technologie energetyka

Pierwszy kamień milowy Stoen Operator w integracji systemów informatycznych z CSIRE

11.07.2024 | Stoen Operator

Stołeczny operator systemu dystrybucyjnego sfinalizował ważny etap na drodze do uruchomienia Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii. Wraz z firmą Deloitte Stoen Operator zakończył testy techniczne systemu odpowiedzialnego za komunikację z powstającym scentralizowanym systemem informatycznym. Potwierdziły one zgodność z protokołem AS4.

Centralny System Informacji Rynku Energii (CSIRE) to jedno z największych przedsięwzięć w historii polskiej energetyki. System będzie gromadzić wszystkie techniczne i handlowe informacje niezbędne do obsługi detalicznego rynku energii elektrycznej oraz ułatwi interakcje pomiędzy podmiotami tego sektora. Wszyscy jego beneficjenci muszą przygotować swoje systemy i dostosować je do przetwarzania danych z CSIRE. Stoen Operator właśnie osiągnął pierwszy kamień milowy w obszarze wewnętrznej obsługi komunikacji z tworzonym systemem centralnym. We współpracy z firmą Deloitte Stoen ukończył testy techniczne systemu odpowiedzialnego za komunikację z CSIRE. Potwierdziły one jego zgodność z protokołem AS4.

Bezpieczeństwo wymiany danych na skalę ogólnokrajową

Standard AS4 (Applicability Statement 4) to protokół komunikacji elektronicznej. Jest on używany w sektorze biznesowym do bezpiecznej i niezawodnej wymiany danych B2B między systemami informatycznymi. Elementami gwarantującymi bezpieczeństwo i wiarygodność przetwarzanych danych są podpisy cyfrowe oraz mechanizmy szyfrujące (WS-security). Dzięki możliwości przesyłania różnych typów komunikatów zapewnia on wysoki poziom elastyczności.

AS4 został przyjęty przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej jako standard wymiany komunikatów w projekcie budowy Centralnego Systemu Wymiany Informacji, a Operator Informacji Rynku Energii zaakceptował ten standard dla CSIRE.

Dalsze plany adaptacyjne

CSIRE ma zostać uruchomiony w lipcu 2025 roku. Docelowo system przyniesie korzyści wszystkim uczestnikom rynku – konsumentom, prosumentom, sprzedawcom energii, operatorom sieci dystrybucyjnej i operatorowi sieci przesyłowej. Umożliwi efektywniejsze wykorzystywanie energii – zarówno przez indywidualnego klienta, jak i na poziomie krajowego systemu elektroenergetycznego. System przyczyni się także do rozwoju rozproszonej sieci OZE – pozwoli realizować taryfy dynamiczne, łatwiej rozliczać się w ramach net billingu i przekazywać masowe dane z odczytów tzw. inteligentnych liczników.

Przy tak szerokim zakresie pozyskiwania, przetwarzania i przekazywania danych konieczne jest ich zabezpieczenie.

kontakt dla mediów
Zespół komunikacji Grupy E.ON w Polsce, Stoen Operator
Aleksandra Smolarska-Flis

aleksandra.smolarska-flis@eon.pl

informacje o firmie

Spółka Stoen Operator Sp. z o.o. zarządza siecią elektroenergetyczną stolicy. Realizuje zadania Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Firma rozpoczęła działalność 1 lipca 2007 roku, w wyniku obowiązkowego rozdzielenia sprzedaży i dystrybucji energii, kontynuując realizowane wcześniej inwestycje w stołeczną sieć elektroenergetyczną. 

Obecnie firma dostarcza energię do ponad miliona Klientów w Warszawie i okolicach. Dzięki wysokiej klasy specjalistom, znacznym nakładom inwestycyjnym, jak również nowoczesnym, przyjaznym dla środowiska technologiom, Stoen Operator utrzymuje najwyższe standardy pracy sieci. 

Spółka nieustannie dba o to, by zapewnić mieszkańcom Warszawy energię. Służby techniczne stale monitorują stan sieci elektroenergetycznej, wykonują niezbędne prace eksploatacyjne oraz czuwają całodobowo nad bezpieczeństwem energetycznym miasta.

załączniki

kontakt dla mediów
Zespół komunikacji Grupy E.ON w Polsce, Stoen Operator
Aleksandra Smolarska-Flis

aleksandra.smolarska-flis@eon.pl

informacje o firmie

Spółka Stoen Operator Sp. z o.o. zarządza siecią elektroenergetyczną stolicy. Realizuje zadania Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Firma rozpoczęła działalność 1 lipca 2007 roku, w wyniku obowiązkowego rozdzielenia sprzedaży i dystrybucji energii, kontynuując realizowane wcześniej inwestycje w stołeczną sieć elektroenergetyczną. 

Obecnie firma dostarcza energię do ponad miliona Klientów w Warszawie i okolicach. Dzięki wysokiej klasy specjalistom, znacznym nakładom inwestycyjnym, jak również nowoczesnym, przyjaznym dla środowiska technologiom, Stoen Operator utrzymuje najwyższe standardy pracy sieci. 

Spółka nieustannie dba o to, by zapewnić mieszkańcom Warszawy energię. Służby techniczne stale monitorują stan sieci elektroenergetycznej, wykonują niezbędne prace eksploatacyjne oraz czuwają całodobowo nad bezpieczeństwem energetycznym miasta.