energetyka nauka/edukacja/szkolenia

Wspieramy utalentowanych studentów! Ruszyła druga edycja programu stypendialnego

20.08.2019 | Grupa ENERGA

Kolejna edycja programu stypendialnego Politechniki Gdańskiej przed nami. Studenci drugiego stopnia, a także doktoranci Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG mogą aplikować o wsparcie finansowe, które pomoże im w pracy naukowej. Inicjatywa realizowana jest przy wsparciu Fundacji Energa.

Własny Fundusz Stypendialny Politechniki Gdańskiej został stworzony z myślą o młodych talentach ze świata nauki. Jak do tej pory zaplanowane zostały dwie edycje we współpracy z Fundacją Energa - na rok akademicki 2018/2019 oraz 2019/2020.

Stypendium daje szansę na realizację projektów, a tym samym wzbogacenie dorobku naukowego -  mówi Sylwia Pawlak, dyrektor Biura Rozwoju i Innowacji Energi SA. – Stypendyści mogą wprowadzać w życie swoje pomysły, realizując je m.in. przy współpracy z Centrum Badawczo-Rozwojowym im. M. Faradaya. Prace badawczo-rozwojowe prowadzone w ramach programu stypendialnego wpisują się w obszary rozwijane w Grupie Energa, zgodnie z Strategiczną Agendą Badawczą.

Warunkiem uzyskania stypendium są szczególne osiągnięcia naukowe: publikacje naukowe, dorobek w pracy naukowo-badawczej oraz wysoka średnia ocen. Wsparcie wypłacane jest przez 9 miesięcy.

– W mojej pracy badawczej zajmuje się wdrażaniem nowych technologii do urządzeń przetwarzających energię elektryczną – mówi Paweł Derkacz, stypendysta pierwszej edycji programu. – Są to urządzenia, które widzimy na co dzień, chociażby jako ładowarki naszych laptopów, smartfonów. Wdrażając nowe technologie, możemy ulepszyć ich parametry, a także zmniejszyć ich wymiary.

– Dzięki stypendium wraz z koleżanką miałyśmy możliwość prowadzenia badań, które polegały na określeniu krzywych ładowania samochodów elektrycznych – mówi Joanna Misiewicz, stypendystka pierwszej edycji programu.  – Badałyśmy także wpływ takich samochodów na sieć elekltroenergetyczną.

Nabór do drugiej edycji, przewidzianej na rok akademicki 2019/2020, już się rozpoczął. Podobnie jak w przypadku pierwszej, wyłonieni zostaną trzej stypendyści – doktorant oraz dwoje studentów drugiego stopnia.  

– Wsparcie programu stypendialnego to inwestycja w kształtowanie ścieżki kariery młodych, uzdolnionych osób -  mówi Olaf Dramowicz, prezes zarządu Fundacji Energa. – Jednym z filarów działalności Fundacji Energa jest angażowanie się właśnie w inicjatywy ukierunkowane na rozwój nauki i oświaty. Właśnie rozpoczęliśmy rekrutację do kolejnej edycji programu stypendialnego. Serdecznie zapraszamy do udziału – na wnioski czekamy do 6 września.

 

kontakt dla mediów
Krzysztof Kopeć
Dyrektor Biura Prasowego Grupy Energa, Grupa ENERGA
Krzysztof Kopeć

biuroprasowe@energa.pl

informacje o firmie

Zawsze aktualne wiadomości na temat Grupy  Energa znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd ponad 3 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 185 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

załączniki

więcej z kategorii energetyka