technologie

Backup nie chroni użytkowników przed konsekwencjami utraty danych

30.03.2017 | Kroll Ontrack

Większość biznesowych i prywatnych użytkowników sprzętu elektronicznego rutynowo wykonuje kopie zapasowe swoich danych (75 procent) – takie wnioski płyną z najnowszego badania przeprowadzonego wśród 1000 klientów firmy Kroll Ontrack na całym świecie. Przypadający na 31 marca Międzynarodowy Dzień Backupu to doskonała okazja, aby przypomnieć o tym, jak istotne jest wykonywanie i testowanie kopii zapasowych.

Wyniki sondażu wskazują na rosnącą popularność tworzenia kopii zapasowych opartych na chmurze. W ubiegłym roku 16 procent badanych przyznało, że przechowuje backup online, natomiast według najnowszego badania już 33 procent respondentów decyduje się na backup w chmurze. Warto zaznaczyć, że rośnie również popularność przechowywania kopii zapasowych na taśmach: już 17 procent firm i prywatnych użytkowników wykorzystuje ten nośnik do przechowywania backupu swoich danych, co stanowi wzrost o około 9 procent w porównaniu z 2016 rokiem.

Pomimo rosnącego wykorzystania różnych rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych, około jedna trzecia spośród 1000 badanych w Ameryce Północnej, Europie i Australii odnotowała utratę danych. Większość firm, które tego doświadczyły, posiadało backup w momencie utraty danych. Jedna czwarta respondentów wskazała również, że backup nie działał prawidłowo. Wśród użytkowników, którzy doświadczyli utraty danych i mieli dostęp do kopii zapasowej, 67 procent z nich było w stanie przywrócić prawie wszystkie dane, podczas gdy 13 procent było w stanie przywrócić do trzech czwartych danych. 12 procent respondentów wskazało, że ich kopie zapasowe były uszkodzone, a zaledwie 3 procent z nich mogło przywrócić tylko niewielką część swoich danych.

Tylko 7 procent użytkowników, którzy nie wykonują backupu uważa, że ​​ich dane są bezpieczne i nie widzą potrzeby tworzenia kopii zapasowych. Na pytanie, dlaczego kopia zapasowa nie jest wykonywana, około 14 procent respondentów z całego świata twierdzi, że korzystanie z rozwiązań backupowych wiąże się ze zbyt dużymi kosztami. 

Badanie wykazało również, że aż trzy czwarte użytkowników nie szyfruje backupu. W porównaniu z Wielką Brytanią, gdzie prawie połowa respondentów szyfruje swoje kopie zapasowe, respondenci z USA (około 34 procent) robią to zdecydowanie rzadziej.

42 procent badanych ze Stanów Zjednoczonych twierdzi, że codziennie wykonuje kopie zapasowe, w porównaniu z 44 procentami respondentów z pozostałych krajów. Ponad 18 procent osób, które wzięły udział w badaniu, wykonuje kopie zapasowe raz w tygodniu, a prawie 16 procent raz w miesiącu. Tylko około 4 procent badanych tworzy backup swoich danych jedynie raz w roku. 

Respondenci zostali również zapytani o to, jak często testują swój backup. 24 procent z nich przyznało, że nigdy nie testuje kopii zapasowych. Również 24 procent badanych wskazało, że testuje kopie zapasowe co najmniej raz w tygodniu. 30 procent użytkowników sprawdza backup raz w miesiącu i tylko mniej niż 14 procent raz w roku. 

W związku z Międzynarodowym Dniem Backupu (31 marca), eksperci Kroll Ontrack wskazują na ważne dla użytkowników biznesowych oraz prywatnych elementy, związane z wykonywaniem kopii zapasowych:

  • Ustal harmonogram wykonywania kopii zapasowych, dotyczący wszystkich istotnych urządzeń i nośników.
  • Upewnij się, że kopie zapasowe wykonywane są regularnie, zgodnie z ustalonym harmonogramem.
  • Sprawdzaj raporty backupowe i systemy tworzenia kopii zapasowych pod kątem ewentualnych błędów lub awarii.
  • Testuj kopie zapasowe na bieżąco, aby upewnić się, że dane zostały prawidłowo zarchiwizowane, a pliki są kompletne i nienaruszone.
informacje o firmie

###


Informacje o firmie Kroll Ontrack sp. z o.o., polskim oddziale firmy Kroll Ontrack Inc.:

Kroll Ontrack sp. z o.o. (www.krollontrack.pl) jest polskim oddziałem Kroll Ontrack Inc. – wiodącego na świecie dostawcy usług odzyskiwania danych oraz informatyki śledczej (ang. computer forensics). Firma dysponuje największym i najbardziej zaawansowanym technologicznie w Europie Środkowej i Wschodniej laboratorium odzyskiwania danych i informatyki śledczej. W strukturach Kroll Ontrack sp. z o.o. działa również największe poza Stanami Zjednoczonymi centrum rozwoju oprogramowania Kroll Ontrack.

By uzyskać więcej informacji o Kroll Ontrack Polska, zapraszamy do odwiedzenia www.krollontrack.pl

Zapraszamy również na lżejszą stronę danych na: www.datablog.krollontrack.pl 

Informacje o firmie Kroll Ontrack Inc.:

Kroll Ontrack dostarcza usługi i oprogramowanie bazujące na najnowszych technologiach. Klientami firmy są jednostki prawne, klienci korporacyjni, jednostki administracji państwowej, a także klienci indywidualni. Kroll Ontrack, część marki KrolLDiscovery, jest dostawcą usług w zakresie odzyskiwania danych, zaawansowanego wyszukiwania danych, papierowego i elektronicznego odnajdywania danych, informatyki śledczej, konsultingu w zakresie informacji posiadanych w formie elektronicznej oraz konsultingu sądowego.

By uzyskać więcej informacji o Kroll Ontrack, zapraszamy do odwiedzenia www.krollontrack.com

informacje o firmie

###


Informacje o firmie Kroll Ontrack sp. z o.o., polskim oddziale firmy Kroll Ontrack Inc.:

Kroll Ontrack sp. z o.o. (www.krollontrack.pl) jest polskim oddziałem Kroll Ontrack Inc. – wiodącego na świecie dostawcy usług odzyskiwania danych oraz informatyki śledczej (ang. computer forensics). Firma dysponuje największym i najbardziej zaawansowanym technologicznie w Europie Środkowej i Wschodniej laboratorium odzyskiwania danych i informatyki śledczej. W strukturach Kroll Ontrack sp. z o.o. działa również największe poza Stanami Zjednoczonymi centrum rozwoju oprogramowania Kroll Ontrack.

By uzyskać więcej informacji o Kroll Ontrack Polska, zapraszamy do odwiedzenia www.krollontrack.pl

Zapraszamy również na lżejszą stronę danych na: www.datablog.krollontrack.pl 

Informacje o firmie Kroll Ontrack Inc.:

Kroll Ontrack dostarcza usługi i oprogramowanie bazujące na najnowszych technologiach. Klientami firmy są jednostki prawne, klienci korporacyjni, jednostki administracji państwowej, a także klienci indywidualni. Kroll Ontrack, część marki KrolLDiscovery, jest dostawcą usług w zakresie odzyskiwania danych, zaawansowanego wyszukiwania danych, papierowego i elektronicznego odnajdywania danych, informatyki śledczej, konsultingu w zakresie informacji posiadanych w formie elektronicznej oraz konsultingu sądowego.

By uzyskać więcej informacji o Kroll Ontrack, zapraszamy do odwiedzenia www.krollontrack.com