internet technologie ekonomia/biznes/finanse

Grupa Multimedia Polska publikuje wyniki finansowe za I kwartał 2017 r.

16.05.2017 | Multimedia Polska
  • Przychody Grupy Multimedia Polska w I kwartale 2017 r. wyniosły 172,9 mln zł, co oznacza nieznaczny spadek o 1,1% w porównaniu do I kwartału 2016 r.
  • Skorygowana EBITDA wyniosła 88,2 mln zł, a marża EBITDA 51,0%.
  • Zysk netto z działalności kontynuowanej w I kwartale 2017 r. wyniósł 7,0 mln zł.
  • Liczba dostarczonych usług (RGU) na koniec marca 2017 r. wzrosła o 2,5% r/r do 1,70 mln.
  • Na koniec marca 2017 r. z usług Grupy Multimedia Polska korzystało ponad 774,4 tys. klientów usług telekomunikacyjnych. Grupa MMP wyłączyła ze swoich statystyk operacyjno-finansowych działalność energetyczną jako przeznaczoną do zbycia, przez co zarówno wyniki finansowe, jak i dane operacyjne są nieporównywalne do publikowanych do III kwartału 2016 r. włącznie.

 - Nasze wyniki w obecnej sytuacji rynkowej oceniam jako zadowalające, choć presja konkurencyjna, zwłaszcza ze strony LTE i nowo budowanych sieci światłowodowych systematycznie wzrasta. Jestem szczególnie zadowolony ze skutecznej kontroli  kosztów, która pozwoliła nam na zwiększenie zysku EBITDA o blisko sześć procent w tym kwartale wobec czwartego kwartału 2016 roku. Bardzo specyficzną sytuację tworzy nam trwające postępowanie koncentracyjne i oczekiwanie na możliwość zbycia akcji naszej spółki na rzecz UPC Polska. To bardzo utrudnia nasze działanie i w połączeniu z presją rynku, utrzymanie wzrostu biznesu lub choćby utrzymywanie go na niezmienionym poziomie jest dla mnie największym wyzwaniem, z jakim przyszło mi się zmagać na rynku telekomunikacyjnym w ciągu 25 lat prowadzenia spółki mówi Andrzej Rogowski, Prezes Zarządu Multimedia Polska. Na decyzję UOKiK oczekujemy z nadzieją, że będzie odzwierciedleniem obecnej dynamiki tego rynku, który przechodzi na naszych oczach kolejną rewolucję technologiczną i strukturalną.

- Aktualnie realizujemy też proces sprzedaży biznesu energetycznego, jesteśmy już bardzo zaawansowani – dodaje Prezes Rogowski. Liczymy na zamknięcie transakcji dotyczącej spółki energetycznej jeszcze w pierwszym półroczu.

Stabilne przychody

Grupa Multimedia Polska wypracowała w I kwartale 2017 r. 172,9 mln zł przychodów, co oznacza nieznaczny spadek o 1,1% w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej. Grupa odnotowała wzrost przychodów w segmencie telewizji o 1,1% wobec I kwartału 2016 r. (z 90,2 mln zł do 91,2 mln zł). Sprzedaż w segmencie Internetu spadła o 4,3% (z 56,7 mln zł do 54,3 mln zł), a w segmencie telefonii o 10,9% r/r i wyniosła 21,4 mln zł. Pozostałe przychody, które w związku z wyłączeniem działalności energetycznej nie obejmują obecnie przychodów z usług energii ani gazu, a jedynie przychody z ubezpieczeń i monitoringu mieszkań oraz pozostałe przychody, wzrosły o 56,6% do poziomu 5,9 mln zł.

W I kwartale 2017 r. struktura przychodów z poszczególnych segmentów była następująca: przychody z segmentu telewizji stanowiły 52,8%, z Internetu 31,4%, z telefonii 12,4%, a pozostałe przychody stanowiły 3,4%.

Rosnąca liczba dostarczanych usług

Na koniec marca 2017 r. Grupa Multimedia Polska dostarczała swoim klientom 1,70 mln usług (RGU), czyli o 2,5% więcej niż na koniec marca 2016 r. Wzrost RGU związany był ze wzrostem w zakresie segmentu telewizyjnego oraz segmentu internetu.

Wskaźnik liczby usług na jednego klienta wzrósł i wyniósł 2,19 na koniec marca 2017 r. wobec 2,06 na koniec marca ubiegłego roku. Średni miesięczny przychód na jednego klienta (ARPU) wyniósł 68,8 zł w porównaniu do 67,8 zł rok wcześniej.

Na koniec marca 2017 r. Grupa Multimedia Polska świadczyła usługi na rzecz ponad 774,4 tys. klientów telekomunikacyjnych, z których: 338,7 tys. korzystało z jednej usługi, 316,2 tys. z dwóch, a 119,5 tys. z co najmniej trzech usług.

EBITDA i zysk netto

W I kwartale 2017 r. Skorygowana EBITDA wyniosła 88,2 mln zł wobec 89 mln zł rok wcześniej. Zwracamy uwagę, że w związku z wydzieleniem działalności energetycznej wynik za I kwartał 2016 r. uległ przekształceniu w celu zachowania porównywalności danych.

W porównaniu do I kwartału 2016 r. koszty operacyjne (z wyłączeniem amortyzacji) wzrosły o 2,8% r/r do 90,9 mln zł, co jest związane z wyższymi kosztami programmingu i praw autorskich oraz wyższymi kosztami ogólnego zarządu. Jednak w porównaniu do kwartału poprzedzającego, tj. IV kwartału 2016 r., koszty te spadły aż o 15,3% tj. 16,5 mln zł.

Zysk netto z działalności kontynuowanej (tj. po wyłączeniu działalności energetycznej) za I kwartał 2017 r. wyniósł 7,0 mln zł.

Inwestycje Multimedia Polska

W I kwartale 2017 r. Grupa poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 44,7 mln zł. W ramach 35,6 mln zł przeznaczonych na rozbudowę, modernizację i utrzymanie własnych sieci – 20,5 mln zł stanowiły inwestycje rozwojowe, związane bezpośrednio ze zwiększeniem zasięgu usług i aktywacją nowych abonentów, a 15,1 mln zł tzw. inwestycje utrzymaniowe związane z zapewnieniem ciągłości świadczenia usług. Ponadto odnotowaliśmy zmianę stanu zobowiązań inwestycyjnych i korekty środków trwałych na łączną kwotę 9,1 mln zł.

informacje o firmie

Informacje o Multimedia Polska SA

Multimedia Polska SA to czołowy ogólnopolski dostawca usług telekomunikacyjnych – telewizji cyfrowej, szybkiego internetu stacjonarnego i mobilnego z pakietem bezpieczeństwa, a także telefonii stacjonarnej i mobilnej. Wśród kompleksowych usług dla domu spółka oferuje również: ubezpieczenie mieszkania, wideo monitoring, energię elektryczną oraz gaz. Szczegółowe informacje dostępne są na multimedia.pl oraz facebook.com/MultimediaPolskaSA.

informacje o firmie

Informacje o Multimedia Polska SA

Multimedia Polska SA to czołowy ogólnopolski dostawca usług telekomunikacyjnych – telewizji cyfrowej, szybkiego internetu stacjonarnego i mobilnego z pakietem bezpieczeństwa, a także telefonii stacjonarnej i mobilnej. Wśród kompleksowych usług dla domu spółka oferuje również: ubezpieczenie mieszkania, wideo monitoring, energię elektryczną oraz gaz. Szczegółowe informacje dostępne są na multimedia.pl oraz facebook.com/MultimediaPolskaSA.