Zarejestruj się za pomocą serwisu

lub
lub

... albo uzupełnij poniższy formularz

(Wszystkie pola są wymagane)

Min. 8 znaków
Min. 8 znaków

Administratorem danych osobowych jest netPR.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bielskiej 33/2, właściciel serwisu agencji informacyjnej infoWire.pl.

Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych (IOD): iod@infoWire.pl. Więcej.

Twoje dane otrzymaliśmy od Ciebie podczas zakładania konta w serwisie infoWire.pl.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania zawartej z Tobą umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w tym do:

  • udzielenia bezpłatnej licencji na wykorzystanie materiałów udostępnionych w serwisie infoWire.pl,
  • wysyłania newslettera agencji informacyjnej infoWire.pl.

Aby móc wykonać umowę, wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych:

  • adres e-mail, wybór kategorii użytkownika: dziennikarz, wydawca, bloger; imię i nazwisko, numer telefonu, język, zainteresowania tematyczne i regionalne; nazwa medium i adres strony internetowej oraz nazwa wydawnictwa.

Jeśli nie podasz tych danych osobowych, nie będziesz mógł korzystać z usług infoWire.pl. W każdym momencie możesz wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych poprzez usunięcie konta.

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ze względu na konieczność ochrony przed działaniem robotów internetowych, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC wymagany zestaw danych.

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione pracownikom Administratora, a także podmiotom przetwarzającym (procesorzy), na podstawie zawartych umów, zapewniającym odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych.

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także do 30 dni po jej zakończeniu w celu utrzymania kopii awaryjnych.

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Podstawa prawna:

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

UŚUDE – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 10.

UPT – Prawo Telekomunikacyjne Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, art. 172.