrej –  mówi kierujący Grupą Energa Grzegorz Ksepko. 

 Kwestie zarządzania pracą odnawialnych źródeł energii, których dotyczy projekt, będą coraz bardziej istotne dla zapewnienia stabilnego i wydajnego działania systemu energetycznego. Projekt ma wyjątkowe znaczenie również dlatego, że pozwoli wypracować nowe mechanizmy współpracy między OSD i OSP, a także sprawdzić ich działanie w praktyce – powiedziała Alicja Barbara Klimiuk, prezes Energi Operatora.

W dobie intensywnego rozwoju odnawialnych źródeł wytwórczych, kwestia wdrożenia technologii magazynowania energii jest niewątpliwie zadaniem koniecznym do wykonania. Budowany przez nas największy polski magazyn energii w Bystrej oraz dalszy rozwój tej technologii jest bardzo ważnym krokiem w zapewnieniu stabilizacji krajowego systemu elektroenergetycznego. Wytwarzanie energii z OZE z zastosowaniem magazynów energii stanie się bardziej efektywne i mniej zależne od zmiennych warunków pogodowych, co jest szczególnie zauważalne w przypadku farm wiatrowych powiedział Piotr Meler, prezes Energi OZE.

– Projekt SPS i BESS to nie tylko wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, które pomogą naszej branży zmierzyć się z nadchodzącymi wyzwaniami. To także bardzo cenne doświadczenie, jakim jest kooperacja polsko – japońska na tym polu. Niesie ona ze sobą wymianę doświadczeń i dobrych praktyk. Pragnę podziękować wszystkim partnerom za współpracę i zaangażowanie – dodaje prezes Grzegorz Ksepko.

Do października 2020 r. będzie trwał roczny okres monitorowania poprawności działania systemu SPS. Analizowana będzie również jego współpraca z magazynem energii, gdy urządzenie zostanie oddane do użytku. Dodatkowo uczestnicy projektu sprawdzą efektywność i funkcjonalność wykorzystania magazynu energii jako rozwiązania, które może zostać zastosowane w niedalekiej przyszłości na szerszą skalę.

Umowa pomiędzy polskimi oraz japońskimi spółkami na realizację projektu była możliwa dzięki porozumieniu zawartemu w marcu 2017 roku przez polskie Ministerstwo Energii i japońską organizację rządową NEDO (New Energy and Industrial Technology Development Organization), która w znaczącym stopniu finansuje realizację projektu.

O uczestnikach projektu:

 • Ministerstwo Aktywów Państwowych RP (wcześniej Ministerstwo Energii) – patronuje polsko-japońskiej inicjatywie, wyrażając swoje poparcie poprzez podpisanie Memorandum of Understanding z New Energy and Industrial Technology Development (NEDO) w celu realizacji przedmiotowego projektu.
 • NEDO (New Energy and Industrial Technology Development Organization) – agencja rządu japońskiego, która nadzorowała oraz w znaczącej części finansuje projekt.
 • Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) – operator systemu przesyłowego w Polsce. PSE są liderem projektu i odpowiadają za koordynację prac przy jego realizacji. PSE będą użytkownikiem oraz właścicielem systemu SPS.
 • ENERGA Operator (EOP) – operator systemu dystrybucyjnego w północnej części Polski, odpowiedzialna głównie za zapewnienie technicznych zdolności do ograniczania przez system SPS farm wiatrowych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej 110 kV EOP.  
 • ENERGA OZE – właściciel farmy wiatrowej Bystra, do której sieci został przyłączony magazyn energii elektrycznej. EOZE jest odpowiedzialna za wybudowanie magazynu oraz jego uruchomienie, a także przerpowadzenie testów 
 • Hitachi i Hitachi Chemical – odpowiedzialne za zaprojektowanie, wyprodukowanie oraz wdrożenie systemu SPS oraz magazynu energii elektrycznej.

                        ***

kontakt dla mediów
Krzysztof Kopeć
Dyrektor Biura Prasowego Grupy Energa, Grupa ENERGA
Krzysztof Kopeć

biuroprasowe@energa.pl

informacje o firmie

Zawsze aktualne wiadomości na temat Grupy  Energa znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd ponad 3 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 188 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

załączniki

więcej z kategorii energetyka