technologie energetyka

Sztuczna inteligencja wkracza do energetyki

TAURON na coraz większą skalę wykorzystuje sztuczną inteligencję w realizacji projektów rozwojowych. Szczególnie jest to widoczne w obszarze dystrybucji, gdzie takie rozwiązania funkcjonują już o sferach obsługi klienta, rozpoznawania usterek linii energetycznych czy też diagnostyki urządzeń.

- Jako pierwsza spółka energetyczna w Polsce, wdrożyliśmy w ubiegłym roku system Wirtualnego Agenta, który wspiera proces przyjmowania i rejestracji zgłoszeń awarii sieci energetycznej. Oprócz tradycyjnych konsultantów, zgłoszenia na linii alarmowej 991 przyjmują wirtualni agenci. Pozwala to na jednoczesne przyjmowanie i rejestrowanie kilkuset zgłoszeń telefonicznych. Oprócz wirtualnego agenta, chcemy także wprowadzać inne narzędzia w zakresie obsługi klienta, oparte na sztucznej inteligencji. Przede wszystkim chodzi o system CRM automatyzujący i wspomagający procesy w zakresie sprzedaży, marketingu czy obsługi klienta – mówi Jarosław Broda, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia ds. zarządzania majątkiem i rozwoju

TAURON Dystrybucja pracuje także nad stworzeniem prototypu systemu, którzy pomoże zarządzać transformatorami. W projekcie chodzi przede wszystkim o to, by skutecznie diagnozować urządzenia w okresie ich użytkowania. Dzięki zebranym danym pomiarowym, system będzie w stanie wytypować te transformatory, które kwalifikują się do przeprowadzenia remontów, jeszcze przed fizycznym wystąpieniem usterki. Pozwoli to lepiej planować remonty, obniżyć ilości likwidowanych urządzeń, ograniczyć koszty napraw i usuwania awarii.

TAURON poszukuje także możliwości wykorzystania elementów sztucznej inteligencji do automatycznego wykrywania usterek występujących w napowietrznych liniach energetycznych, na podstawie informacji i obrazu otrzymanych podczas oblotów linii. TAURON przeprowadził pierwsze testy takiego rozwiązania z jednym ze start-upów. Jest to obiecująca technologia, wymaga jednak dalszych badań i rozwoju.

Ponadto spółka jest w trakcie budowy zaawansowanego systemu, który będzie lokalizował odbiorniki zaburzające parametry energii elektrycznej oraz oceniał ich indywidualną emisję. Celem projektu jest ocena wpływu takich odbiorników na jakość przesyłanej energii elektrycznej. Innym przedsięwzięciem jest przygotowanie platformy zarządzania danymi z zaawansowanej infrastruktury pomiarowej. Celem projektu jest osiągnięcia zwiększonej obserwowalności sieci dystrybucyjnej, podejmowania bardziej efektywnych decyzji w odniesieniu do utrzymania i rozwoju infrastruktury elektroenergetycznej.

Oba projekty, jak również ten dotyczący diagnostyki transformatorów, są realizowane ze wsparciem funduszy z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.2.

kontakt dla mediów
Rzecznik Prasowy, TAURON Polska Energia SA
Łukasz Zimnoch

lukasz.zimnoch@tauron.pl

informacje o firmie

***

TAURON Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Grupa TAURON jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, w tym największym dystrybutorem i jednym z największych sprzedawców i wytwórców energii elektrycznej. W skład Grupy TAURON wchodzą m.in. TAURON Wytwarzanie, TAURON Dystrybucja, TAURON Sprzedaż, TAURON Obsługa Klienta, TAURON Wydobycie, TAURON Ekoenergia oraz TAURON Ciepło. Od 2010 roku akcje TAURON Polska Energia SA notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie m.in. w indeksach WIG20 i WIG30. Spółka wchodzi w skład indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie RESPECT Index.

załączniki

więcej z kategorii technologie