nowe produkty/usługi technologie media/marketing/reklama

ProAgent+ - nowe możliwości w Proama

04.04.2018 | Proama

Proama wprowadziła nową, multikanałową platformę sprzedażową – ProAgent+. Umożliwia multiagentom rozszerzenie ich możliwości sprzedażowych i dystrybucję polis w wygodniejszy i bardziej intuicyjny sposób.

Otwierając nową platformę sprzedażową – ProAgent+, Proama upraszcza i przyspiesza ścieżkę wystawiania polis. Oprócz standardowych funkcjonalności sprzedażowych takich jak wystawienie polis, aneksów dla polis, przyjmowanie rat, polisowanie wznowień czy przesyłanie skanów, zdjęć dokumentów polisowych, umożliwia również podgląd i przejęcia oferty przygotowanej przez Klienta na www.proama.pl

Dzięki użyciu technologii responsywnej, Agent za pomocą smartfona czy tabletu może wystawić polisę zdalną. Agent loguje się na swoje konto w ProAgencie+ z urządzenia mobilnego, następnie przesyła Klientowi link do oferty.  Klient po otrzymaniu linku do oferty samodzielnie kończy zakup ubezpieczenia.

W ramach platformy sprzedażowej ProAgent+ udostępnione są również nowe usługi, które pozwalają łączyć się  innym programom polisowym, używanym przez multiagentów, z systemem ProAgent+. Umożliwiają one zintegrowanie ich systemów z systemem Proama. Dzięki temu multiagenci mogą w swoim programie polisowym wystawiać polisy Proama, rozliczyć pobraną gotówkę czy też przesłać skany polis.

- ProAgent+ powstał z myślą o naszych Partnerach oraz ich potrzebach. Wierzę, że przyczyni się do rozszerzenia ich możliwości sprzedażowych – m.in. dzięki multikanałowości, oraz ułatwi proces obsługi klienta. Proama po raz kolejny udowadnia, że agenci są naszym szczególnie ważnym partnerem biznesowym i kanałem, który chcemy szczególnie rozwijać  – powiedział Adam Malinowski, członek zarządu Generali TU SA.

Proama proponuje nowe opcje i produkty ubezpieczeniowe, dostępne tylko na nowej multiplatformie.

- Na platformie ProAgent+ udostępniamy agentom nowe produkty do ubezpieczenia komunikacyjnego – Autoszyby i MiniCasco. Rozszerzamy również możliwość sprzedaży polis komunikacyjnych na wszystkie rodzaje pojazdów. Warto również zwrócić uwagę na zmiany w zakresie ubezpieczenia domu czy lokalu w budowie, gdzie pojawia się zabezpieczenie stałych elementów od ryzyka kradzieży z włamaniem. Co ważne, po zakończeniu budowy polisa płynnie przejdzie w status "użytkowanie" bez konieczności zamykania polisy czy sporządzania aneksu. Nowością jest również bardzo rozszerzony zakres ochrony OC w życiu prywatnym. Klient sam decyduje czy taka ochrona ma działać na terenie Polski, Europy czy całego świata. W ubezpieczeniach małych i średnich przedsiębiorstw na platformie ProAgent+ wprowadzamy w zakresie ochrony brak zasady proporcji. Sprzęt elektroniczny ubezpieczamy w ramach wszystkich ryzyk bez limitu wieku, a sprzęt przenośny na całym świecie bez dodatkowych klauzul ­– wyjaśnia Arkadiusz Wiśniewski, członek zarządu Generali TU SA.

kontakt dla mediów
Justyna Szafraniec
Rzecznik Prasowy, Proama
Justyna Szafraniec

justyna.szafraniec@proama.pl

tel: 797604442

informacje o firmie
kontakt dla mediów
Justyna Szafraniec
Rzecznik Prasowy, Proama
Justyna Szafraniec

justyna.szafraniec@proama.pl

tel: 797604442

informacje o firmie