ekonomia/biznes/finanse

Mitsubishi Motors kolejny rok w Japan Empowering Women Index

16.07.2019 | Mitsubishi Motors

Firma Mitsubishi Motors Corporation już drugi rok z rządu została wybrana przez fundusz akcji MSCI *1 jako składnik indeksu MSCI Japan Empowering Women Index (WIN).

WIN oblicza wyniki na podstawie przekazanych informacji związanych z równością płci w miejscu pracy – m.in. takich, jak odsetek zatrudnionych kobiet lub liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych. Następnie wybiera te firmy, po których można spodziewać się długoterminowego zrównoważonego wzrostu. Indeks jest wykorzystywany przez Rządowy Fundusz Inwestycyjny Emerytalny (GPIF)*2 do oceny poziomu inwestycji w wspieranie kwestii społecznych, ochronę środowiska i rozwoju kultury korporacyjnej (ESG)*3.

Od czasu wprowadzenia polityki promocji różnorodności w lipcu 2014 r., Mitsubishi Motors realizuje strategię Di@MoND*4 (Diversity @ Mitsubishi Motors New Drive), czyli działania na rzecz stworzenia przyjaznego środowiska pracy, szanującego różnorodność pracowników i wspierającego ich zaangażowanie w pracę.

Równe traktowanie kobiet jest jedną z priorytetowych kwestii zawartych w programie Di@MoND. Firma Mitsubishi Motors opracowała również plan działania na rzecz promowania kobiet na stanowiska kierownicze w oparciu o Ustawę o Promocji Uczestnictwa i Rozwoju Kariery Kobiet w miejscu pracy. Celem firmy do końca roku fiskalnego 2020 jest zwiększenie do 100 liczby kobiet zajmujących stanowiska kierownicze. Firma chce to osiągnąć dzięki takim działaniom, jak wsparcie rozwoju zawodowego kobiet, które łączą pracę z opieką nad dziećmi.

Mitsubishi Motors będzie nadal aktywnie angażować się w inicjatywy ESG i przyczyniać się do rozwoju zrównoważonego społeczeństwa.

MSCI Japan Empowering Women Index (WIN) https://www.msci.com/msci-japan-empowering-women-index

Raport nt. społecznej odpowiedzialności biznesu https://www.mitsubishi-motors.com/en/csr/report/

*1 Największa instytucja badająca wskaźniki ESG w Japonii i firma finansowa, obliczająca indeksy cen akcji i udostępniająca narzędzia do analizy portfela inwestycyjnego.
*2 Niezależna jednostka administracyjna Ministerstwa Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej, która inwestuje i zarządza funduszami rezerw Rządowego Planu Emerytalnego.
*3 Inwestycje, które wykorzystują nie tylko ilościowe informacje finansowe, ale także informacje niefinansowe (tj. wskaźniki ESG, czyli inicjatywy na rzecz środowiska, spraw społecznych i kultury korporacyjnej) jako elementy w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.
*4 Działania zwiększające równość płci, w które Mitsubishi Motors angażuje się od 2014 r., reagując na nieustannie zmieniające się otoczenie biznesowe i rynkowe; ich celem jest przyczynienie się do zrównoważonego wzrostu i podniesienia wartości firmy.

WŁĄCZENIE MITSUBISHI MOTORS CORPORATION DO INDEKSU MSCI ORAZ WYKORZYSTANIE PONIŻSZYCH LOGOTYPÓW MSCI, ZNAKÓW TOWAROWYCH, ZNAKÓW SERWISOWYCH LUB NAZW INDEKSU, NIE STANOWIĄ SPONSORINGU, WSPARCIA LUB PROMOCJI MITSUBISHI MOTORS CORPORATION I JEJ AFILIANTÓW PRZEZ MSCI. INDEKSY MSCI SĄ WYŁĄCZNĄ WŁASNOŚCIĄ MSCI. MSCI ORAZ NAZWY I LOGOSY INDEKSU MSCI SĄ ZNAKAMI TOWAROWYMI LUB ZNAKAMI SERWISOWYMI MSCI LUB JEJ PODMIOTÓW.

O Mitsubishi Motors:
Mitsubishi Motors Corporation to działający w branży motoryzacyjnej producent o zasięgu międzynarodowym, z siedzibą w Tokio, który zbudował konkurencyjną przewagą na rynku pojazdów typu SUV i pick-up oraz elektrycznych i hybryd ładowanych z gniazdka PHEV. Firma w roku 2009 wprowadziła na rynek pierwszy masowo produkowany pojazd elektryczny – i-MiEV, a następnie w roku 2013 model OUTLANDER PHEV - lidera rynków w Japonii i Europie w segmencie hybryd ładowanych z gniazdka. Mitsubishi Motors jest podmiotem globalnym, dzięki zakładom produkcyjnym w Japonii, Tajlandii, Chinach, Indonezji, Filipinach i Rosji, w których zatrudnia łącznie 30 000 pracowników. Modele takie jak PAJERO SPORT / MONTERO SPORT, TRITON / L200 i OUTLANDER mają ważny udział w budowaniu pozycji firmy. Globalna wielkość sprzedaży Mitsubishi Motors w roku fiskalnym 2017 wyniosła 1 101 000 egzemplarzy, a sprzedaż netto 2,19 biliona jenów. Spółka MMC jest notowana na giełdzie w Tokio.

 

 

kontakt dla mediów
Kinga Lisowska
PR Manager , Mitsubishi Motors
Kinga Lisowska

kinga.lisowska@mitsubishi-motors.pl

informacje o firmie

załączniki

więcej z kategorii ekonomia/biznes/finanse