nauka/edukacja/szkolenia

Sprawozdanie z działalności Politechniki Gdańskiej za rok 2018

02.07.2019 | Politechnika Gdańska

Awanse w najważniejszych rankingach, osiągnięcie optymalnego wskaźnika SSR w skali całej uczelni, rosnąca aktywność naukowa jej pracowników, a także triumfy sportowe – Politechnika Gdańska w 2018 roku mogła pochwalić się licznymi sukcesami, których szczegóły znajdują się w „Sprawozdaniu z działalności Politechniki Gdańskiej za rok 2018”, zatwierdzonym przez Senat PG na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2019 r.

 

Nauka

Stale rośnie liczba stopni doktora uzyskiwanych na Politechnice Gdańskiej – w 2018 r. było to 103 wypromowanych doktorów (w porównaniu do 98 w roku poprzednim). Z kolei 37 osób uzyskało stopień doktora habilitowanego (rok wcześniej 29). Znacznie wzrosła też liczba publikacji autorstwa naukowców z PG w najbardziej prestiżowych czasopismach z listy JCR. W 2017 r. było ich 696, natomiast w 2018 r. – 822.

Wartość projektów finansowanych ze środków krajowych była najwyższa na WChem, WETI i WILiŚ, a w przeliczeniu na nauczycieli akademickich – na WChem, WEiA i WETI. Na stałym poziomie utrzymuje się skuteczność naszych badaczy w pozyskiwaniu środków z Narodowego Centrum Nauki, wynosząca 22%. To właśnie NCN jest instytucją, z której w 2018 r. pozyskano projekty o najwyższej wartości dofinansowania (76,9% ogółu). Na kolejnych miejscach znalazły się Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

Dydaktyka

PG osiągnęła optymalną proporcję między liczbą wykładowców a studentów, opisywaną wskaźnikiem SSR (ang. Student Staff Ratio). W skali całej politechniki wynosi ona 12,8 i jest nieznacznie wyższa tylko w przypadku czterech z dziewięciu wydziałów.Na wysokim poziomie utrzymuje się poziom zadowolenia absolwentów PG z wybranej uczelni (95,5%), wydziału (85,4%) oraz kierunku studiów (79,1%).

W 2018 r. na Politechnice Gdańskiej studiowało 662 studentów zagranicznych. Najwięcej obcokrajowców wybrało naukę na wydziałach ZiE, ETI oraz Mechanicznym, natomiast wydziały FTiMS, EiA oraz OiO zanotowały znaczny przyrost studentów z zagranicy w stosunku do roku poprzedniego.Wramach programów mobilności najwięcej obcokrajowców przyjechało do nas z Hiszpanii, Francji i Włoch. Na pełnym etacie zatrudnionych było 15 zagranicznych profesorów. Liczba profesorów wizytujących wyniosła 39, z czego najwięcej na Wydziale Zarządzania i Ekonomii – 11.

Finanse

PG zamknęła rok 2018 zyskiem netto w kwocie niespełna 26 mln zł, podobnie jak w 2017 r. Najważniejsze remonty i inwestycje zakończone w zeszłym roku to rozbudowa i przebudowa budynku Chemii C (9,4 mln zł), modernizacja części historycznego gmachu Audytorium Maximum, w której powstało nowoczesne laboratorium oraz strefa nauki i wypoczynku do dyspozycji studentów (1,8 mln zł) oraz remont budynku Misiówka (0,7 mln zł).

Osiągnięcia

Politechnika Gdańska uzyskała 9. lokatę w rankingu szkół wyższych Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” (w najnowszej, tegorocznej edycji rankingu już siódme), a wśród uczelni technicznych zajęła 4. miejsce. PG może się też pochwalić znakomitymi wynikami sportowymi – w edycji Akademickich Mistrzostw Polski zakończonej w roku 2018, spośród 154 sklasyfikowanych uczelni Politechnika Gdańska zajęła III miejsce w klasyfikacji generalnej oraz II miejsce w klasyfikacji uczelni technicznych.

kontakt dla mediów
Politechnika Gdańska
Biuro Prasowe Politechniki Gdańskiej

biuro.prasowe@pg.edu.pl

tel: 58/347 29 99

informacje o firmie

więcej z kategorii nauka/edukacja/szkolenia