energetyka

Gaz ziemny i OZE w Elektrociepłowni Stalowa Wola

Elektrociepłownia Stalowa Wola (ECSW) rozważa poszerzenie swoich zasobów wytwórczych opartych na gazie ziemnym o blok OZE, zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie tego zakładu, którego właścicielem jest TAURON Wytwarzanie. W tym celu obie strony podpisały list intencyjny.

W liście strony podkreślają, że ich intencją jest nabycie bloku biomasowego należącego do TAURON Wytwarzanie przez ECSW. Strony rozpoczynają analizy warunków technicznych, ekonomicznych
i prawnych nabycia bloku przez ECSW.

Minister energii Krzysztof Tchórzewski z uznaniem odniósł się do inicjatywy spółki TAURON Polska Energia wraz z Elektrociepłownią Stalowa Wola, które podejmują starania na rzecz wykorzystania i produkcji energii z jej niskoemisyjnych źródeł. - Zrealizowanie tego projektu pozwoli na dostarczanie energii elektrycznej i ciepła dla mieszkańców z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i z dbałością o środowisko naturalne – powiedział minister energii.

- Rozwój niskoemisyjnych źródeł wytwarzania energii to kierunek wpisujący się w Zielony Zwrot TAURONA, w którym założyliśmy obniżenie emisyjności o połowę w perspektywie 2030 roku. Podpisanie listu to także dowód na to, że poważnie traktujemy nasze deklaracje dotyczące obecności i rozwoju działalności w Stalowej Woli – wyjaśnia Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

- Jako współudziałowiec Elektrociepłowni Stalowa Wola będziemy rozważać i oceniać przejęcie przez ECSW bloku biomasowego, należącego do TAURON Wytwarzanie. W Grupie Kapitałowej PGNiG dążymy do produkcji ciepła i energii elektrycznej w sposób maksymalnie przyjazny dla środowiska naturalnego, dlatego wykorzystujemy w coraz szerszym zakresie zarówno gaz ziemny, jak i biomasę np. jako paliwo w Elektrociepłowni Siekierki – powiedział Piotr Woźniak, prezes zarządu PGNiG SA - Przyglądamy się wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, ponieważ regulacje na poziomie europejskim wyraźnie zwiększają atrakcyjność ekonomiczną projektów opartych na OZE. Blok na biomasę w Stalowej Woli zasługuje na dobre, profesjonalne zarządzanie i ma szansę stać się wartościowym uzupełnieniem dla naszej dużej inwestycji w ECSW – dodał.

ECSW - spółka, w której TAURON Wytwarzanie oraz PGNiG TERMIKA mają po 50 proc. akcji, buduje w Stalowej Woli nowoczesny blok gazowo-parowy o mocy 450 MWe. Blok będzie pracował w wysokosprawnej kogeneracji. Obok energii elektrycznej, będzie wytwarzał ciepło na potrzeby komunalne i parę technologiczną dla pobliskich zakładów przemysłowych. Przejęcie bloku do eksploatacji planowane jest na koniec I kwartału 2020 roku.

Fotowoltaika i paliwa alternatywne

W sierpniu br. TAURON zadeklarował wsparcie miasta przy budowie nowoczesnej instalacji spalania paliwa alternatywnego (RDF). Ten projekt pozwoli miastu wykonać ruch w kierunku rozwoju energetyki spełniającej najwyższe standardy. Proces produkcji paliwa alternatywnego odbywa się w dedykowanych zakładach przetwórczych, skąd gotowy produkt dostarczany jest do jednostek wytwórczych. Produkcja energii elektrycznej i ciepła prowadzona jest przy wykorzystaniu urządzeń i instalacji spełniających najwyższe standardy jakości oraz uznawane za najlepsze dostępne techniki, co pozwala na dochowywanie znacznie ostrzejszych i szerzej określonych norm i wymagań środowiskowych niż w przypadku paliwa węglowego.

Grupa TAURON prowadzi program budowy farm fotowoltaicznych na niewykorzystanych gospodarczo terenach należących do Grupy. Program jest jedną z inicjatyw wpisujących się w przyjęte kierunki strategiczne, opierające się na rozwoju czystej energii, które będą podstawą budowy wartości Grupy TAURON do 2025 roku.

Obecnie program jest na etapie planowania, w tym uzyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych. Obejmuje on pięć lokalizacji, a potencjał każdej z farm jest silnie uzależniony od uwarunkowań lokalizacyjnych, co rzutuje na wielkość mocy instalacji.

Jedną z przygotowywanych w ramach programu lokalizacji jest Stalowa Wola, gdzie aktualnie trwa procedura uzyskiwania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Kolejne działania etapu planowania projektu to uzyskanie warunków zabudowy i odrolnienie gruntu, a następnie uzyskanie pozwolenia na budowę.

Kogeneracja ciepła i energii a gaz ziemny i biomasa

PGNiG TERMIKA to wiodący w Polsce wytwórca ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji - czyli skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła w trakcie tego samego procesu technologicznego. Łączne moce PGNiG Termika z wszystkich 5 instalacji wytwórczych to moc cieplna 4350 MWt i elektryczna 1017 MWe.

Firma dostarcza 11 proc. produkowanego w Polsce ciepła sieciowego, które dociera do 70 proc. mieszkańców Warszawy i 60 proc. mieszkańców podstołecznych miejscowości: Pruszkowa, Piastowa i Michałowic. W sumie jest to ponad 1 200 000 osób zamieszkujących w około 660 000 mieszkań.

Jedną z inwestycji przeprowadzonych w Elektrociepłowni Siekierki, należącej do PGNiG Termika, jest oddany do eksploatacji w 2016 roku kocioł biomasowy, który został przebudowany z kotła węglowego. Zmiana paliwa z węglowego na biomasowe skutkuje zmniejszeniem rocznej emisji dwutlenku węgla z zakładu o 225 000 ton oraz spadkiem o 97 proc. emisji tlenków siarki, o 64 proc. związków azotu i o 86 proc. pyłu.

Z kolei budowa bloku gazowo - parowego realizowana w Elektrociepłowni Żerań to największa i najnowocześniejsza tego typu inwestycja w Polsce. Nowa inwestycja gazowa zastąpi stare bloki węglowe i będzie oddana do użytku w 2020 roku. Po uruchomieniu nowego bloku, sprzedaż energii elektrycznej w kogeneracji EC Żerań wzrośnie o ok. 160 proc., z obecnego poziomu 1,3 TWh do
3,3 TWh. Nowy blok gazowo – parowy w EC Żerań będzie emitował o ok. 40 proc. mniej CO2 w porównaniu do wyłączonych kotłów węglowych.

kontakt dla mediów
Rzecznik Prasowy, TAURON Polska Energia SA
Łukasz Zimnoch

lukasz.zimnoch@tauron.pl

informacje o firmie

***

TAURON Polska Energia SA jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Grupa TAURON jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, w tym największym dystrybutorem i jednym z największych sprzedawców i wytwórców energii elektrycznej. W skład Grupy TAURON wchodzą m.in. TAURON Wytwarzanie, TAURON Dystrybucja, TAURON Sprzedaż, TAURON Obsługa Klienta, TAURON Wydobycie, TAURON Ekoenergia oraz TAURON Ciepło. Od 2010 roku akcje TAURON Polska Energia SA notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie m.in. w indeksach WIG20 i WIG30. Spółka wchodzi w skład indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie RESPECT Index.

 

załączniki

więcej z kategorii energetyka