środowisko naturalne/ekologia ekonomia/biznes/finanse

Santander Bank Polska udostępnił kalkulator emisyjności dla klientów firmowych

Bezpłatny kalkulator śladu węglowego dla firm (niezależnie od skali działalności) pozwala oszacować i wygenerować raport emisji CO2. Dodatkowo, umożliwia też użytkownikowi zidentyfikowanie sposobu na zredukowanie śladu węglowego przedsiębiorstwa.

Zgodnie z dyrektywą dotyczącą sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD) w pierwszej kolejności duże spółki, a w kolejnych latach również MŚP będą zobowiązane do raportowania kwestii dot. zrównoważonego rozwoju, w tym swojego wpływu na klimat i poziomu emisji CO2. Jednocześnie presja w łańcuchu dostaw ze strony największych firm, które wymagają od swoich dostawców mierzenia emisyjność sprawia, że w praktyce również podmioty, które formalnie nie mają takiego obowiązku będą potrzebowały mierzyć swój ślad węglowy.

Kalkulator śladu węglowego udostępniony przez Santander Bank Polska jest narzędziem udostępnionym klientom firmowym niezależnie od branży, w jakiej prowadzą swoją działalność i wielkości przedsiębiorstwa. Kalkulator umożliwia obliczenie emisji CO2 związanych z działalnością firmy w Zakresie 1 tzn. emisji bezpośrednich powstałych w wyniku spalania paliw w instalacjach i pojazdach oraz Zakresie 2, czyli w wyniku wytwarzania energii czy ciepła, które zużywa firma. Po uzupełnieniu danych dotyczących emisji, można wygenerować raport estymujący ślad węglowy firmy. Klienci firmowi, którzy chcieliby skorzystać z kalkulatora mogą skontaktować się ze swoim opiekunem biznesowym w Santander Bank Polska.

– W przeciwieństwie do dużych korporacji i rozwiniętych firm, mniejsze i średnie przedsiębiorstwa często nie dysponują wystarczającymi zasobami kadrowymi i finansowymi, żeby samodzielnie policzyć swoją emisyjność. Jako bank odpowiedzialny społecznie, od lat wspieramy firmy w zielonej transformacji i dążeniu do zeroemisyjności. Wspólnie z ekspertami Fundacji Climate Strategies Poland przygotowaliśmy narzędzie, które stanowi konkretne wsparcie w tych procesach. Dzięki bezpłatnemu kalkulatorowi śladu węglowego będziemy w stanie pomagać firmom w redukcji emisji, działaniu w bardziej zrównoważony sposób oraz spełnieniu wymogów dotyczących raportowania niefinansowego – wyjaśnia Lech Gałkowski, Członek Zarządu Santander Bank Polska kierujący Pionem Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej.

Kalkulator działa w sposób intuicyjny, a do skorzystania z niego potrzebne jest jedynie przygotowanie odpowiednich danych dotyczących działalności firmy (m.in. źródeł energii i ich zużycia). Podczas uzupełniania danych, na każdym etapie wyświetlają się podpowiedzi i komentarze ekspertów. Dodatkowo przygotowane zostały artykuły i materiały wideo, które krok po kroku wyjaśniają tematykę śladu węglowego, emisyjności firmy, jej redukcji i kompensacji.

Metoda obliczeniowa wykorzystywana w kalkulatorze jest zgodna z metodyką GHG Protocol – najbardziej uznanym na świecie zestawem norm i standardów stosowanym do pomiaru emisji gazów cieplarnianych. Szacunek śladu węglowego powstaje m.in. w oparciu o standardowe współczynniki przeliczeniowe dostarczone przez DEFRA (brytyjski Wydział ds. Ochrony Środowiska, Żywności i Rolnictwa) i NIR (National Inventory Report), które następnie są zamieniane na ekwiwalent CO2.

We wprowadzaniu nowego rozwiązania bank wspierała Fundacja Climate Strategies Poland. Jej eksperci wraz ze specjalnym zespołem wewnątrz banku będą służyć pomocą klientom firmowym Santander Bank Polska korzystającym z kalkulatora emisyjności. Fundacja Climate Strategies Poland jest organizacją non for profit, która wspiera firmy i miasta w drodze do neutralności klimatycznej. Fundacja zajmuje się liczeniem śladu węglowego, strategiami dekarbonizacji, edukacją klimatyczną oraz walką z greenwashingiem i dezinformacją klimatyczną.

kontakt dla mediów
Biuro Prasowe
Obszar Komunikacji Korporacyjnej i Marketingu, Santander Bank Polska S.A.
Biuro Prasowe

biuro.prasowe@santander.pl

Monika Nowakowska
Dyrektor Departamentu Public Relations, Santander Bank Polska S.A.
Monika Nowakowska

monika.nowakowska@santander.pl

tel: 22 586 80 40

informacje o firmie
kontakt dla mediów
Biuro Prasowe
Obszar Komunikacji Korporacyjnej i Marketingu, Santander Bank Polska S.A.
Biuro Prasowe

biuro.prasowe@santander.pl

Monika Nowakowska
Dyrektor Departamentu Public Relations, Santander Bank Polska S.A.
Monika Nowakowska

monika.nowakowska@santander.pl

tel: 22 586 80 40

informacje o firmie