polityka sprawy społeczne

Mitsubishi Motors przyłącza się do Inicjatywy ONZ Global Compact

30.05.2019 | Mitsubishi Motors

Firma Mitsubishi Motors Corporation podpisała niedawno dokument ONZ Global Compact („UNGC”) oraz dołączyła do Global Compact Network Japan, czyli lokalnej sieci składającej się z firm i podmiotów będących sygnatariuszami UNGC.

UNGC jest inicjatywą, w której dobrowolnie uczestniczą firmy i grupy z całego świata. Organizacje te charakteryzują się odpowiedzialnym i kreatywnym przywództwem, działają jako uczciwi członkowie społeczeństwa oraz dążą do zapewnienia zrównoważonego wzrostu.

MMC stara się regularnie, w aktywny i dobrowolny sposób wnosić wkład na rzecz społeczeństwa poprzez swą działalność gospodarczą. MMC zobowiązuje się stać na straży czterech kategorii zasad w dziedzinie praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji określonych przez UNGC i będzie nadal dążyć do zapewnienia zrównoważonego wzrostu w społeczeństwie.

[Dziesięć zasad inicjatywy ONZ Global Compact]
* Prawa człowieka

Zasada 1: Firmy powinny: przestrzegać i wspierać ochronę międzynarodowo uznanych praw człowieka oraz
Zasada 2: eliminować wszelkie przypadki łamania praw człowieka przez firmę.

* Standardy pracy

Zasada 3: Firmy powinny: popierać wolność zrzeszania się i w praktyce uznawać prawo do zbiorowych negocjacji
Zasada 4: wspierać eliminacje wszelkich form niewolnictwa i pracy przymusowej
Zasada 5: przyczyniać się do faktycznego zniesienia pracy dzieci oraz
Zasada 6: przeciwdziałać dyskryminacji w sferze zatrudnienia.

* Ochrona środowiska

Zasada 7: Firmy powinny: wspierać zapobiegawcze podejście do problemów środowiska naturalnego
Zasada 8: podejmować inicjatywy propagujące większą odpowiedzialność środowiskową oraz
Zasada 9: wspierać rozwój i upowszechnianie technologii przyjaznych środowisku.

* Przeciwdziałanie korupcji

Zasada 10: Firmy powinny przeciwdziałać korupcji we wszystkich jej formach, w tym łapówkarstwu i wymuszeniom.

Inicjatywa ONZ Global Compact
https://www.unglobalcompact.org/
Działalność Mitsubishi Motors w zakresie CSR
https://www.mitsubishi-motors.com/jp/csr/?intcid2=csr

O MITSUBISHI MOTORS
Mitsubishi Motors Corporation to działający w branży motoryzacyjnej producent o zasięgu międzynarodowym, z siedzibą w Tokio, który zbudował konkurencyjną przewagą na rynku pojazdów typu SUV i pick-up oraz elektrycznych i hybryd ładowanych z gniazdka PHEV. Firma w roku 2009 wprowadziła na rynek pierwszy masowo produkowany pojazd elektryczny – i-MiEV, a następnie w roku 2013 model OUTLANDER PHEV - lidera rynków w Japonii i Europie w segmencie hybryd ładowanych z gniazdka. Mitsubishi Motors jest podmiotem globalnym, dzięki zakładom produkcyjnym w Japonii, Tajlandii, Chinach, Indonezji, Filipinach i Rosji, w których zatrudnia łącznie 30 000 pracowników. Modele takie jak PAJERO SPORT / MONTERO SPORT, TRITON / L200 i OUTLANDER mają ważny udział w budowaniu pozycji firmy. Globalna wielkość sprzedaży Mitsubishi Motors w roku fiskalnym 2017 wyniosła 1 101 000 egzemplarzy, a sprzedaż netto 2,19 biliona jenów. Spółka MMC jest notowana na giełdzie w Tokio.

 

 

 

kontakt dla mediów
Kinga Lisowska
PR Manager , Mitsubishi Motors
Kinga Lisowska

kinga.lisowska@mitsubishi-motors.pl

informacje o firmie

załączniki

więcej z kategorii polityka