energetyka

Energa Wytwarzanie popularyzuje wiedzę o pracy w sektorze OZE

25.11.2022 | Grupa ENERGA

Energa Wytwarzanie wzięła udział w Targach Edukacyjnych, które odbyły się w Powiatowym Centrum Edukacyjnym im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku. Spółka promowała tam własną działalność i zachęcała do edukacji, a następnie pracy w energetyce wiatrowej.  

Morskie farmy wiatrowe to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów energetyki w Europie. Inwestycje w branży offshore wind, w tym  dalszy rozwój projektów planowany przez Grupę ORLEN, wymagają nie tylko sprawnie działającego łańcucha dostaw, ale i tysięcy wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy zostaną zaangażowani w przygotowanie, budowę, i późniejszą obsługę morskich farm.

- Energa Wytwarzanie posiada bogate, wieloletnie doświadczenie w obsłudze lądowych farm wiatrowych.  Plany rozwoju projektów morskich farm wiatrowych w Grupie ORLEN przyczynią się do poszukiwania menadżerów oraz inżynierów, którzy będą bezpośrednio zaangażowani w proces ich obsługi. Ich zadaniem będzie zapewnienie odpowiedniego poziomu dyspozycyjności farmy, jak również bezpośredni kontakt z dostawcami podstawowych komponentów i usług – mówi Paulina Imińska, z Oddziału Eksploatacji Morskich Farm Wiatrowych w spółce Energa Wytwarzanie.

Energa Wytwarzanie wyznaczona do obsługi morskich farm wiatrowych

Poprzez udział w targach pracy spółka popularyzuje wiedzę na temat ciekawej i odpowiedzialnej pracy w bardzo perspektywicznym obszarze energetyki odnawialnej. Praca przeznaczona jest w głównie dla techników i absolwentów studiów inżynierskich.

Praca taka będzie mogła być realizowana na lądzie oraz na morzu. Dla młodych ludzi jest to niezwykła szansa na rozwój strategicznych projektów w międzynarodowych zespołach – dodaje Paulina Imińska ze spółki Energa Wytwarzanie.

Aktualnie ok. 40 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Grupy Energa pochodzi z OZE. Spółki Grupy zaangażowane są w rozwój licznych projektów zeroemisyjnych.

Działania pomocne w realizacji Strategii Grupy ORLEN 2030

Wieloletni Plan Inwestycji Strategicznych Grupy Energa do 2030 roku zakłada, że do końca obecnej dekady łączne nakłady inwestycyjne na obszar wytwarzania wyniosą ok. 13,6 mld zł. Pozwoli to Enerdze znacząco zwiększyć moc zainstalowaną w odnawialnych źródłach energii, osiągając samodzielnie i posiadając udział w tych aktywach, do łącznej mocy zainstalowanej w wysokości ok. 2,4 GW.

Działania te pomogą w realizacji Strategii ORLEN 2030. Największą przygotowywaną obecnie inwestycją jest morska farma wiatrowa Baltic Power o mocy do 1,2 GW, która od 2026 roku będzie w stanie zasilić czystą energią ponad 1,5 mln gospodarstw domowych.

Grupa ORLEN, oprócz realizacji projektu Baltic Power, stara się również o pozyskanie jak największej liczby nowych koncesji na budowę morskich farm wiatrowych. Obecnie prowadzone postępowania dotyczą 11 lokalizacji, których łączna moc wytwórcza to ponad 10 GW.

kontakt dla mediów
Krzysztof Kopeć
Dyrektor Biura Prasowego Grupy Energa, Energa SA
Krzysztof Kopeć

biuroprasowe@energa.pl

informacje o firmie

Zawsze aktualne wiadomości na temat Energi z Grupy ORLEN znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

PKN ORLEN jest również liczącym się graczem na rynku energii w Polsce, dysponującym mocami na poziomie 3,3 GWe, z czego 1,38 GWe zainstalowane jest w aktywach wytwórczych Energi. W obszarze wydobycia Koncern dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2021 roku wyniosły 171,46 mln boe. PKN ORLEN jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, w lipcu tego samego roku otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy LOTOS oraz zainicjował proces przejęcia kapitałowego PGNiG.

39 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 193 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 1/4 powierzchni kraju. W 2021 roku Energa dostarczyła do odbiorców 23,1 TWh energii elektrycznej.

załączniki

kontakt dla mediów
Krzysztof Kopeć
Dyrektor Biura Prasowego Grupy Energa, Energa SA
Krzysztof Kopeć

biuroprasowe@energa.pl

informacje o firmie

Zawsze aktualne wiadomości na temat Energi z Grupy ORLEN znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

PKN ORLEN jest również liczącym się graczem na rynku energii w Polsce, dysponującym mocami na poziomie 3,3 GWe, z czego 1,38 GWe zainstalowane jest w aktywach wytwórczych Energi. W obszarze wydobycia Koncern dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2021 roku wyniosły 171,46 mln boe. PKN ORLEN jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, w lipcu tego samego roku otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy LOTOS oraz zainicjował proces przejęcia kapitałowego PGNiG.

39 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 193 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 1/4 powierzchni kraju. W 2021 roku Energa dostarczyła do odbiorców 23,1 TWh energii elektrycznej.