energetyka

Drążenie szybu rozpoczęte

Na budowie Szybu Grzegorz, czyli strategicznej inwestycji TAURON Wydobycie, rozpoczęło się drążenie 870 metrów szybu głębinowego. To jedna z największych realizowanych obecnie inwestycji w polskim górnictwie węgla kamiennego, która usprawni wydobycie węgla dla nowego bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie.

Szyb jest głębiony przy zastosowaniu technologii mrożenia górotworu. Po tym jak została osiągnięta wymagana grubość płaszcza mrożeniowego i po dokonaniu niezbędnych odbiorów obiektów, maszyn i urządzeń, rozpoczęto głębienie szybu metodą górniczą w strefie zamrożonej. Wcześniej wykonano ściankę szczelinową do głębokości 20 metrów oraz zabudowano obudowę panelową. Proces podtrzymania mrożenia górotworu potrwa do osiągnięcia głębokości 475 metrów głębionego szybu.

Najbliższe prace w szybie związane będą z wykonaniem wlotu lunety podsadzkowej do głębokości 23 metrów oraz drążeniem szybu do głębokości posadowienia stopy szybowej, czyli 43 metrów. Jednocześnie na powierzchni prowadzone są nieprzerwanie prace związane z pozostałą infrastrukturą powierzchniową.

Realizacja inwestycji, która pełną funkcjonalność osiągnie już w 2023 roku, pozwoli w Zakładzie Górniczym Sobieski na skrócenie dróg transportu ludzi, powietrza i materiałów do miejsc pracy górników, a także podniesie wydajność pracy załogi, poprzez wydłużenie efektywnego czasu jej pracy. Szyb zwiększy również bezpieczeństwo załogi poprzez poprawę warunków klimatycznych w kopalni.

- Stawiamy na inwestycje, które pozwolą usprawnić prace w naszych kopalniach i tym samym zwiększyć ich efektywność. Prace na budowie Szybu Grzegorz realizowane są zgodnie z harmonogramem - mówi Sławomir Obidziński, prezes zarządu TAURON Wydobycie - Usprawnienia w wydobyciu w ZG Sobieski są tym bardziej istotne, że ze względu na optymalne parametry jakościowe wydobywanego węgla, to głównie ten zakład będzie dostarczał paliwo dla zlokalizowanego nieopodal nowego bloku energetycznego Grupy TAURON o mocy 910 MW - dodaje prezes.

Szyb o średnicy 7,5 metrów i głębokości 870 metrów, początkowo pełnił będzie funkcję szybu wdechowego, czyli doprowadzającego świeże powietrze do wyrobisk. W dalszej perspektywie szyb będzie dodatkowo pełnił funkcję materiałowo-zjazdową, co pozwoli uprościć i usprawnić procesy transportu maszyn, materiałów, urządzeń oraz załogi do rejonów prowadzonych robót.

Na placu budowy równolegle prowadzone są zarówno roboty na powierzchni, jak i w części podziemnej inwestycji głębionego szybu – z istniejących dołowych wyrobisk kopalni drążone są wyrobiska chodnikowe w kierunku miejsca powstania szybu. Codziennie na budowie pracuje około 100 osób. Są to pracownicy związani z realizacją inwestycji od strony powierzchniowej. Przy wykonawstwie dołowych wyrobisk chodnikowych, które docelowo będą pełnić funkcję komunikacyjną łączącą szyb z pozostałą infrastrukturą techniczno-technologiczną kopalni, zaangażowane są brygady przodkowe.

Pionierska wieża

Spora część elementów infrastruktury realizowana jest tak, aby była wykorzystywana zarówno podczas głębienia szybu, jak i później, po oddaniu go do użytku.

Tym samym budowa Szybu Grzegorz to pierwsza w historii polskiego górnictwa węglowego inwestycja z tzw. wieży szybowej ostatecznej, co oznacza, że jej nowatorska konstrukcja umożliwia adaptację na okres głębienia szybu, bez konieczności jej późniejszego demontażu i zastąpienia nową.

Inwestycje w każdej kopalni

W ZG Janina w Libiążu trwa budowa poziomu 800 metrów. Po zakończeniu etapu pogłębiania szybu Janina VI, kontynuowane jest drążenie wyrobisk służących do udostępnienia poziomu 800 metrów oraz realizowane są prace zmierzające do budowy docelowej infrastruktury dołowej i powierzchniowej. W najbliższym okresie realizacja prac związana będzie z pracami zapewniającymi zasilanie obiektów inwestycji w energię elektryczną, uruchomieniem węzłów technologicznych w kompleksie przeróbczym oraz rozpoczęciem budowy wieży basztowej. Kompleksowe zakończenie inwestycji przewidziane jest na trzeci kwartał 2021 roku.

W ZG Brzeszcze zaawansowanie programu inwestycyjnego przekroczyło 50 procent. Zrewitalizowano już ponad 2000 metrów wyrobisk wentylacyjnych i wydrążono blisko 2500 metrów wyrobisk inwestycyjnych, a także zmodernizowano stację odmetanowania i zakład przeróbki węgla. W najbliższym czasie zostaną ukończone dwie kluczowe inwestycje - budowa obiektu drobnej sprzedaży oraz budowa głównego systemu odwadniania kopalni. Ponadto trwają prace nad uruchomieniem inwestycji w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla związane z produkcją sortymentów dostosowanych do wymagań klientów. 

Więcej informacji https://media.tauron.pl/pr/449106/inwestycje-w-zg-brzeszcze-za-polmetkiem

kontakt dla mediów
Rzecznik prasowy, TAURON Polska Energia SA
Daniel Iwan

daniel.iwan@tauron.pl

tel: tel. +48 723 600 825

informacje o firmie

***

TAURON Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Grupa TAURON jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, w tym największym dystrybutorem i jednym z największych sprzedawców i wytwórców energii elektrycznej. W skład Grupy TAURON wchodzą m.in. TAURON Wytwarzanie, TAURON Dystrybucja, TAURON Sprzedaż, TAURON Obsługa Klienta, TAURON Wydobycie, TAURON Ekoenergia oraz TAURON Ciepło. Od 2010 roku akcje TAURON Polska Energia SA notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie m.in. w indeksach WIG20 i WIG30. Spółka wchodzi w skład indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie RESPECT Index.

***

TAURON Wydobycie S.A. to jeden z kluczowych producentów węgla energetycznego w Polsce. W Grupie TAURON zajmuje się wydobyciem, wzbogacaniem i sprzedażą węgla kamiennego w trzech Zakładach Górniczych: Sobieski, Janina oraz Brzeszcze. W każdej z kopalń spółka prowadzi program inwestycyjny prowadzący do sukcesywnej poprawy efektywności i wydajności. Spółka posiada ok. 31 proc. zasobów bilansowych węgli energetycznych czynnych złóż w kraju oraz 10 proc. udział w krajowym rynku sprzedaży węgla. Rocznie wydobywa ok. 6 mln ton węgla, zapewniając bezpieczne dostawy paliwa dla elektrowni i elektrociepłowni Grupy TAURON, a klientom indywidulanym oferując wysokiej jakości paliwa węglowe do ogrzewania, w tym ekologiczne ekogroszki.

załączniki

więcej z kategorii energetyka