energetyka nauka/edukacja/szkolenia

Dziewiąta wyprawa na Planetę Energii wystartowała!

29.03.2019 | Grupa ENERGA

 

Planeta Energii po raz dziewiąty zaprasza uczniów polskich szkół podstawowych do wspólnej zabawy.

Grupa Energa realizuje swój sztandarowy program edukacyjny już od 9 lat. W 2018 roku przeszedł on gruntowną przebudowę. Aby docierać do jak najszerszego grona dzieci, rodziców i nauczycieli, ideę wędrownego miasteczka, odwiedzającego ograniczoną liczbę miejscowości, zastąpiła ogólnodostępna platforma internetowa. Dzieci mogą na niej wziąć udział w interaktywnej przygodzie sympatycznych Energoludków i ekipy ratunkowej z Ziemi, wspólnie poszukujących baterii wiedzy, aby przywrócić Planecie Energii zasilanie utracone w skutek kosmicznej katastrofy. Wszystkiemu towarzyszy konkurs na najciekawsze sprawozdanie z realizacji lekcji o energii oraz działanie dodatkowe, dotyczące jednego ze wskazanych tematów. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody, w tym m. in. wizyta dr Tomasza Rożka, ambasadora programu, fizyka i znanego popularyzatora nauki.

O energii elektrycznej w atrakcyjny sposób

Platforma dostępna pod adresem www.planetaenergii.pl oferuje również atrakcyjne materiały dla nauczycieli, m.in. przygotowane w tym roku scenariusze lekcji nauczycielskich na temat energii elektrycznej.

- Nie jest łatwo przekazywać wiedzę na dość abstrakcyjne czy skomplikowane tematy, a do takich niewątpliwie należy energetyka. Praktycznie każdy z nas korzysta z prądu, ale już znacznie mniej osób rozumie, czym on jest, skąd się bierze i na co trzeba zwracać uwagę, aby z niego bezpiecznie korzystać. Moim zdaniem wynika to z faktu, że tej wiedzy nie przekazuje się w szkołach w dostatecznie atrakcyjny sposób, ponieważ sami nauczyciele nie są do poruszania tematów energetycznych dostatecznie przygotowani. Dlatego stworzyliśmy Planetę Energii, aby dostarczyć uczniom, ich rodzicom i pedagogom informacji w taki sposób, aby została dobrze i łatwo przyswojona – tłumaczy dr Tomasz Rożek.

W tym roku organizatorzy chcą szczególną uwagę poświęcić właśnie nauczycielom. Oprócz już dostępnych i zaktualizowanych na okoliczność IX edycji materiałów dostępnych na stronie, mają też niespodziankę – wychowawcy zwycięskich i wyróżnionych klas we wrześniu zostaną zaproszeni do Gdańska na dwudniowe warsztaty pod nazwą „Akademia Planety Energii”.

- Jednym z głównych czynników wpływającym na jakość nauczania jest właściwy przekaz do i odbiór informacji od ucznia. Dlatego podczas warsztatów chcemy podzielić się z nimi praktycznymi metodami atrakcyjnego przekazywania wiedzy o abstrakcyjnych dla dziecka tematach. Oprócz solidnej dawki wiedzy i umiejętności 25 nauczycieli, laureatów nagród głównych i dodatkowych oraz wyróżnień tegorocznej edycji Planety, otrzyma także materiały dydaktyczne i certyfikat ukończenia Akademii Planety Energii – podkreśla dr Rożek.

Przyjazna przestrzeń w Internecie

Odświeżona edycja Planety okazała się w 2018 roku wielkim sukcesem – do konkursu zgłoszono przeszło 250 sprawozdań z przeprowadzonych w ramach konkursu lekcji, spośród których wyróżniono 73 prace, a przede wszystkim wyłoniono troje zwycięzców:

  • kl. IA ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach,
  • kl. IC ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Gliwicach
  • kl. IIB ze Szkoły Podstawowej im. Gen Józefa Bema w Suszu

- W konkursie Planety Energii braliśmy udział już po raz trzeci. Bardzo nas zainspirowała nowa formuła, bo od dwóch lat korzystamy z technologii informacyjno-komunikacyjnych na lekcjach, mamy w klasie tablicę interaktywną i strona Planety Energii dawała nam wiele możliwości do nauki
i dobrej zabawy
– mówi Katarzyna Prus, nauczycielka zwycięskiej klasy z Suszu.

Sama platforma cały czas cieszy się dużym zainteresowaniem - posiada 11 tys. aktywnych użytkowników.

- Cieszymy się, że poprzez Planetę Energii udało nam się stworzyć w Internecie przestrzeń idącą na przekór pewnym negatywnym tendencjom, jakie kojarzone są z tym medium, przestrzeń wartościową i pełną pozytywnych, pouczających treści. W ten sposób nie tylko przekazujemy zarazem rzetelną i atrakcyjną wiedzę na temat energii elektrycznej, odnawialnych źródeł energii czy bezpiecznego korzystania z prądu. Dajemy jednocześnie dowód, że narzędzia internetowe, bardzo często kojarzone z nienawistnymi komentarzami czy fałszywymi informacjami podawanymi jako obiektywne fakty, mogą służyć dobru, mogą poszerzać wiedzę i kształcić młode pokolenia Polaków. Wierzymy, że platforma Planety Energii jest wzorcem, na którym oprzeć się mogą inne projekty społeczne i edukacyjne – mówi Nikodem Rachoń, Kierownik Wydziału CSR Energi SA.

Na Planecie Energii każdy jest zwycięzcą

Tak, jak rok temu, IX edycji programu towarzyszył będzie konkurs na najciekawsze sprawozdania z lekcji i działania dodatkowe dotyczące jednego z tematów, którym poświęcone są poszczególne krainy wirtualnej Planety Energii (np. oszczędzanie prądu czy elektrośmieci). Organizatorzy nie narzucają żadnych ograniczeń co do formy czy treści prac. Liczy się przede wszystkim kreatywność w przekazywaniu ważnej
i potrzebnej każdemu wiedzy.

Na klasy, które przygotują trzy najlepsze sprawozdania, czekają atrakcyjne nagrody główne: oprócz zaproszeń dla wychowawców klas do udziału w wspomnianej Akademii Planety Energii wręczone zostaną czeki na 10 tys. zł do wykorzystania na cele edukacyjne, lekcja poprowadzona przez dr Tomasza Rożka, zestaw nagród rzeczowych dla każdego z uczniów. Wśród biorących udział w konkursie klas organizatorzy wyłonią też laureatów nagród dodatkowych i wyróżnień.

Warunkiem udziału w konkursie jest rejestracja na platformie Planety Energii, a dla już zarejestrowanych zgłoszenie udziału w konkursie poprzez adres e-mail konkurs@planetaenergii.pl. Warto to zrobić, ponieważ niezależnie od ostatecznych wyników konkursu, każda zarejestrowana klasa, która złoży w terminie sprawozdanie z działań konkursowych, otrzyma nagrody gwarantowane: zestaw atrakcyjnych gadżetów dla każdego dziecka oraz certyfikaty uczestnictwa w programie.

Na rejestrację klas i nadesłanie sprawozdań organizatorzy czekają do 27 maja 2019 roku.

 

kontakt dla mediów
Krzysztof Kopeć
Dyrektor Biura Prasowego Grupy Energa, Grupa ENERGA
Krzysztof Kopeć

biuroprasowe@energa.pl

informacje o firmie

 

Zawsze aktualne wieści nt. Grupy Energa znajdziecie na naszym Twitterze.

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd ponad 3 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 185 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

 

załączniki

więcej z kategorii energetyka