sprawy społeczne

#SilneWsparcie - maszty oświetleniowe na granicy

 

Od wtorku, 12 października na granicy działają maszty oświetleniowe 2 Lubelskiej Brygady OT. Mają poprawić stan bezpieczeństwa na terenach objętych stanem wyjątkowym.

Na wniosek Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej żołnierze 2 LBOT rozstawili pięć masztów oświetleniowych. Są one zlokalizowane w rejonach, gdzie obserwowany jest wzmożony ruch po stronie białoruskiej. Są to urządzenia mobilne, które szybko mogą być przemieszczone w inny obszar, zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem. Oprócz doświetlenia, maszty mogą pełnić również funkcję źródła prądu i zasilania. 

Wsparcie Straży Granicznej, to obok działań na rzecz mieszkańców lokalnych społeczności, główny obszar zaangażowania żołnierzy WOT w ramach operacji „Silne wsparcie”. Działania na rzecz pograniczników w skrócie można opisać słowami: „Lokalizuj – Izoluj – Zabezpiecz – Przekaż”. 

Aktywność w tym obszarze skupia się na uszczelnieniu granicy państwowej, jej monitoringu oraz lokalizacji i pomocy imigrantom, którzy znaleźli się po polskiej stronie granicy. W tym zakresie żołnierze Lubelskiej Brygady OT każdego dnia realizują kilkanaście patroli dzienno – nocnych. Są to patrole piesze oraz wodne, prowadzone na rzece Bug. W ostatnich dniach do operacji „Silne Wsparcie” włączone zostały patrole konne 2 LBOT.

Intensywnie wykorzystywane są również bezzałogowce rozpoznawcze FlyEye. Grupy Rozpoznania Obrazowego 2 LBOT, zapewniają prowadzenie obserwacji w dzień i w nocy z wykorzystaniem kamer dziennych oraz termowizyjnych. Obraz z bezzałogowców umożliwia bardzo dokładne lokalizowanie miejsc podejścia imigrantów, ich aktywności, w tym przygotowywania się do nielegalnego przejścia przez granice. Pozyskane w ten sposób informacje są przekazywane do Straży Granicznej.

kontakt dla mediów
kpt. Damian STANULA
Oficer Prasowy 2 Lubelskiej Brygady OT, Wojska Obrony Terytorialnej
kpt. Damian STANULA

stanula5264@portal.ron.mil.pl

informacje o firmie

kpt. Damian STANULA
Oficer prasowy 2 Lubelska Brygada OT

załączniki

więcej z kategorii sprawy społeczne

kontakt dla mediów
kpt. Damian STANULA
Oficer Prasowy 2 Lubelskiej Brygady OT, Wojska Obrony Terytorialnej
kpt. Damian STANULA

stanula5264@portal.ron.mil.pl

informacje o firmie

kpt. Damian STANULA
Oficer prasowy 2 Lubelska Brygada OT