media/marketing/reklama energetyka

Energa z nagrodą Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju [ mat. wideo ]

22.10.2019 | Grupa ENERGA

Energa znalazła się w gronie laureatów prestiżowego Konkursu Raporty Społeczne. Grupa otrzymała nagrodę Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, może pochwalić się także wyróżnieniem w kategorii Nagroda Jury Dziennikarzy. 

 „Za otwartość i przejrzystość w opisywaniu przyjętych zobowiązań, przykładanie wagi do prezentacji szczegółowych danych wynikających z działalności oraz właściwe rozumienie odpowiedzialności spółki w obszarach dotyczących pracowników, klientów, społeczeństwa oraz środowiska naturalnego” – czytamy w uzasadnieniu pierwszej z nagród. Wyróżnienie to z rąk Jerzego Kwiecińskiego, ministra inwestycji i rozwoju, odebrał Dominik Wadecki, wiceprezes Energi SA ds. Operacyjnych. 

- Pragnę serdecznie podziękować za otrzymane wyróżnienie. Ta nagroda stanowi wyraz docenienia wieloletnich starań pracowników Grupy Energa – powiedział wiceprezes Dominik Wadecki. - Nasze działania z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu raportujemy już od 8 lat. W tym okresie zrealizowaliśmy dziesiątki wartościowych inicjatyw na rzecz pracowników, społeczności lokalnych i środowiska naturalnego.

Konkurs Raporty Społeczne odbył się już po raz 13. Co roku w szranki stają tutaj firmy z całego kraju, a nagradzane są najlepsze raporty niefinansowe z ich działalności. Konkurs – jak podkreślają sami organizatorzy, ma na celu zwrócenie uwagi właśnie na znaczenie raportowania niefinansowego, a także wskazanie dobrych praktyk w tym zakresie. Ma też promować przedsiębiorstwa, które prowadzą swoją działalność z poszanowaniem interesu społeczeństwa i środowiska, a także potrafią w jasny, przejrzysty i wiarygodny sposób zaprezentować swoje dokonania w publikowanych raportach. Organizatorzy konkursu to Stowarzyszenie Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte.

***

kontakt dla mediów
Krzysztof Kopeć
Dyrektor Biura Prasowego Grupy Energa, Grupa ENERGA
Krzysztof Kopeć

biuroprasowe@energa.pl

informacje o firmie

Zawsze aktualne wiadomości na temat Grupy  Energa znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd ponad 3 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 188 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

załączniki

więcej z kategorii media/marketing/reklama