budownictwo/nieruchomości

Budimex przejmuje kontrolę nad FBSerwis

03.07.2019 | Budimex SA

W dniu 2 lipca 2019 r. Budimex zawarł z Ferrovial Services International SE umowę nabycia 51% akcji FBSerwis S.A. za cenę wynoszącą 98,5 mln złotych, a następnie w dniu 3 lipca 2019 r. w wykonaniu wyżej wymienionej umowy Budimex zawarł ze sprzedającym umowę rozporządzającą na mocy której sprzedający przeniósł na Budimex prawo do sprzedawanych akcji.

W wyniku przeprowadzonej transakcji, Budimex stał się jedynym właścicielem FBSerwis. Zakup FBSerwis i przejęcie kontroli na spółką ma charakter długoterminowy i stanowi element realizacji strategii rozwoju Grupy Budimex opierającej się na budowaniu wartości dla akcjonariuszy poprzez dywersyfikację działalności budowlanej i rozwój biznesu usługowego – mówi Dariusz Blocher – Prezes Zarządu Budimex SA.

Spółka FBSerwis została założona w 2012 roku jako wspólne przedsięwzięcie Ferrovial Services (dywizja usługowa Grupy Ferrovial) oraz Budimeksu. Przedmiotem działalności FBSerwis są usługi utrzymania technicznego i modernizacji budynków i obiektów przemysłowych, utrzymania infrastruktury drogowej i miejskiej oraz gospodarki odpadami, a także działania w obszarze efektywności energetycznej. Spółka w ciągu ostatnich lat rozwijała się zarówno organicznie jak i poprzez akwizycje innych podmiotów. Obecnie, Grupę FBSerwis tworzą FBSerwis S.A. jako podmiot dominujący oraz 4 operacyjne spółki zależne, które zostały przejęte w latach 2015-2017. Aktualnie, FBSerwis realizuje znaczące kontrakty zlecone przez GDDKiA, obejmujące bieżące utrzymanie blisko 1,2 tys. km dróg krajowych i autostrad. Ponadto, spółki z Grupy FBSerwis prowadzą regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) - w woj. łódzkim, woj. małopolskim oraz dwie w woj. dolnośląskim, a także posiadają dwa składowiska odpadów.

Intencją Budimeksu jest dalszy rozwój FBSerwis w sposób organiczny poprzez wykorzystanie rosnącego potencjału rynku utrzymania infrastruktury drogowej. Prognozując rozwój rynku Budimex będzie wspierać rozwój FBSerwis także w sektorze zagospodarowania odpadów – dodaje Dariusz Blocher - gdyż spodziewa się, że rynek ten będzie sprzyjał konsolidacji, a rosnące koszty oraz coraz ostrzejsze prawo będzie sprzyjało rzetelnym i odpowiedzialnym firmom takim jak FBSerwis. Budimex zakłada, że istotne zwiększanie skali działalności FBSerwis na rynku zagospodarowania odpadów wymagać będzie kolejnych przejęć, w szczególności podmiotów będących właścicielami regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych wraz z własnymi składowiskami. Takie akwizycje pozwalają na lepszą integrację łańcucha wartości i generowanie wyższej rentowności.

FBSerwis konsekwentnie zwiększa skalę działalności i poprawia swoją rentowność. Skonsolidowane przychody Grupy FBSerwis za 2018 rok wyniosły 370 mln złotych i były o ponad 40% wyższe niż w roku poprzedzającym. Grupa wygenerowała wynik EBITDA w wysokości 49 mln złotych (o blisko 90% wyższy niż rok wcześniej) oraz zysk operacyjny (EBIT) w wysokości 14 mln złotych wobec straty w wysokości 0,2 mln złotych w roku 2017. Wstępne wyniki pierwszego kwartału 2019 roku Grupy FBSerwis także wykazują pozytywną dynamikę i dalszą poprawę zyskowności. Na koniec marca 2019 roku Grupa FBSerwis zatrudniała blisko 1 tys. pracowników.

Od momentu nabycia 51% akcji FBSerwis, Budimex rozpocznie konsolidację wyników Grupy FBSerwis metodą pełną. Grupa FBSerwis zostanie zakwalifikowana do segmentu operacyjnego pn. działalność pozostała, który zmieni nazwę na działalność usługowa.

kontakt dla mediów
Michał Wrzosek
Rzecznik Prasowy, Budimex SA
Michał Wrzosek

michal.wrzosek@budimex.pl

tel: (+48) 22 623 61 12

informacje o firmie

***

BUDIMEX SA jest polską spółką z pięćdziesięcioletnią tradycją, która ma znaczący udział w rozwoju gospodarczym Polski. Naszą pracą podnosimy jakość życia milionów Polaków. W okresie 51 lat istnienia firmy zrealizowaliśmy tysiące nowoczesnych inwestycji infrastrukturalnych, kubaturowych i przemysłowych. Kultura innowacyjności, doskonalenie i kierowanie się zasadami zrównoważonego rozwoju pozwoliły nam zdobyć pozycję lidera polskiego rynku budowlanego. Jesteśmy obecni nie tylko na rynku polskim, ale też zagranicznym. Stopniowo zwiększamy swoje zaangażowanie w sektorze facility management (obsługa nieruchomości i obiektów infrastruktury) oraz gospodarki odpadami. Od 1995 roku nasza spółka notowana jest na warszawskiej GPW, a od roku 2011 wchodzi w skład indeksu RESPECT – najbardziej odpowiedzialnych spółek giełdowych. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma o globalnym zasięgu – Ferrovial. W skład grupy wchodzą: Budimex Nieruchomości i Mostostal Kraków. Jesteśmy jednym z sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – inicjatywy utworzonej w 2010 r., zrzeszającej największych generalnych wykonawców w Polsce w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej.

załączniki

więcej z kategorii budownictwo/nieruchomości