media/marketing/reklama nauka/edukacja/szkolenia

Laureaci z PG w Konkursie o Nagrodę Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców

07.06.2019 | Politechnika Gdańska

Pięcioro badaczy z Politechniki Gdańskiej otrzymało nagrody i wyróżnienia w Konkursie o Nagrodę Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców za najlepszą pracę twórczą opublikowaną w 2018 r.

 

Praca dr inż. Justyny Płotki-Wasylki z Wydziału Chemicznego, zatytułowana „A new tool for the evaluation of the analytical procedure: Green Analytical Procedure Index”, została nagrodzona w kategorii nauk ścisłych i o Ziemi. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymał dr inż. Piotr Mironowicz z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.

W kategorii nauk humanistyczno-społecznych wyróżnienie zdobył dr Adam Marszk z Wydziału Zarządzania i Ekonomii, a w kategorii nauk technicznych wyróżniono dr. inż. Jacka Tomków z Wydziału Mechanicznego oraz mgr. inż. Łukasza Zedlera z Wydziału Chemicznego.

Nagrodę Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców mogą otrzymać badacze, którzy w roku poprzedzającym złożenie wniosku ukończyli co najwyżej 33 lata. Wyróżnienie przyznawane jest przez Prezydium Oddziału PAN w Gdańsku w pięciu dziedzinach: nauk humanistycznych i społecznych, nauk biologicznych i rolniczych, nauk ścisłych i o ziemi, nauk technicznych oraz nauk medycznych. Otrzymują je autorzy oryginalnych osiągnięć badawczych, które zostały opublikowane w roku poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie nagrody. Wysokość każdej nagrody to cztery tysiące złotych. Pełna lista laureatów tegorocznej edycji znajduje się na stronie Oddziału PAN w Gdańsku.

Z profilami naukowymi naukowców z PG można zapoznać się na portalu MOST Wiedzy.

kontakt dla mediów
Politechnika Gdańska
Biuro Prasowe Politechniki Gdańskiej

biuro.prasowe@pg.edu.pl

tel: 58/347 29 99

informacje o firmie

więcej z kategorii media/marketing/reklama