media/marketing/reklama

Wyższe przychody Grupy PMPG Polskie Media po I kwartale 2019 roku. PMPG kontynuuje Program skupu akcji własnych

Grupa PMPG odnotowała po pierwszym kwartale 2019 r. 12,15 mln zł przychodów ze sprzedaży towarów i produktów wobec 11,44 mln zł osiągniętych w pierwszym kwartale 2018 r. To o ponad 6% więcej niż w analogicznym okresie 2018 roku. Wzrost przychodów wynikał przede wszystkim z realizacji przez PMPG Polskie Media S.A. usług pośrednictwa sprzedaży na rzecz podmiotów spoza Grupy Kapitałowej, a także z uzyskania wyższych przychodów reklamowych na działalności tygodnika „Do Rzeczy”.

W minionym kwartale Grupa skupiła się na realizowaniu strategii transformacji marek Grupy PMPG (Wprost i Do Rzeczy) z papieru do Internetu. W I kwartale 2019 roku serwisy internetowe Grupy Wprost.pl oraz DoRzeczy.pl odnotowały kolejne wzrosty. Średniomiesięcznie łączna liczba użytkowników serwisu Wprost.pl zwiększyła się o 19% w stosunku do kwartału I roku poprzedniego, a liczba odsłon wzrosła o 38%. Z kolei liczba użytkowników serwisu DoRzeczy.pl wzrosła o 81%, a liczba odsłon o ponad 100%. W kolejnych kwartałach roku 2019 Grupa skupi się na dalszym rozwoju serwisów internetowych i poszerzaniu oferty reklamowej w Internecie.

W minionym kwartale PMPG Polskie Media S.A. rozpoczęła także Program skupu akcji własnych. Skup realizowany był dotychczas w terminie od 15 stycznia do 22 lutego br. W związku z publikacją wyników Grupy za I kwartał 2019 r. i zakończeniem okresu zamkniętego dla transakcji związanych z Programem skupu akcji własnych spółka wznowiła skup i realizować go będzie do połowy sierpnia br.

Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 5,8 mln zł. W związku jednak ze wzrostem kosztu własnego sprzedaży o 2 mln zł oraz kosztów sprzedaży o 2,1 mln zł, Grupa odnotowała stratę z działalności operacyjnej w wysokości 1,3 mln zł. Większe koszty sprzedaży przełożyły się na wzrost przychodów osiągniętych w I kwartale 2019 r.

 

*********

PMPG Polskie Media to spółka holdingowa działająca na rynku mediów tradycyjnych i nowych mediów. Do Grupy należą m.in.: Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wprost, wydawca tygodnika „Wprost” oraz spółka Orle Pióro, wydawca tygodnika „Do Rzeczy” oraz magazynu „Historia Do Rzeczy”. Bieżące informacje o działalności Grupy Kapitałowej PMPG można znaleźć na stronie internetowej firmy (www.pmpg.pl), a także na jej profilach w serwisach społecznościowych Facebook (http://www.facebook.com/PMPG.SA) oraz Twitter (https://twitter.com/PMPG_PL).

Media Grupy #PolskieMedia notują ok. 3,5 tys. bezpośrednich uczestników wydarzeń organizowanych pod marką „Wprost” lub „Do Rzeczy”, ok. 126 tys. czytelników drukowanych i cyfrowych wydań tygodników „Wprost” i „Do Rzeczy”, ok. 315 tys. fanów na Facebooku, ok. 460 tys. obserwujących na Twitterze, ok. 4,6 mln użytkowników serwisów internetowych Wprost.pl, DoRzeczy.pl, SuperHistoria.pl, Film.com.pl oraz 40 mln odsłon serwisów internetowych miesięcznie.

kontakt dla mediów
Marketing Manager, PMPG POLSKIE MEDIA S.A.
Alicja Pater

a.pater@pmpg.pl

informacje o firmie

Bieżące informacje ze spółki spółki PMPG Polskie Media SA (GPW: PMPG) na www.pmpg.pl oraz na profilach w serwisach Twitter: https://twitter.com/PMPG_PL i Facebook: https://www.facebook.com/PMPG.SA.

 

załączniki

więcej z kategorii media/marketing/reklama