nauka/edukacja/szkolenia

Kształcenie, które niesie radość. Kampania społeczna „Dni uczenia się dorosłych 2019”

05.09.2019 | HRP GROUP

„Dni uczenia się dorosłych” to wielkie święto tych, którzy chcą się rozwijać, zdobywać nową wiedzę i umiejętności. Tegoroczna edycja kampanii społecznej, wspierająca osoby dojrzałe w kształtowaniu i rozwijaniu nawyku ciągłego samodoskonalenia, trwać będzie od 15 września do 15 października.

Goniąc Unię Europejską

Polska ma jeden z najwyższych w Europie wskaźników edukacji dzieci i młodzieży, a jednocześnie jeden z najniższych indeksów edukacji dorosłych. Mimo aspiracji oświatowych Polaków, przejawiających się chęcią uzyskania dyplomu ukończenia wyższej uczelni, dysproporcja między tymi dwiema grupami jest wyraźna. Zaangażowanie edukacyjne osób w wieku 25+, które ukończyły tradycyjne ścieżki edukacji formalnej, zdecydowanie traci impet - w tej kategorii wiekowej należymy od lat do ostatniej grupy krajów w Europie.

Jak wynika z danych EUROSTATU, uczestnictwo Polaków w procesie kształcenia i szkolenia osób dorosłych (KSD) od lat utrzymuje się na ponad dwukrotnie niższym poziomie niż średnia dla krajów Unii Europejskiej (UE28) – w 2017 roku wyniosła 10,9%. Dodatkowo, na przestrzeni ostatnich lat, można zaobserwować nieznaczne fluktuacje tego wskaźnika w Polsce, podczas gdy jego średnia wartość dla UE28 powoli, ale systematycznie rośnie.

Idea lifelong learning

- Wspierając kampanię społeczną „Dni uczenia się dorosłych 2019” chcemy pokazać osobom dojrzałym, że warto i należy się uczyć przez całe życie. Powinniśmy kształcić się nie tylko na potrzeby aktualnej lub przyszłej pracy, ale także po to, by zaspokoić ciekawość świata, rozwijać się i w pełni funkcjonować w stale zmieniającym się społeczeństwie – mówi Beata Obraniak z HRP, koordynator regionalny kampanii na terenie województwa łódzkiego.

Rola edukacji pozaformalnej osób dorosłych znacząco wzrosła w ostatnich latach. Dynamiczne  zmiany społeczne i gospodarcze uzmysławiają, że liczą się nie tylko umiejętności zawodowe, ale także kompetencje społeczne. Podstawowe umiejętności, które nabywamy od najwcześniejszych lat życia i podczas edukacji obowiązkowej, nie stanowią już fundamentu na całe życie – musimy je wciąż  uaktualniać i modernizować. Dotyczy to także takich zdolności jak komunikacja, aktywne uczestnictwo w kulturze czy umiejętność pracy w zespole.

Czasem powodem małej atrakcyjności i niskiej skuteczności edukacji dorosłych jest „szkolne” podejście, oparte na treściach i formach wypracowanych w edukacji młodzieży. – Podczas kampanii chcemy pokazać różnorodne możliwości rozwijania się, wielość miejsc, tematów i sposobów, które można wykorzystać, by nieustannie się uczyć. Warsztaty, dni otwarte, spotkania, pikniki edukacyjne, happeningi i wycieczki, treningi plenerowe, pokazy, konferencje i seminaria, konkursy, webinaria itp. –  wszystko po to, by przekonać dorosłych Polaków, że warto kształcić się przez całe życie, dbając nie tylko o swój rozwój zawodowy, ale i dla przyjemności, zdrowia, tężyzny fizycznej czy rozwoju osobistego – przekonuje Beata Obraniak.

Ucząc się na rynku… Manufaktury

Jednym z ważniejszych wydarzeń realizowanych w ramach kampanii będzie piknik edukacyjny na Rynku Manufaktury. 28 września 2019 roku, w godzinach 10.00-20.00, firmy szkoleniowe przedstawią swoją ofertę, zaprezentują najpopularniejsze i najbardziej interesujące kursy lub szkolenia ze swojego portfolio oraz opowiedzą dlaczego warto i trzeba się uczyć. Dodatkowo, specjaliści wskażą źródła finansowania tej formy edukacji. Wszyscy zainteresowani będą mogli wziąć udział w pokazach, warsztatach, prezentacjach i ekspozycjach najróżniejszych usług rozwojowych.

Wszystkie firmy szkoleniowe, które chciałyby wesprzeć ideę uczenia się przez całe życie i zaprezentować swoją ofertę podczas tego wydarzenia, BRITISH CENTRE (organizator pikniku) zaprasza do zgłaszania się za pośrednictwem formularza. Aplikacje przyjmowane są do wyczerpania puli miejsc.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, a uczestnicy będą mogli zaprezentować swoją ofertę na stoiskach wystawienniczych lub przedstawiając jej „próbki”, prowadzając krótkie szkolenie, wykład, prelekcję, warsztat, sesję coachingu, mentoringu, doradztwa czy prezentację – zaprasza Beata Obraniak.

HRP zachęca również do organizacji własnych wydarzeń w ramach kampanii społecznej „Dni uczenia się dorosłych” – można je rejestrować na stronie www.edurosli.pl.

Organizatorem kampanii jest Polska Izba Firm Szkoleniowych, a patronem honorowym - Komitet Polski ds. UNESCO.

informacje o firmie

więcej z kategorii nauka/edukacja/szkolenia