budownictwo/nieruchomości energetyka

TAURON przyspiesza budowę farm wiatrowych

TAURON Zielona Energia do końca roku planuje uruchomienie trzech kolejnych elektrowni wiatrowych. Jedna z nich – Warblewo – poda energię do sieci już w ciągu najbliższych kilku tygodni. Łącznie firma buduje obecnie pięć inwestycji typu onshore.

- Jako TAURON intensyfikujemy prace nad rozbudową mocy wytwórczych zainstalowanych w turbinach wiatrowych na lądzie. W ramach obecnej strategii do 2030 roku będzie to 1,1 GW mocy. Chcemy, aby udział OZE w naszym miksie wytwórczym istotnie rósł, dlatego jeszcze w tym roku przestawimy zaktualizowane założenia strategiczne – mówi Michał Orłowski, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju.

Inwestycją, której oddanie do użytku zaplanowane jest na połowę września br. jest farma wiatrowa Warblewo. Instalacja o mocy 30 MW znajduje się w województwie pomorskim, w okolicach Słupska. W jej skład wchodzi 15 turbin wiatrowych VESTAS V100 o mocy 2 MW każda, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W kwietniu 2024 r. TAURON zakończył na terenie budowy kluczowe prace montażowe.

- Obecnie znajdujemy się w ostatniej fazie realizacji projektu, w tym uzyskiwania wymaganych prawem decyzji administracyjnych. Dzięki staraniom Zespołu Projektowego odnotowaliśmy przyśpieszenie prac względem planowanego harmonogramu.  Po zakończeniu procedury odbiorowej i uzyskaniu formalnych pozwoleń, będziemy mogli oficjalnie ogłosić przekazanie farmy wiatrowej Warblewo do eksploatacji – mówi Monika Piątkiewicz, wiceprezes zarządu TAURON Zielona Energia.

Farma wiatrowa Sieradz

Dodatkowo TAURON intensyfikuje prace na terenie budowy farmy wiatrowej Sieradz, w gminie Wróblew (województwo łódzkie, powiat sieradzki). Inwestycja o mocy blisko 24 MW składa się z ośmiu turbin. Prace budowlane rozpoczęły się na początku bieżącego roku od przygotowania terenu budowy pod montaż turbin. Wykonane zostały już fundamenty, drogi dojazdowe, w tym ok. 28 tys. m2 dróg serwisowych stałych i placów montażowych, linie energetyczne oraz niezbędne modyfikacje dróg publicznych. Do tej pory wyremontowano ok. 22,5 tys. m2 dróg transportu rolnego oraz zbudowano ponad 8,5 tys. m2 dróg służących przejazdom ponadnormatywnym.

- Na farmie wiatrowej Sieradz, która jest drugą farmą wiatrową realizowaną w ostatnich latach przez Grupę TAURON na terenie województwa łódzkiego, zainstalowane zostaną dwa typy turbin  Vestas – dwie turbiny V110 o mocy 2 MW każda oraz sześć turbin typu V126 o mocy 3,3 MW. Na teren budowy dostarczone zostały już kosze kotwiące wraz ze wszystkimi elementami towarzyszącymi, których waga oscyluje w granicy 10 ton każdej z dwóch mniejszych turbin V110 oraz ok. 15.5 ton każda z 6 turbin V126 – dodaje Monika Piątkiewicz.

Zakończenie inwestycji planowane jest na 2025 rok. Farma, dla której analizy wskazują na możliwą wysoką produktywność określoną na poziomie 3277 MWh/MW/rok, pokryje zapotrzebowanie 39 tysięcy gospodarstw domowych.

Moc wszystkich budowanych obecnie w Grupie Odnawialnych Źródeł Energii to 365 MW. Poza farmami Warblewo i Sieradz, TAURON buduje jeszcze trzy elektrownie wiatrowe o łącznej mocy 120 MW – Mierzyn (58,5 MW), Gamów (33,8 MW) i Nowa Brzeźnica (20 MW) oraz trzy farmy fotowoltaiczne.

Ponadto, firma stale rozwija portfel projektów i powiększa udział zielonych źródeł mocy w miksie energetycznym Grupy, zapraszając deweloperów zainteresowanych współpracą w ramach wspólnego rozwoju projektów farm wiatrowych i fotowoltaicznych.

Firma szuka niezagospodarowanych gruntów pod rozwój mocy OZE, w tym terenów pogórniczych, zdegradowanych, zrekultywowanych, przemysłowych, poprzemysłowych i niskich klas. TAURON współpracuje z prywatnymi właścicielami gruntów, instytucjami państwowymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego. Oferuje długoterminową dzierżawę na podstawie umowy, z atrakcyjnym czynszem, zabezpieczającą właściciela oraz gwarantuje przywrócenie gruntu do stanu pierwotnego po zakończeniu okresu dzierżawy.

TAURON Zielona Energia jest głównym realizatorem celów strategicznych Grupy, związanych z rozbudową mocy zainstalowanych w odnawialnych źródłach energii. TZE odpowiada za przygotowanie inwestycji OZE, akwizycje projektów, a także za prowadzenie nadzoru inwestycyjnego nad farmami fotowoltaicznymi i lądowymi farmami wiatrowymi.

 

 

kontakt dla mediów
Rzecznik Prasowy, TAURON Polska Energia
Łukasz Zimnoch

lukasz.zimnoch@tauron.pl

tel: 508 006 292

informacje o firmie

***

TAURON Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Grupa TAURON jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, w tym największym dystrybutorem i jednym z największych sprzedawców i wytwórców energii elektrycznej. W skład Grupy TAURON wchodzą m.in. TAURON Wytwarzanie, TAURON Dystrybucja, TAURON Sprzedaż, TAURON Obsługa Klienta, TAURON Ekoenergia oraz TAURON Ciepło. Od 2010 roku akcje TAURON Polska Energia SA notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie m.in. w indeksach WIG20 i WIG30. Spółka wchodzi w skład indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie RESPECT Index.

załączniki

kontakt dla mediów
Rzecznik Prasowy, TAURON Polska Energia
Łukasz Zimnoch

lukasz.zimnoch@tauron.pl

tel: 508 006 292

informacje o firmie

***

TAURON Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Grupa TAURON jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, w tym największym dystrybutorem i jednym z największych sprzedawców i wytwórców energii elektrycznej. W skład Grupy TAURON wchodzą m.in. TAURON Wytwarzanie, TAURON Dystrybucja, TAURON Sprzedaż, TAURON Obsługa Klienta, TAURON Ekoenergia oraz TAURON Ciepło. Od 2010 roku akcje TAURON Polska Energia SA notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie m.in. w indeksach WIG20 i WIG30. Spółka wchodzi w skład indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie RESPECT Index.