ekonomia/biznes/finanse

Niższe wydatki na paliwo dla przedsiębiorców z kartą kredytową MOTO Biznes

28.09.2023 | Bank Pekao SA

Bank Pekao S.A. rozwija ofertę kart kredytowych dla klientów biznesowych. Ostatnio bank wystartował z nową promocją „Karta Kredytowa MOTO Biznes z oprocentowaniem 9,99 proc.”, przeznaczoną dla przedsiębiorców prowadzających jednoosobową działalność gospodarczą co najmniej 12 miesięcy i korzystających z uproszczonej księgowości.

W akcji mogą wziąć udział klienci, którzy po spełnieniu warunków promocji, podpiszą do końca tego roku umowę o kartę kredytową MOTO Biznes w Banku Pekao S.A. Pozwoli im to na korzystanie z obniżonego oprocentowania kredytu w karcie kredytowej do 30 czerwca 2024 r.

Obniżka jest znacząca, gdyż promocyjne oprocentowanie na karcie MOTO Biznes wynosi tylko 9,99 proc., podczas gdy standardowa jego wysokość na rynku sięga około 19 proc.
w skali roku. Promocja obejmuje wszystkie rodzaje transakcji (w tym transakcje bezgotówkowe po okresie bezodsetkowym, przelewy z karty kredytowej oraz wypłaty gotówki).

Dodatkowo, za wszystkie płatności na stacjach paliw w Polsce, posiadacz karty MOTO Biznes otrzymuje od banku zwrot 0,3 proc. wydatków, do 50 zł miesięcznie i nawet do 600 zł rocznie. Do karty dołączone są również atrakcyjne ubezpieczenia, obejmujące m.in. assistance samochodowy.

Karta kredytowa MOTO Biznes to wiele korzyści dla biznesu. To miedzy innymi natychmiastowy dostęp do gotówki oraz możliwość finansowania bieżących potrzeb podczas prowadzenia biznesu. Co więcej to realna oszczędność na stacjach paliw, a teraz także niskie oprocentowanie kredytu w karcie mówi Remigiusz Hołdys, dyrektor Departamentu Bankowości Codziennej i Produktów Oszczędnościowych w Banku Pekao S.A. – Ta karta to także potwierdzenie, że wspieramy przedsiębiorców, zapewniając im w naszym banku najlepsze dostępne na rynku atrakcyjne warunki finansowania – dodaje.

Kartę kredytową MOTO Biznes można otrzymać z limitem do 50 tys. zł w zależności od oceny zdolności kredytowej. Posiadacze karty mogą korzystać z limitu kredytowego bez odsetek nawet przez 47 dni (dotyczy transakcji bezgotówkowych).

Więcej informacji o samej karcie i promocji na stronie: www.pekao.com.pl/przedsiebiorcy/codzienne-bankowanie/karta-moto-biznes

kontakt dla mediów
Bank Pekao S.A.
Departament Komunikacji

media@pekao.com.pl

informacje o firmie

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z 288 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 6,5 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (Pekao okazało się najbardziej odpornym bankiem w Europie, zajmując pierwsze miejsce w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA w 2023 roku wśród 70 banków). Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.

załączniki

kontakt dla mediów
Bank Pekao S.A.
Departament Komunikacji

media@pekao.com.pl

informacje o firmie

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z 288 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 6,5 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (Pekao okazało się najbardziej odpornym bankiem w Europie, zajmując pierwsze miejsce w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA w 2023 roku wśród 70 banków). Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.