energetyka

Energa rozświetla Wąbrzeźno

12.11.2019 | Grupa ENERGA

Energa Oświetlenie zmodernizuje oświetlenie uliczne w Wąbrzeźnie. 1000 nowoczesnych, energooszczędnych opraw LED zastąpi stare energochłonne, sodowe lampy. Wszystko to w ramach ośmioletniej umowy EOŚ z Urzędem Miasta Wąbrzeźno. To pierwsza tego typu porozumienie w Województwie Kujawsko-Pomorskim.

 

Przedmiotem umowy podpisanej 5 listopada 2019 r. jest kompleksowa usługa oświetleniowa, która obejmuje prace modernizacyjne, konserwatorskie oświetlenia oraz koszt zakupu i dystrybucji energii elektrycznej. Nowe oświetlenie uliczne zwiększy poziom bezpieczeństwa przechodniów i kierowców. Przyniesie również oszczędność w zakresie spadku zużyciu energii na potrzeby oświetlenia ulicznego o około 60 proc. Modernizacja oświetlenia ulicznego będzie miała pozytywny wpływ na środowisko. Poziom emisji dwutlenku węgla do atmosfery spadnie o ponad 173 tony rocznie. Zmniejszone zużycie energii będzie osiągnięte również poprzez zastosowanie autonomicznej redukcji poboru energii w godzinach obniżonego ruchu drogowego. Prace modernizacyjne rozpoczną się na początku 2020 r. Wartość umowy to 3,5 mln zł.

 

* * *

kontakt dla mediów
Krzysztof Kopeć
Dyrektor Biura Prasowego Grupy Energa, Grupa ENERGA
Krzysztof Kopeć

biuroprasowe@energa.pl

informacje o firmie

Zawsze aktualne wiadomości na temat Grupy  Energa znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd ponad 3 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 188 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

załączniki

więcej z kategorii energetyka