sprawy społeczne

Blisko 230 tys. zł od Fundacji Enea na wsparcie działań lokalnych dla mieszkańców małych miejscowości z województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego

29.09.2023 | Enea

Fundacja Enea przekazała kolejne granty Kołom Gospodyń Wiejskich, Ochotniczym Strażom Pożarnym i organizacjom pozarządowych działającym na terenach wiejskich w województwie pomorskim oraz zachodniopomorskim. Wsparcie finansowe otrzymały 22 organizacje.

Programy grantowe Fundacji Enea cieszą się dużym zainteresowaniem. Blisko 2 miliony złotych trafi do podmiotów wspierających lokalne społeczności na terenach wiejskich i w małych miejscowościach w całej Polsce. Kolejne środki finansowe zostały właśnie przekazane 22 podmiotom z województwa pomorskiego. Otrzymały je m.in. OSP w Konarzynach, OSP w Lipnicy, OSP w Tuchomiu, Koła Gospodyń Wiejskich w Sokolu, Łęgu, Okuninie, Skoszewie, organizacje pozarządowe z Człuchowa, Miastka czy Chojnic.

Ochotnicze Straże Pożarne wnioskowały o wsparcie na wyposażenie jednostek w specjalistyczny sprzęt i umundurowanie. Środki przekazane Kołom Gospodyń Wiejskich zostaną przeznaczone m.in. na zajęcia kulinarne dla seniorów, zakup strojów ludowych, organizację pikników i wydarzeń kulturalnych  dla mieszkańców. Organizacje pozarządowe wnioskowały m.in. o dofinansowanie wycieczki do Muzeum Józefa Wybickiego w Będominie, wsparcie organizacji obozów i warsztatów sportowych czy   montażu tablic historycznych. 

- Zależy nam by regiony, w których Grupa Enea prowadzi swoją działalność biznesową rozwijały się nie tylko pod względem gospodarczym, ale również społecznym. Dlatego też Fundacja Enea wspiera grantami społeczności lokalne i organizacje, które dbają o nasze małe ojczyzny. Wspólnie  promujemy aktywne spędzanie czasu, wzmacniamy więzi lokalne i przywiązanie do miejsc, z których pochodzą nasi pracownicy i klienci – podkreśla Joanna Mularczyk, członek zarządu Fundacji Enea.

Działająca od dziewięciu lat Fundacja Enea aktywnie wspiera lokalne społeczności, realizując na ich rzecz projekty, m.in. z zakresu edukacji, bezpieczeństwa, ochrony i promocji zdrowia, sportu, ekologii, walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Podejmowane inicjatywy to przede wszystkim działania planowane przez i dla lokalnych społeczności, w których na co dzień funkcjonują spółki Grupy Enea. Często realizowane są one we współpracy i z zaangażowaniem pracowników – wolontariuszy Grupy Enea.

kontakt dla mediów
Luiza Trocka
Biuro Prasowe Grupy Enea
Luiza Trocka

luiza.trocka@enea.pl

tel: +48 61 884 54 37

informacje o firmie

załączniki

kontakt dla mediów
Luiza Trocka
Biuro Prasowe Grupy Enea
Luiza Trocka

luiza.trocka@enea.pl

tel: +48 61 884 54 37

informacje o firmie