ekonomia/biznes/finanse

UNIQA Polska: więcej zysku i składki majątkowej

  • Prawie 16 mln zł w (wzrost o 46 proc.) wyniósł zysk brutto spółek UNIQA Polska po I kwartale 2018 roku
  • Obie spółki zebrały przez trzy miesiące 382,4 mln zł składki (spadek o 26 proc.)
  • Przypis składki w spółce majątkowej zwiększył się o 18 proc.
  • Wzrost dotyczy zarówno biznesu masowego, jak i klientów korporacyjnych.

 

382,4 mln zł składki zebrały spółki UNIQA w Polsce w I kwartale 2018 roku. Wzrost przypisu – o 18,5 proc., do 352,4 mln zł - widoczny był w spółce majątkowej. Z kolei w spółce życiowej przypis zmniejszył się z 218 mln zł do 30 mln zł. Zgodnie bowiem z przyjętą strategią Grupa UNIQA redukuje ofertę ubezpieczeń na życie ze składką jednorazową. Obie spółki zarobiły więcej niż przed rokiem. W sumie zysk brutto wyniósł 15,6 mln zł i był 1,5-krotnie wyższy niż rok wcześniej. Znacząco poprawił się także wynik techniczny towarzystw.

 

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń
Pierwszy kwartał 2018 roku w spółce majątkowej stał pod znakiem dynamicznego rozwoju sprzedaży. Składka przypisana brutto za ten okres wyniosła 352,4 mln zł i była o 18,5 proc. wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (297,4 mln zł).

- Wzrost przypisu zanotowaliśmy we wszystkich istotnych liniach biznesowych. W ubezpieczeniach masowych wzrośliśmy łącznie o 25 proc. Świetnie rozwijamy się w ubezpieczeniach korporacyjnych, w których rośnie także rentowność. Do tego wygrywamy znacznie więcej przetargów niż przed rokiem. Poza tym wyczyściliśmy portfel ubezpieczeń gospodarczych z branż ryzykownych, w których statystycznie częściej dochodzi do szkód, z powodzeniem wypełniając powstałą niszę bardziej bezpiecznymi – tłumaczy Anna Demczenko, wiceprezes zarządu ds. finansów UNIQA. - Zdecydowany wzrost widzimy także w gwarancjach. Co ważne osiągnęliśmy rentowność również w ubezpieczeniach dla flot – dodaje.

Przypis z ubezpieczeń komunikacyjnych wzrósł o 25 proc., a głównym czynnikiem wpływającym na tak dynamiczny wzrost, było OC komunikacyjne, w którym składka wzrosła o prawie 35 proc. Wzrost zanotowano również w ubezpieczeniach autocasco (4,5 proc.). W lutym UNIQA wprowadziła zmiany w AC, w tym nowe taryfy, i był to kolejny krok – po zmianie taryf OC oraz wprowadzeniu nowych wariantów assistance – w kierunku poprawy pakietu komunikacyjnego.

Jeżeli chodzi o linie majątkowe i osobowe, UNIQA osiągnęła w pierwszym kwartale 2018 roku wzrost na poziomie 12,5 proc. Na ten wskaźnik wzrostu główny wpływ miały:

  • utrzymujący się wysoki wzrost w ubezpieczeniach mieszkaniowych (11,4 proc.), będący wynikiem zarówno rosnącej sprzedaży produktu Twój Dom Plus, jak i produktów skierowanych do sektora spółdzielczego,
  • wzrosty w ubezpieczeniach wypadkowych (32,3 proc.) oraz assistance (30,5 proc.), będące efektem dosprzedaży do rosnącej liczby polis komunikacyjnych,
  • wzrost w ubezpieczeniach technicznych (86,9 proc.),
  • wzrost w produktach majątkowych związanych z sektorem mieszkalnictwa (pakiety dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych (14,1 proc.),
  • gwarancje finansowe (wzrost 30-proc.),
  • dynamiczny wzrost sprzedaży produktu adresowanego do sektora małych i średnich przedsiębiorstw (wzrost o 22 proc.).

Szkodowość brutto za pierwszy kwartał 2018 roku wyniosła 65,2 proc. i była niższa od zanotowanej w analogicznym okresie roku 2017 (68 proc.). Na wyniki szkodowości w pierwszym kwartale wpływ miała kumulacja dużych szkód – w części równoważona poprawiającymi się wynikami szkodowości ubezpieczeń komunikacyjnych.
Dynamiczny wzrost sprzedaży w rentownych ubezpieczeniach majątkowych przy poprawiającej się rentowności ubezpieczeń komunikacyjnych pozwolił na uzyskanie w pierwszym kwartale 2018 roku zysku technicznego w kwocie 5,8 mln zł (rok temu zysk wyniósł 2,8 mln zł).
Zysk finansowy brutto za 3 miesiące 2018 roku liczony wg międzynarodowych standardów rachunkowości wyniósł 14,8 mln zł i był lepszy od wyniku uzyskanego rok wcześniej (11,3 mln zł). Zysk netto wyniósł z kolei 11,8 mln zł, wobec 9,0 mln zł osiągniętych rok wcześniej.


UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
Życiowa spółka UNIQA realizuje strategię sprzedaży rentownych produktów ze składką regularną. Łączna wartość składki przypisanej w okresie styczeń-marzec 2018 roku wyniosła 30,0 mln zł, wobec 218,1 mln zł w analogicznym okresie 2017 roku. Obserwowany spadek składki wynika w głównej mierze z planowanego wycofania ze sprzedaży produktów ze składką jednorazową.

- Grupa UNIQA koncentruje się na wzroście składki regularnej z ubezpieczeń na życie. Zgodnie bowiem z przyjętą strategią odchodzi od oferowania nowych ubezpieczeń na życie ze składką jednorazową. Spadek przypisu biznesu życiowego to zatem planowane obniżenie przypisu ze składek jednorazowych. Z naszej oferty wycofaliśmy m.in. ubezpieczenie „UNIQAtowe strategie” – mówi Anna Demczenko.

Przypis w pierwszym kwartale 2018 roku w całości pochodzi zatem z produktów ze składką regularną. Największy wzrost sprzedaży (o 19,2 proc., do 4,7 mln zł) spółka odnotowała w indywidualnych polisach na życie. W przypadku grupowych ubezpieczeń pracowniczych spadek sprzedaży wyniósł 3,8 proc., do 17,2 mln zł.
Wynik finansowy brutto UNIQA TU na Życie za okres styczeń-marzec 2018 roku liczony wg międzynarodowych standardów rachunkowości wyniósł 1,15 mln zł wobec straty 0,4 mln zł w analogicznym okresie 2017 roku. Wynik netto to z kolei 0,9 mln zł wobec -0,3 mln w pierwszym kwartale 2017 roku.

- Poprawa wyniku finansowego to efekt poprawy szkodowości w ubezpieczeniach grupowych pracowniczych, ścisłej kontroli poziomu ponoszonych kosztów oraz optymalizacji procesów biznesowych – dodaje Anna Demczenko.


Wypłacalność II
Obie spółki UNIQA w Polsce mają wysoki współczynnik wypłacalności SCR po pierwszym kwartale 2018 roku. W przypadku spółki majątkowej UNIQA Polska wynosił 154,3 proc. na koniec marca 2018 roku. Dla życiowego biznesu ukształtował się na poziomie 268,9 proc. Oba współczynniki są powyżej ich docelowego poziomu zapisanego w strategii ryzyka, czyli 150 proc. dla spółki majątkowej i 175 proc. dla życiowej.

kontakt dla mediów
Katarzyna Ostrowska
Rzeczniczka Prasowa, Grupa Ubezpieczeniowa UNIQA Polska
Katarzyna Ostrowska

katarzyna.ostrowska@uniqa.pl

informacje o firmie

UNIQA Polska

UNIQA w Polsce reprezentują spółki UNIQA TU oraz UNIQA TU na Życie, oferujące ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne i życiowe, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Majątkowe towarzystwo UNIQA jest liderem w ubezpieczeniach majątku spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych w Polsce. Ubezpiecza 50 proc. spółdzielni mieszkaniowych i 40 proc. wspólnot mieszkaniowych. Produkty UNIQA można kupić zarówno w ramach sieci wyłącznej, składającej się z 200 placówek, jak też w multiagencjach, oraz u brokerów i dealerów samochodowych. W 2016, 2017 i 2018 roku UNIQA uzyskała tytuł Instytucji Roku nadany przez niezależny portal MojeBankowanie.pl. UNIQA jest laureatem konkursu Solidny Pracodawca. Pod koniec 2017 roku ubezpieczenie mienia za składką płatną miesięcznie, które dedykowane jest lokatorom spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, po raz trzeci uzyskało certyfikat „Dobra Polisa”. Inwestorem strategicznym spółek jest europejski holding ubezpieczeniowy o austriackich korzeniach - UNIQA Insurance Group AG.

Więcej informacji: www.uniqa.pl

Grupa UNIQA

Grupa UNIQA należy do czołowych grup ubezpieczeniowych na rynkach w Austrii i Europie Środkowo-Wschodniej.  Prowadzi działalność w 18 krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Około 20 tys. pracowników i partnerów wyłącznych obsługuje prawie 10 mln klientów. UNIQA jest drugą co do wielkości grupą ubezpieczeniową w Austrii, posiadającą ok. 21-proc. udział w rynku. W 2017 roku Grupa UNIQA zebrała 5,3 mld euro składki. Jest obecna w 15 krajach w regionie Europy Środkowo-Wschodniej: Albanii, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, na Węgrzech, w Kosowie, Macedonii, Czarnogórze, Polsce, Rumunii, Rosji, Serbii, Słowacji oraz na Ukrainie. Do Grupy UNIQA należą również spółki ubezpieczeniowe w Szwajcarii i Liechtensteinie.

Więcej informacji: www.uniqagroup.com

załączniki

więcej z kategorii ekonomia/biznes/finanse