wydarzenia turystyka/wypoczynek

W Warszawie o Gminie Brenna

26.09.2019 | Gmina Brenna

W Warszawie odbył się we wrześniu V Kongres Klastrów Polskich. Uczestniczył w nim wójt Gminy Brenna Jerzy Pilch, który zabrał głos podczas panelu dyskusyjnego poświęconego turystyce.

V Kongres Klastrów Polskich był wydarzeniem towarzyszącym konferencji zatytułowanej „Szczyt Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej” zorganizowanej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Śląsk Cieszyński na Kongresie reprezentowany był również przez panią burmistrz Cieszyna Gabrielę Staszkiewicz i pana Bogdana Kasperka dyrektora Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej ‘Olza’. Wójt Jerzy Pilch, wraz z kierownictwem Zespołu Projektowego „Beskidzkiego Centrum Narciarstwa” wziął udział w panelu dyskusyjnym poświęconym szeroko rozumianej turystyce i zatytułowanym „Turystyka – nowy obszar działania klastrów”. - Spotkał nas wielki zaszczyt reprezentowania na tym panelu Polski, gdyż był to panel międzynarodowy, a uznano, że projekt „Beskidzkiego Centrum Narciarstwa” jest bardzo ciekawy, natomiast potencjał i możliwości rozwoju turystyki w naszej Gminie duże, i to właśnie nam przypadł zaszczyt reprezentowania naszego kraju. Wśród panelistów znaleźli się także reprezentanci Bułgarii, Gruzji oraz dynamicznie rozwijającego się pod względem turystycznym Kazachstanu. To bez wątpienia było dla nas nie tylko wyróżnienie, ale również duża promocja Gminy Brenna – mówi wójt Jerzy Pilch. V Kongres Klastrów Polskich zorganizował Związek Pracodawców Klastry Polskie. Jego prezes, Krzysztof Krystowski w piśmie skierowanym do wójta Gminy Brenna podziękował za udział w Kongresie oraz merytoryczne zaangażowanie i między innymi stwierdził: Tegoroczne hasło przewodnie Kongresu brzmiało: „Dla siebie, czy dla innych? Czy klastry są użytecznym narzędziem rozwoju innowacyjnej gospodarki i tworzenia miejsc pracy?” Dało ono impuls do debaty między innymi na temat wzrostu gospodarczego opartego na innowacyjności poprzez działalność klastrów.

Dodajmy, że „Beskidzkie Centrum Narciarstwa” to pilotażowy projekt w przyjętej przez rząd „Narodowej strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”, a jedną z jego podstawowych części stanowić ma budowa „Kotarz Areny – Centrum Aktywnego Wypoczynku” w Brennej, w co zaangażowane są lokalne samorządy, mieszkańcy Gminy Brenna oraz przedsiębiorcy.

kontakt dla mediów
Skarbnik Gminy Brenna, Gmina Brenna
Joanna Macura

skarbnik@brenna.org.pl

informacje o firmie

załączniki

więcej z kategorii wydarzenia