nowe produkty/usługi internet technologie

Kroll Ontrack i Blancco Technology Group oferują przedsiębiorstwom specjalną zniżkę na oprogramowanie do bezpiecznego kasowania danych

20.09.2017 | Kroll Ontrack

Firmy zobowiązane są do ochrony elektronicznych danych i zapobiegania przedostaniu się poufnych informacji w niepowołane ręce. Dlatego też plan sanityzacji danych, który obejmuje bezpiecznie kasowanie danych, powinien stanowić zasadniczy element kompleksowego procesu zarządzania informacją w każdej organizacji. Cyberataki, złośliwe oprogramowanie, a także przepisy dotyczące ochrony danych wymagają zdecydowanego i solidnego podejścia do ochrony i bezpieczeństwa informacji.

Wszystkie firmy, niezależnie od rozmiaru, powinny mieć dostęp do profesjonalnych i niezawodnych metod kasowania danych, aby chronić się przed nieautoryzowanym dostępem. Co najważniejsze, przedsiębiorstwa ustawowo zobowiązane są do zabezpieczania wrażliwych danych i niszczenia ich zgodnie z wymogami prawa.

„Całkowite kasowanie danych nadal pozostaje problemem dla wielu przedsiębiorstw. Wiąże się z tym fakt, iż wielu użytkowników myli usuwanie danych z kasowaniem oraz błędnie zakłada, że pliki bezpowrotnie znikają z pamięci urządzenia wraz z formatowaniem lub opróżnieniem kosza. Należy pamiętać, że korzystanie jedynie z opcji formatowania i podstawowych komend usuwania plików stanowi duże zagrożenie dla bezpieczeństwa danych” – mówi Adam Kostecki, Dyrektor ds. Sprzedaży Kroll Ontrack.

Oferta specjalna „zaKASUJEMY rękawy i chronimy DANE” obejmuje następujące rozwiązania do bezpowrotnego kasowania danych: Blancco Drive Eraser, Blancco Mobile Device Eraser, Blancco File Eraser, Blancco Removable Media Eraser, Blancco LUN Eraser, Blancco Virtual Machine Eraser oraz Blancco Data Eraser Management Console.

Więcej informacji na temat promocji Kroll Ontrack „zaKASUJEMY rękawy i chronimy DANE” można znaleźć na stronie: https://odzyskiwaniedanych.krollontrack.pl/promocja-blancco/.

Informacje o Blancco Technology Group:

Blancco Technology Group wyznacza standardy dla rozwiązań do skutecznego kasowania danych i diagnostyki urządzeń mobilnych. Rozwiązania Blancco Technology Group zapewniają tysiącom organizacji ochronę przed kosztownymi naruszeniami bezpieczeństwa informacji, jak również weryfikację zgodności z regulacjami i przepisami dotyczącymi ochrony danych. Rozwiązania Blancco Technology Group do kasowania danych zostały przetestowane, certyfikowane, zatwierdzone i zarekomendowane przez 18 organów zarządzających na całym świecie. Żadna inna firma zajmująca się bezpieczeństwem danych nie może pochwalić się takim poziomem zgodności z najbardziej rygorystycznymi wymaganiami stawianymi przez agencje rządowe, organy prawne i niezależne laboratoria badawcze.

Więcej informacji na stronie internetowej: https://www.blancco.com/.

informacje o firmie

###


Informacje o firmie Kroll Ontrack sp. z o.o., polskim oddziale firmy Kroll Ontrack Inc.:

Kroll Ontrack sp. z o.o. (www.krollontrack.pl) jest polskim oddziałem Kroll Ontrack Inc. – wiodącego na świecie dostawcy usług odzyskiwania danych oraz informatyki śledczej (ang. computer forensics). Firma dysponuje największym i najbardziej zaawansowanym technologicznie w Europie Środkowej i Wschodniej laboratorium odzyskiwania danych i informatyki śledczej. W strukturach Kroll Ontrack sp. z o.o. działa również największe poza Stanami Zjednoczonymi centrum rozwoju oprogramowania Kroll Ontrack.

By uzyskać więcej informacji o Kroll Ontrack Polska, zapraszamy do odwiedzenia www.krollontrack.pl

Zapraszamy również na lżejszą stronę danych na: www.datablog.krollontrack.pl 

Informacje o firmie Kroll Ontrack Inc.:

Kroll Ontrack dostarcza usługi i oprogramowanie bazujące na najnowszych technologiach. Klientami firmy są jednostki prawne, klienci korporacyjni, jednostki administracji państwowej, a także klienci indywidualni. Kroll Ontrack, część marki KrolLDiscovery, jest dostawcą usług w zakresie odzyskiwania danych, zaawansowanego wyszukiwania danych, papierowego i elektronicznego odnajdywania danych, informatyki śledczej, konsultingu w zakresie informacji posiadanych w formie elektronicznej oraz konsultingu sądowego.

By uzyskać więcej informacji o Kroll Ontrack, zapraszamy do odwiedzenia www.krollontrack.com

informacje o firmie

###


Informacje o firmie Kroll Ontrack sp. z o.o., polskim oddziale firmy Kroll Ontrack Inc.:

Kroll Ontrack sp. z o.o. (www.krollontrack.pl) jest polskim oddziałem Kroll Ontrack Inc. – wiodącego na świecie dostawcy usług odzyskiwania danych oraz informatyki śledczej (ang. computer forensics). Firma dysponuje największym i najbardziej zaawansowanym technologicznie w Europie Środkowej i Wschodniej laboratorium odzyskiwania danych i informatyki śledczej. W strukturach Kroll Ontrack sp. z o.o. działa również największe poza Stanami Zjednoczonymi centrum rozwoju oprogramowania Kroll Ontrack.

By uzyskać więcej informacji o Kroll Ontrack Polska, zapraszamy do odwiedzenia www.krollontrack.pl

Zapraszamy również na lżejszą stronę danych na: www.datablog.krollontrack.pl 

Informacje o firmie Kroll Ontrack Inc.:

Kroll Ontrack dostarcza usługi i oprogramowanie bazujące na najnowszych technologiach. Klientami firmy są jednostki prawne, klienci korporacyjni, jednostki administracji państwowej, a także klienci indywidualni. Kroll Ontrack, część marki KrolLDiscovery, jest dostawcą usług w zakresie odzyskiwania danych, zaawansowanego wyszukiwania danych, papierowego i elektronicznego odnajdywania danych, informatyki śledczej, konsultingu w zakresie informacji posiadanych w formie elektronicznej oraz konsultingu sądowego.

By uzyskać więcej informacji o Kroll Ontrack, zapraszamy do odwiedzenia www.krollontrack.com