praca energetyka

Energa SA rewolucjonizuje Regulamin Pracy

19.08.2019 | Grupa ENERGA

Zarząd Energi SA oraz organizacje związkowe działające w spółce, uzgodniły nowy Regulamin Pracy. Zapisy dostosowują ten akt do standardów współczesnego rynku pracy. Oznacza to, że pracownicy spółki będą mogli nie tylko korzystać z możliwości elastycznego rozpoczęcia czasu pracy, lecz także w uzasadnionych przypadkach wykonywać swoje obowiązki nie wychodząc z domu. Nowy regulamin przewiduje też zmiany w zakresie zasad monitoringu - wprowadzono m.in. zapisy dotyczące celu, zakresu i sposobu jego prowadzenia.

Celem nowego Regulaminu Pracy jest szczegółowe sprecyzowanie praw i obowiązków pracodawcy i pracownika zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami spółki. Uchwalony przez Zarząd Energi SA dokument dopasowuje treść postanowień Regulaminu do aktualnych przepisów, w szczególności w zakresie zasad monitoringu i ochrony danych osobowych.

- Najważniejsze zmiany w Regulaminie Pracy, poza implementacją zapisów niezbędnych z perspektywy przepisów, dotyczą możliwości elastycznego rozpoczęcia pracy oraz wprowadzenia możliwości jej wykonywania w ramach tzw. „home-office”. Obu stronom dialogu społecznego zależało na wprowadzeniu rozwiązań przyjaznych pracownikom i odpowiadających współczesnym standardom na runku pracy – tłumaczy Łukasz Malinowski, dyrektor Departamentu Polityki Personalnej Energi SA.

Nowy Regulamin zakłada, że w uzasadnionych przypadkach pracownik, po wyrażeniu zgody przez przełożonego, może wykonywać pracę z domu. Uelastycznieniu ulegną także godziny rozpoczęcia pracy - pracownik będzie mógł rozpoczynać ją w przedziale czasu od siódmej do dziewiątej, oczywiście w każdym dniu musi przepracować osiem godzin. W nowym Regulaminie znalazł się także zapis o wolnym od pracy Dniu Energetyka.

- Wszystkie te zmiany wynikają z zaufania do naszych pracowników i założenia, że ich większa swoboda spotęguje kreatywność i wydajność. Dla nas bowiem, istotne są przede wszystkim efekty pracy, a nie sztywne roboczogodziny – mówi kierujący Grupą Energa, prezes Grzegorz Ksepko - Myślę, że uzgodnione ze stroną społeczną regulacje oznaczać będą ogromne korzyści, i to zarówno dla pracowników, jak i dla firmy.

Dotychczasowy Regulamin Pracy obowiązywał od 2007 r. Nowy dokument wejdzie w życie po upływie dwóch tygodni od jego ogłoszenia.

kontakt dla mediów
Krzysztof Kopeć
Dyrektor Biura Prasowego Grupy Energa, Grupa ENERGA
Krzysztof Kopeć

biuroprasowe@energa.pl

informacje o firmie

Zawsze aktualne wiadomości na temat Grupy  Energa znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd ponad 3 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 188 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

więcej z kategorii praca