energetyka

Podpisano porozumienie z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi w TAURON Wydobycie

Uruchomienie środków pieniężnych dla pracowników TAURON Wydobycie, w ramach funduszu płac to główne postanowienie podpisanego porozumienia pomiędzy reprezentatywnymi organizacjami związkowymi TAURON Wydobycie a zarządem Spółki. Przyspieszone zostają również rozmowy płacowe Rady Społecznej Grupy TAURON.

Wczorajsze porozumienie to efekt prowadzonych od tygodnia rozmów z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi w segmencie wydobywczym Grupy TAURON.

Zgodnie z jego zapisami pracownikom TAURON Wydobycie zostaną wypłacone jeszcze w lipcu środki pieniężne z funduszu płac Spółki - naliczone na podstawie „Porozumienia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń w Spółkach Zależnych Grupy TAURON w latach 2017 -2019”.

Wysokość indywidualnej wypłaty będzie uzależniona od ilości przepracowanych dni roboczych w pierwszym półroczu 2019 r. W ramach wyżej wymienionych uzgodnień wypłacone zostanie pracownikom średnio po 1000 zł brutto.

W miesiącu sierpniu br. rozpoczną się przyspieszone o miesiąc rozmowy Rady Społecznej dotyczące wzrostu wynagrodzeń pracowników Grupy TAURON.

- Grupa TAURON i tym samym spółka TAURON Wydobycie przykładają dużą wagę do spraw społecznych, czego wyrazem jest aktywny dialog ze reprezentatywnymi organizacjami związkowymi – mówi Andrzej Okoń, wiceprezes TAURON Wydobycie.

Podpisane porozumienie odnosi się również do zgłaszanych kwestii związanych z organizacją pracy zakładów górniczych i stanem sprzętu technicznego. W tym zakresie porozumienie przewiduje niezwłoczne przeprowadzenie audytu przez służby techniczne zakładów górniczych.

kontakt dla mediów
Rzecznik Prasowy, TAURON Polska Energia SA
Łukasz Zimnoch

lukasz.zimnoch@tauron.pl

informacje o firmie

TAURON Wydobycie S.A. to jeden z kluczowych producentów węgla energetycznego w Polsce. W Grupie TAURON zajmuje się wydobyciem, wzbogacaniem i sprzedażą węgla kamiennego w trzech Zakładach Górniczych: Sobieski, Janina oraz Brzeszcze. W każdej z kopalń spółka prowadzi program inwestycyjny prowadzący do sukcesywnej poprawy efektywności i wydajności. Spółka posiada ok. 31 proc. zasobów bilansowych węgli energetycznych czynnych złóż w kraju oraz 10 proc. udział w krajowym rynku sprzedaży węgla. Rocznie wydobywa ok. 6 mln ton węgla, zapewniając bezpieczne dostawy paliwa dla elektrowni i elektrociepłowni Grupy TAURON, a klientom indywidulanym oferując wysokiej jakości paliwa węglowe do ogrzewania, w tym ekologiczne ekogroszki.

 

więcej z kategorii energetyka