przemysł ciężki

Premiery PCO S.A. podczas MSPO 2018

28.08.2018 | PCO S.A

Podczas XXVI Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, PCO S.A. – czołowy, krajowy producent w dziedzinie optoelektroniki na potrzeby wojska i innych służb mundurowych zaprezentuje nowości: Zminiaturyzowany Monokular Uniwersalny MU-3MS, Zintegrowany Moduł Optoelektroniczny ZMO-3 oraz DCM-1 Szafir – nową wersję dziennego celownika modułowego. Spółka powalczy również o Defendery, zgłaszając w tym roku do konkursu aż 4 swoje propozycje.

MSPO jako licząca się na świecie wystawa przemysłu militarnego jest co roku miejscem prezentacji nowych wyrobów z sektora obronnego, dlatego PCO S.A. zamierza skutecznie wykorzystać tę szansę pokazując nowości z dziedziny optoelektroniki wojskowej.

Na wystawie zadebiutuje Zminiaturyzowany Monokular Uniwersalny MU-3MS, najnowsze urządzenie noktowizyjne wyprodukowane w PCO S.A., przeznaczone do obserwacji w warunkach nocnych przez indywidualnego użytkownika. Jest to obecnie jedno z najlżejszych i najmniejszych urzą­dzeń noktowizyjnych tej klasy na świecie, które posiada oparty o 16 mm wzmacniacz obrazu INTENS z wyso­kim FOM i doskonałymi parametrami detekcji, rozpo­znawania i identyfikacji. Jest dostępne w wersji z obrazem z zielonym fosforem (P43) lub białym fosforem o wysokim kontraście (P45 – ONYX). Posiada również automatyczne bramkowanie, tzw. autogating, zapewniające ochronę sprzętu w razie nagłej ekspozy­cji na ostre źródło światła oraz jest wyposażone w automatyczną regulację wzmocnienia. Dobre parametry i zalety najnowszego z rodziny monokularów noktowizyjnych PCO S.A. dają wysoką niezawodność w najtrudniejszych warunkach pracy, co ma kluczowe znaczenie dla standardów wojskowych.

Wśród nowości na MSPO 2018, spółka pokaże również DCM-1 Szafir – nową wersję dziennego celownika modułowego. Konstrukcja, projekt i proces wytwórczy tego wyrobu  PCO S.A. jest na etapie modyfikacji z uwzględnieniem uwag zgłoszonych przez użytkowni­ków testujących sprzęt w warunkach polowych. Dzienny Celownik Modułowy DCM-1 Szafir jest przezna­czony do celowania i prowadzenia obserwacji pola walki w warunkach naturalnego oświetlenia dziennego. DCM-1 tworzy Lunetka Dzienna Krótka LDK-4 i zamo­cowany na niej Mini Kolimator MK-1. Urządzenie daje możli­wość dostosowania konfiguracji celownika do indywi­dualnych preferencji lub różnych potrzeb operacyjnych. MK-1 może być zamontowany z przodu albo z tyłu lunet­ki. Konstrukcja jest zwarta i odporna na narażenia mecha­niczno-klimatyczne, a masa wyrobu niewielka – wynosi około 540 g.

Trzecim premierowym  urządzeniem  PCO S.A. prezentowanym podczas MSPO 2018 będzie  Zintegrowany Moduł Optoelektroniczny ZMO-3, przezna­czony dla zdalnie sterowanego modułu uzbrojenia (ZSMU), stanowiącego wyposażenie lekkiego opancerzo­nego transportera rozpoznawczego LOTR. W skład modułu optoelektronicznego wchodzą: kamera termowizyjna (zakres 3–5 μm), zespół kamer telewizyjnych oraz monoimpulsowy, bezpieczny dla oka dalmierz laserowy. Umożliwiają one wykrycie, rozpoznanie, identyfikację oraz pomiar odległości do wykrytego celu. Sterowanie funkcjami modułu odbywa się z pulpitów wielofunkcyj­nych stosowanych w danym systemie.

Na wystawie przemysłu obronnego w Kielcach znajdą się również inne wyroby PCO S.A.: Monokular Noktowizyjny MU-3M Koliber, Gogle Noktowizyjne PNL-2ADM Szpak, Lornetka Termowizyjna NPL-1T Agat, Lotnicze Gogle Noktowizyjne PNL-4 Orlik oraz Strzelecki Celownik Termowizyjny SCT Rubin. Spółka zaprezentuje także Kamerę Termowizyjną KLW-1 Asteria, Kamerę Termowizyjną KMW-3 Temida i Kamerę Telewizyjną KTVD-1M Helios oraz System Obserwacji Dookólnej SOD Atena, Stabilizowaną Głowicę Optoelektroniczną Dowódcy GOD-1 Iris i Stabilizowaną Głowicę Optoelektroniczną Działonowego GOC-1 Nike. Producent urządzeń optoelektronicznych pokaże również Kamerę Cofania KDN-1T i Kamerę termowizyjną KLW-1E oraz Peryskopowy Celownik Termowizyjny PCT -72.

Do konkursu Defendery 2018, PCO S.A. wchodzące w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej zgłosiło kilka swoich produktów. O nagrody dla spółki przemysłu obronnego na tegorocznej edycji MSPO będą walczyć: Lornetka Termowizyjna NPL-1T Agat, Zintegrowany Moduł Optoelektroniczny ZMO-3, Lotnicze Gogle Noktowizyjne PNL-4 Orlik oraz Zestaw kamer do Leoparda: KDN-1T i KLW-1E.

Udział w MSPO to dla naszej firmy przede wszystkim szansa na zaprezentowanie na dużą skalę nowoczesnych wyrobów optoelektronicznych, przyrządów obserwacyjnych i celowniczych, które są projektowane i produkowane w PCO S.A. Cieszę się, że w tym roku o Defendery powalczy aż kilka naszych urządzeń, gdyż nagrody Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego otrzymują najbardziej innowacyjne produkty militarne prezentowane na kieleckich targach, a jednocześnie są konstrukcjami, które w znaczący sposób podnoszą bezpieczeństwo żołnierzy – mówi Paweł Glica, Dyrektor Handlowy, Członek Zarządu PCO S.A.

Tegoroczna edycja MSPO odbywa się w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości, co dodatkowo podkreśla rangę targów, które od ponad ćwierć wieku są wizytówką polskiej branży przemysłu obronnego.

informacje o firmie

***

PCO S.A. jest czołowym krajowym producentem przyrządów obserwacyjnych i celowniczych z zastosowaniem techniki laserowej, noktowizyjnej i termowizyjnej dla potrzeb wojska oraz innych służb mundurowych. Oferta spółki obejmuje zarówno wyposażenie indywidualne żołnierza, jak i wozów bojowych. PCO S.A. zajmuje się również prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych. Spółka PCO S.A. należy do Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. PGZ konsoliduje ponad 60 firm (z branży zbrojeniowej, stoczniowej, offshore i nowych technologii) z rocznymi obrotami rzędu 5mld zł oraz przeszło 17 tysiącami pracowników. PGZ SA to jeden z największych koncernów obronnych w tej części świata – lider przemysłowy w procesie modernizacji polskiej armii.

 

więcej z kategorii przemysł ciężki