energetyka nauka/edukacja/szkolenia

Elektrownie Grupy Energa - Pieniężno [MATERIAŁ FILMOWY]

03.07.2019 | Grupa ENERGA

W miejscowości Pieniężno, na rzece Wałsza, w roku 1914 wybudowana została elektrownia wodna Pieniężno. Elektrownia pracuje w systemie przepływowym z mocą dostosowywaną do istniejących warunków hydrologicznych na stopniu. Górski charakter rzeki powoduje gwałtowne podnoszenie i szybkie opadanie wód po intensywnych opadach i roztopach. To uwarunkowanie wpływa na dużą zmienność wielkości produkcji energii elektrycznej w elektrowni. 

   Na skutek działań wojennych budynek elektrowni został zniszczony, a znajdujący się wewnątrz agregat z silnikiem Diesla został wysadzony w powietrze. W 1953 roku rozpoczęto odbudowę obiektu, którą ukończono w 1958 r., na warunkach pozwolenia wodno-prawnego z dnia 17 sierpnia 1955 r. Obecnie obowiązujące pozwolenie określa wysokość piętrzenia do poziomu 69,57 m n.p.m. i pobór wody powierzchniowej z rzeki Wałszy w ilości do 4,55 m3/s. W elektrowni zainstalowane są dwa hydrozespoły z turbinami Francisa zaprzężonymi bez przekładniowo generatorami synchronicznymi. H1 o mocy 160 kW i przepływie 1,25 m3/s. H2 o mocy 192 kW i przepływie 3,3 m3/s. Spad roboczy w aktualnych warunkach piętrzenia wynosi 9 m.

Dane techniczne elektrowni

Turbina
 • liczba turbin: 1
 • typ: Francis
 • rok budowy: 1914
 • obroty/minutę: 375
 • układ konstrukcyjny: pozioma
 • moc zainstalowana: 192 kW

Generator

 • typ: GA1516 sp
 • firma: Dolmel
 • napięcie generatora: 0,4 kV
 • napięcie wzbudzenia: 0,09 kV
 • rok budowy: 1957
 • obroty/minutę: 375

Regulator obrotów

 • typ: elektrohydrauliczny
 • rok budowy: 1958

kontakt dla mediów
Krzysztof Kopeć
Dyrektor Biura Prasowego Grupy Energa, Grupa ENERGA
Krzysztof Kopeć

biuroprasowe@energa.pl

informacje o firmie

Zawsze aktualne wieści nt. Grupy Energa znajdziecie na naszym Twitterze.

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd ponad 3 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 185 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

załączniki

więcej z kategorii energetyka