energetyka

innogy Stoen Operator realizuje projekt SMART Grid finansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

03.09.2019 | innogy Stoen Operator

Firma innogy Stoen Operator uruchomiła projekt montażu urządzeń do poprawy detekcji uszkodzeń w sieci SN.

W dniu 30 lipca 2019 iSO podpisał z Ministerstwem Energii umowę o dofinansowanie projektu „Budowa sieci inteligentnej na terenie Warszawy poprzez automatyzację linii średniego napięcia (SN) w wyniku zastosowania wskaźników przepływu prądów zwarciowych oraz transformatorów z automatycznym przełącznikiem zaczepów” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Projekt obejmuje montaż 200 szt. wskaźników zwarcia z funkcją komunikacji z systemem dyspozytorskim SYNDIS w stacjach elektroenergetycznych SN/nN. W ramach projektu wymienionych zostanie także kilkanaście istniejących transformatorów na nowe jednostki niskostratne, wyposażone w automatyczną regulację napięcia. Dzięki redukcji strat realizacja projektu pozwoli na zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej o ponad 129 GJ (równowartość zużycia energii przez 12 gospodarstw domowych rocznie).

Rozwiązania techniczne SMART Grid powinny wspierać realizację strategii przedsiębiorstwa w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności dostaw energii do Klientów. Zastosowanie urządzeń pozwalających na wykrywanie zwarć i uszkodzeń w sieci SN oraz regulację napięcia daje możliwości dostarczania energii  spełniających wszystkie wymagane parametry jakościowe również w przypadku występowania wybranych zakłóceń i zmian w rozpływach mocy powodowanych przez zmieniający się charakter odbiorów i rozwój źródeł rozproszonych – mówi Piotr Dukat, Menedżer ds. Planowania Rozwoju Sieci innogy Stoen Operator.

Projekt jest jednym z elementów wspierających przystosowanie sieci spółki do zmieniających się warunków jej pracy. Występujące coraz częściej w ostatnich latach ekstremalne zjawiska pogodowe (np. upały) powodują wzrost mocy szczytowych i zmianę profili obciążenia w istniejących sieciach. W tym samym czasie rozwija się energetyka prosumencka i coraz częściej można spotkać się ze zjawiskiem przepływu energii od odbiorcy do sieci, co nie występowało w klasycznych sieciach. W takich warunkach zapewnienie niezawodności pracy sieci i wymaganych parametrów napięcia wymaga stosowania nowych rozwiązań. Innowacje takie jak telemechanika i telemetryka, regulacja napięć, algorytmy automatyzujące pracę dyspozytorów i rozszerzające zakres informacji na temat pracy systemu pozyskiwanych zdalnie staną się nieodłącznym elementem przyszłych sieci. Dzięki takim działaniom ewolucja rynku energii w kierunku wspierającym rozwój źródeł rozproszonych będzie bezpieczna i niemal niedostrzegalna z perspektywy odbiorcy.

 * * *

kontakt dla mediów
Zespół komunikacji grupy innogy w Polsce, innogy Stoen Operator
Paweł Blados

biuro.prasowe@innogy.com

tel: +48 22 821 41 51

informacje o firmie

Spółka innogy Stoen Operator Sp. z o.o. zarządza siecią elektroenergetyczną stolicy. Realizuje zadania Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Firma rozpoczęła działalność 1 lipca 2007 roku, w wyniku obowiązkowego rozdzielenia sprzedaży i dystrybucji energii, kontynuując realizowane wcześniej inwestycje w stołeczną sieć elektroenergetyczną. 

Obecnie firma dostarcza energię do ponad miliona Klientów w Warszawie i okolicach. Dzięki wysokiej klasy specjalistom, znacznym nakładom inwestycyjnym, jak również nowoczesnym, przyjaznym dla środowiska technologiom, innogy Stoen Operator utrzymuje najwyższe standardy pracy sieci. 

Spółka nieustannie dba o to, by zapewnić mieszkańcom Warszawy energię. Służby techniczne stale monitorują stan sieci elektroenergetycznej, wykonują niezbędne prace eksploatacyjne oraz czuwają całodobowo nad bezpieczeństwem energetycznym miasta.

załączniki

więcej z kategorii energetyka