ekonomia/biznes/finanse

Barometr EFL na IV kwartał 2023 Co druga firma w Polsce wciąż boi się inflacji. Najczęściej handlowe, ale to w transporcie rosną obawy inflacyjne

21.11.2023 | EFL

Firmy w Polsce dostrzegają stopniowo spadającą inflację, gdyż obawy o rosnące ceny są najmniejsze w ciągu całego roku. Z Barometru EFL na IV kwartał tego roku wynika, że 44% firm uważa, że kondycja ich biznesu w najbliższych miesiącach pogorszy się przez inflację. To o 6 p.p. mniej niż kwartał wcześniej i 14 p.p. mniej niż pół roku temu. Zdecydowanie częściej takie obawy mają mikro przedsiębiorcy (49%) niż średnie firmy (28%). Najbardziej zagrożone inflacją czują firmy HoReCa i handlowe (odpowiednio 62% i 51% wskazań). Najmniej o swoją przyszłość obawiają się przedsiębiorstwa transportowe (29%).

- W 2023 rok wkraczaliśmy z inflacją na poziomie 17% rok do roku i stopami procentowymi na poziomie blisko 7%. Inflacja w październiku tego roku wyniosła 6,5%, a stopy procentowe zostały obniżone do poziomu poniżej 6%. Niższe wartości obu wskaźników z pewnością wpływają pozytywnie na opinie przedsiębiorców dotyczące ich przyszłości i kondycji biznesu. Poza tym, większość z nas życzy sobie pod koniec roku, aby następny był lepszy od poprzedniego. Wiele wskazuje na to, że może tak być, jednak wiele wyzwań pozostaje. Zaczynając od aspektów HR-owych – w przyszłym roku będziemy mieć do czynienia z aż dwukrotną podwyżką wynagrodzenia minimalnego, przez wciąż jednak utrzymujące się wysokie ceny, po czynniki zewnętrzne takie jak tocząca się wciąż wojna w Ukrainie czy na Bliskim Wschodzie. Z pewnością biznesowe życie będzie łatwiejsze, jeśli zostaną odblokowane środki unijne, która dadzą impuls do rozwoju zarówno firmom jak i samorządom, a w efekcie odczują to wszyscy Polacy – mówi Wojciech Przybył, członek zarządu EFL.

Firmy odczuwają niższą inflację

Z Barometru EFL na IV kwartał tego roku wynika, że inflacja, która w październiku 2023 roku wyniosła 6,5% (dane GUS), wciąż wywołuje obawy wśród polskich przedsiębiorców, jednak niższe niż kilka miesięcy wcześniej. 44% uważa, że „odbije się” ona negatywnie na prowadzonej działalności w najbliższych miesiącach. W stosunku do poprzedniego pomiaru (III kwartał br.) grupa ta jest mniejsza o 6,5 p.p. (50,5% w III kwartale br.). Zwiększył się natomiast odsetek przedsiębiorców przewidujących stagnację sytuacji (z 37,5% do 47%).

Biorąc pod uwagę wielkość firmy – podobnie jak kwartał wcześniej im większa firma tym mniej obawia się negatywnego wpływu inflacji na swój biznes. 28% średnich firm uważa, że przez wysoką inflację ich działalność gospodarcza w najbliższych miesiącach może ulec pogorszeniu. W grupie małych firm ten odsetek wynosi 48%, a wśród mikro – 49%.

Transport czuje się najpewniej

Największy odsetek przedsiębiorców, którzy obawiają się o negatywny wpływ inflacji na prowadzony biznes, występuje w HoReCa. Aż 62% hotelarzy i restauratorów obawia się rosnących cen. Jest to jedyna branża wśród badanych, w których te obawy w ujęciu kwartalnym zwiększyły się. W III kwartale br. wyrażało je 59% firm.

Wśród 4 z 6 badanych sektorów (budownictwo, handel, transport i usługi) widać natomiast spadające obawy o wpływ inflacji na prowadzony biznes. Najmniej o swoją przyszłość obawiają się firmy transportowe, wśród których tylko 29% zapytanych boi się negatywnego wpływu rosnących cen na działalność. To aż o 18 p.p. mniej niż w III kwartale br. W budownictwie 38% firm obawia się inflacji (- 3 p.p.), w handlu 51% (-8 p.p.), a w usługach 42% (-10 p.p.).

W przemyśle 41% firma obawia się inflacji i jest to dokładnie taki sam wynik jak kwartał wcześniej.

Z wojną w tle

Ostatni tegoroczny pomiar Barometru EFL pokazuje także, że mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce czują się coraz bardziej oswojone ze skutkami toczonej za naszą wschodnią granicą wojną. 13% ankietowanych odpowiedziało, że w związku z wojną na terytorium Ukrainy, kondycja ich firmy w ciągu najbliższych sześciu miesiącach pogorszy się. W III kwartale br. uważało tak 17% przedsiębiorców. Większość, bo 83%, odpowiedziała, że ich sytuacja pozostanie bez zmian, a nikt nie wskazuje na poprawę kondycji.

Główny odczyt Barometru EFL na III kwartał 2023 roku wynosi 50,4 pkt. i jest o 2,3 pkt. wyższy niż poprzedni pomiar.

Barometr EFL jest syntetycznym wskaźnikiem informującym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu (tj. rozwoju rozumianego, jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów związanych ze wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansją na nowe rynki i maksymalizacją zysków, co jest związane z inwestycjami w środki trwałe). Prognozowana na dany kwartał kondycja finansowa firm MŚP daje punkt odniesienia do wnioskowania o zakładanym kierunku zmian, które sprzyjają wzrostowi lub działają hamująco na rozwój firm. Badanie przygotowywane jest przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego SA., a jego wyniki są publikowane co kwartał. Jego uczestnicy to mikro, małe i średnie firmy terenu całej Polski. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich firm. Aktualna edycja badania odbyła się od 1 do 27 września 2023 roku.

kontakt dla mediów
Maja Lidke
Doradca Zarządu ds. PR, Europejski Fundusz Leasingowy SA
Maja Lidke

maja.lidke@efl.com.pl

tel: 603 630 166

informacje o firmie
EFL

EFL S.A. powstał w 1991 roku, jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od 2001 roku EFL jest częścią Grupy Crédit Agricole, co gwarantuje firmie finansową stabilność i bezpieczeństwo oraz pozwala korzystać z wiedzy i doświadczeń instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu. EFL konsekwentnie poszerza zakres rozwiązań dla biznesu.  W skład Grupy EFL wchodzą spółka flotowa Carefleet, spółka faktoringowa Eurofactor  oraz TUCK CARE, która oferuje  kompleksowy wynajem pojazdów użytkowych stworzony z myślą o biznesie transportowym. W ramach Grupy EFL spółka oferuje szeroki pakiet produktów: leasing, pożyczkę, usługi flotowe, wynajem długoterminowy, ubezpieczenia i faktoring. Od 1991 roku EFL współpracuje z najbardziej liczącymi się producentami i dostawcami maszyn, urządzeń, pojazdów oraz innych środków trwałych. Firmę wyróżniono m.in.  Business Superbrands 2021, 2022 sześciokrotnie tytułem: Firmy Przyjaznej Klientowi i siedmiokrotnie Finansowej Marki Roku. Już ponad 379 tysięcy klientów wybrało EFL na swojego partnera w biznesie. Więcej na: www.efl.pl.

załączniki

kontakt dla mediów
Maja Lidke
Doradca Zarządu ds. PR, Europejski Fundusz Leasingowy SA
Maja Lidke

maja.lidke@efl.com.pl

tel: 603 630 166

informacje o firmie
EFL

EFL S.A. powstał w 1991 roku, jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od 2001 roku EFL jest częścią Grupy Crédit Agricole, co gwarantuje firmie finansową stabilność i bezpieczeństwo oraz pozwala korzystać z wiedzy i doświadczeń instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu. EFL konsekwentnie poszerza zakres rozwiązań dla biznesu.  W skład Grupy EFL wchodzą spółka flotowa Carefleet, spółka faktoringowa Eurofactor  oraz TUCK CARE, która oferuje  kompleksowy wynajem pojazdów użytkowych stworzony z myślą o biznesie transportowym. W ramach Grupy EFL spółka oferuje szeroki pakiet produktów: leasing, pożyczkę, usługi flotowe, wynajem długoterminowy, ubezpieczenia i faktoring. Od 1991 roku EFL współpracuje z najbardziej liczącymi się producentami i dostawcami maszyn, urządzeń, pojazdów oraz innych środków trwałych. Firmę wyróżniono m.in.  Business Superbrands 2021, 2022 sześciokrotnie tytułem: Firmy Przyjaznej Klientowi i siedmiokrotnie Finansowej Marki Roku. Już ponad 379 tysięcy klientów wybrało EFL na swojego partnera w biznesie. Więcej na: www.efl.pl.