energetyka nauka/edukacja/szkolenia

Współpraca Energi z Uniwersytetem Gdańskim

18.09.2019 | Grupa ENERGA

16 września w Rektoracie Uniwersytetu Gdańskiego, przedstawiciele Grupy Energa i Uniwersytetu podpisali porozumienie o współpracy w dziedzinie nauki i techniki, wsparcia badań i nowych technologii. List intencyjny sygnowali kierujący Grupą Energa Grzegorz Ksepko oraz Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała.

Celem współpracy Energi z Uniwersytetem Gdańskim jest współdziałanie w zakresie: opracowywania analiz, ekspertyz i opinii na potrzeby Energi, prowadzenia wspólnych projektów naukowo – technicznych i badawczo – rozwojowych, wymiany informacji i dokumentacji naukowo – technicznej, wykładów i szkolenia w zakresie problematyki stanowiącej przedmiot badań zainteresowania Energi oraz ekspertów Uniwersytetu Gdańskiego. Umowa obejmuje także współpracy przy organizacji konferencji naukowych, sympozjów. Istotnym elementem Porozumienia jest możliwość organizacji praktyk dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego przez Energę w ramach swojej działalności.

- Zawarte porozumienie ma służyć zarówno gospodarce, jak i nauce - mówi Grzegorz Ksepko, kierujący Grupą Energa. – Liczymy, że zainaugurowana dziś współpraca pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a Energą, pogłębi wiedzę i umiejętności naszych pracowników w dziedzinach, w których Uniwersytet Gdański prowadzi kształcenie. Zależy nam na konkretnej i intensywnej współpracy naukowo-technicznej oraz badawczo-rozwojowej, która sprzyjać będzie wspólnym działaniom, w obszarach o wzajemnym zainteresowaniu.

kontakt dla mediów
Krzysztof Kopeć
Dyrektor Biura Prasowego Grupy Energa, Grupa ENERGA
Krzysztof Kopeć

biuroprasowe@energa.pl

informacje o firmie

Zawsze aktualne wiadomości na temat Grupy  Energa znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd ponad 3 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 188 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

załączniki

więcej z kategorii energetyka