styl życia turystyka/wypoczynek

Kąpieliska – o co muszą zadbać administratorzy, aby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i dorosłym?

21.07.2021 | W&W Consulting

Jak wynika z danych Komendy Głównej Policji, tylko w miniony weekend utonęło w Polsce 13 osób, a od początku czerwca już w sumie 116. Alkohol, brawura, niedostateczne umiejętności oraz skoki do wody - są od lat wymieniane jako główne przyczyny wypadków nad wodą. Nie można jednak zapominać, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo wczasowiczów spoczywa również na właścicielach i administratorach kąpielisk.

W ramach tylko jednego śledztwa prowadzonego w sprawie utonięcia nastolatka w jeziorze na Mazurach, prokuratura wykazała szereg poważnych uchybień w wyposażeniu, organizacji i oznakowaniu kąpieliska. Stwierdzono m.in. nieprawidłowości przy zatrudnieniu i organizacji pracy ratowników, którzy nie mieli odpowiednich uprawnień do samodzielnego wykonywania swoich obowiązków oraz w nadzorze nad ich działaniami. W konsekwencji przeprowadzonego śledztwa, ratownicy oraz kierownik kąpieliska zostali oskarżeni o nieumyślne spowodowanie śmierci nastolatka oraz narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia innych ludzi kąpiących się w tym miejscu, za co grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

Świadomość obowiązków administratorów kąpielisk jest kwestią kluczową nie tylko ze względu na ewentualne konsekwencje prawne uchybień, ale przede wszystkim w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa tysiącom dzieci i dorosłych wypoczywających nad wodą. Co istotne – Polacy planujący urlop nad danym akwenem wodnym mogą samodzielnie zweryfikować, czy kąpielisko spełnia poszczególne wymogi i wówczas podjąć decyzję dotyczącą zmiany miejsca wypoczynku bądź interwencji ze strony organów nadzorujących. Na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę?

- Administrator kąpieliska musi przede wszystkim posiadać badanie jakości wody przeprowadzane przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Wyniki badania są podstawą do wpisania do rejestru kąpielisk dostępnego na https://sk.gis.gov.pl/. Serwis kąpielowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego powinien więc stanowić pierwszą wskazówkę nt. jakości wody, a więc i bezpieczeństwa kąpieli. Kolejnym elementem jest odpowiednie oznaczenie kąpieliska w widocznych miejscach zawierające szereg kluczowych z punktu widzenia kąpiących się informacji. Chodzi m.in. o nazwę i rodzaj miejsca (kąpielisko lub miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli) oraz dane kontaktowe: właściwego urzędu gminy prowadzącego ewidencję, organizatora kąpieliska i właściwego inspektora sanitarnego sprawującego kontrolę nad danym miejscem. Kluczowe są również informacje nt. jakości wody w danym akwenie oraz zanieczyszczeń sezonowych. Natomiast bieżącej aktualizacji powinny podlegać informacje nt. temperatury wody i powietrza oraz siły wiatru – mówi Andrzej Bączkowski, Ekspert ds. bezpieczeństwa pracy W&W Consulting.

Mimo licznych kampanii społecznych i edukacyjnych, niestety wciąż nie wszyscy korzystający z wypoczynku nad wodą posiadają wiedzę, jak zachować się w sytuacjach kryzysowych – gdy my sami lub ktoś w wodzie potrzebuje pomocy. Z tego właśnie względu każde kąpielisko powinno posiadać w widocznym i ogólnie dostępnym miejscu informacje nt. postępowania w sytuacjach awaryjnych. Jeśli chodzi o pozostałe kwestie bezpieczeństwa – powierzchnia wody musi być odpowiednio oznakowana bojkami informującymi o zakresie kąpieliska oraz głębokości wody. Oznaczenia te są szczególnie istotne w przypadku dzieci – wskazują obszar, w ramach którego mogą się poruszać pod ochroną ratownika i na bezpiecznej głębokości.

- W kwestii personelu bezwzględnym wymogiem jest zapewnienie adekwatnej do rodzaju zbiornika liczby ratowników wodnych posiadających odpowiednie uprawnienia. Ponadto, każda osoba pracująca w obrębie kąpieliska – ratownicy, ale również osoby spośród personelu np. sprzedającego posiłki czy cumującego sprzęty wodne – powinny odbyć odpowiedni instruktarz stanowiskowy oraz ogólny, przeprowadzany przez osoby posiadającego do tego wymagane kwalifikacje. Nawet w przypadku pracowników wykonujących prace sezonowe w obrębie kąpielisk, w tym również wolontariuszy, obowiązują przepisy pracownicze z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – podsumowuje ekspert W&W Consulting.

Bezpieczne wakacje nad wodą to składowa dwóch czynników – odpowiedzialnego zachowania osób korzystających z kąpielisk oraz odpowiedniego przygotowania miejsca i personelu. I chociaż sezon wakacyjny już w pełni, nigdy nie jest za późno na podjęcie ewentualnych działań naprawczych, które przełożą się na bezpieczeństwo wczasowiczów.

kontakt dla mediów
MSL
Marta Nowicka

marta.nowicka@mslgroup.com

informacje o firmie

W&W Consulting powstała w 2003 roku z inicjatywy praktyków inżynierii bezpieczeństwa. To pierwsza tak wyspecjalizowana firma świadcząca outsourcing bezpieczeństwa w zakresie usług BHP, Ochrony Przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, której innowacyjne podejście doceniły już największe firmy m.in. z sektora przemysłowego, finansowego, handlu detalicznego, logistyki oraz produkcji. Dzięki współpracy z W&W Consulting, przedsiębiorstwa uzyskują dostęp do autorskiej platformy zarządzania bezpieczeństwem - eBHP™, a także innowacyjnego systemu zamawiania sprzętu i odzieży roboczej, zgodnie z wymaganiami prawa pracy. Za jakość świadczonych usług odpowiada zespół ekspertów certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy, a jej najlepszym potwierdzeniem jest certyfikat zarządzania zgodnie z normą ISO 9001:2008., który firma uzyskała już w 2011 roku.

W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, W&W Consulting od wielu lat angażuje się w charytatywne działania mające na celu edukację i promocję udzielania Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej wśród dzieci i młodzieży.

załączniki

więcej z kategorii styl życia

kontakt dla mediów
MSL
Marta Nowicka

marta.nowicka@mslgroup.com

informacje o firmie

W&W Consulting powstała w 2003 roku z inicjatywy praktyków inżynierii bezpieczeństwa. To pierwsza tak wyspecjalizowana firma świadcząca outsourcing bezpieczeństwa w zakresie usług BHP, Ochrony Przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, której innowacyjne podejście doceniły już największe firmy m.in. z sektora przemysłowego, finansowego, handlu detalicznego, logistyki oraz produkcji. Dzięki współpracy z W&W Consulting, przedsiębiorstwa uzyskują dostęp do autorskiej platformy zarządzania bezpieczeństwem - eBHP™, a także innowacyjnego systemu zamawiania sprzętu i odzieży roboczej, zgodnie z wymaganiami prawa pracy. Za jakość świadczonych usług odpowiada zespół ekspertów certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy, a jej najlepszym potwierdzeniem jest certyfikat zarządzania zgodnie z normą ISO 9001:2008., który firma uzyskała już w 2011 roku.

W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, W&W Consulting od wielu lat angażuje się w charytatywne działania mające na celu edukację i promocję udzielania Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej wśród dzieci i młodzieży.