energetyka

Montaż kotłów gazowych w Elektrociepłowni Elbląg

07.04.2021 | Grupa ENERGA

Energa Kogeneracja, spółka zależna Energi z Grupy ORLEN, kontynuuje program inwestycyjny w Elblągu. W ostatnim tygodniu marca 2021 roku z Portu Gdańsk do Elektrociepłowni Elbląg przetransportowane zostały trzy kotły wodne gazowe na potrzeby przyszłej kotłowni rezerwowo-szczytowej (KRS).

Generalny wykonawca inwestycji, Energotechnika-Energorozruch SA z Gliwic, pod koniec marca zamontował trzy kotły wodne wysokotemperaturowe typu UNIMAT UT-HZ o mocy cieplnej 38 MWt każdy. Urządzenia zostały zlokalizowane w zabytkowym, stuletnim budynku, w którym w przeszłości pracowały pierwsze zainstalowane w elbląskiej elektrociepłowni kotły miałowe typu Borsig.

Nowoczesne kotły w Elblągu

Nowe kotły Elektrociepłowni Elbląg charakteryzują się wysoką wydajnością dzięki zastosowaniu techniki trójciągowej oraz zintegrowanego ekonomizera, a także najwyższej jakości materiałów izolacyjnych. Pozwala to osiągnąć najwyższą możliwą efektywność energetyczną procesu produkcji ciepła. Urządzenia mogą spalać nie tylko sieciowy gaz ziemny, ale także inne paliwa, jak np. biogaz lub wodór. Jeden kocioł wraz z osprzętem waży 96,5 t, jest długi na ponad 10 m, szeroki na blisko 5 m i wysoki również na ok. 5 m (bez układu odprowadzania spalin).

Wymagający montaż

Z uwagi na to, że kotły na docelowe miejsca musiały być wstawione przez dach, konieczne było postawienie specjalnego żurawia gąsienicowo-kratowego, wysokiego na ponad 60 m i unoszącego do 500 t. Aby przywieźć na teren Elektrociepłowni Elbląg jego poszczególne elementy, potrzeba było aż 35 samochodów ciężarowych o dużym tonażu. Praca operatora żurawia wymagała dużej precyzji, aby bezpiecznie osadzić urządzenia pośród gęstej infrastruktury technicznej w budynku.

Zakończenie ruchu próbnego pierwszego kotła gazowego, zostało zaplanowane na jesień 2021 roku. Dzięki temu urządzenie będzie mogło rozpocząć produkcję ciepła i zabezpieczyć potrzeby cieplne miejskiego systemu ciepłowniczego w Elblągu już podczas najbliższej zimy. Przystąpienie do eksploatacji pozostałych dwóch kotłów planowane jest na koniec 2021 roku.

Z Bawarii na Warmię

Przed montażem kotły przebyły długą drogę. Wyprodukowane w zakładach Bosch w Bawarii, zostały przewiezione do portu rzecznego w miejscowości Roth, a potem na barkach przetransportowane Menem do Rotterdamu. Ta część podróży potrwała dwa tygodnie. Z Rotterdamu wypłynęły na statku Wilson Amsterdam, aby po czterodniowym rejsie dotrzeć do portu w Gdańsku. Tam zostały przeładowane i przez trzy dni płynęły pontonem po Wiśle, Nogacie, Kanale Jagiellońskim i rzece Elbląg, aby wreszcie dotrzeć do celu.

Pożegnanie węgla

Ostatnim elementem programu inwestycyjnego w Elektrociepłowni Elbląg będzie budowa układu trzech silników gazowych o mocy cieplnej 10 MWt każdy. Dla tego zadania został już wyłoniony wykonawca projektu budowlanego, którym została firma ENERGOPOMIAR Gliwice. Oddanie do eksploatacji kogeneracyjnego układu silników gazowych przewidziano na koniec 2025 roku.

Wraz z uruchomieniem kotłowni o łącznej mocy cieplnej 114 MWt oraz po zakończeniu budowy kotła parowego, stanowiącego rezerwę produkcji pary technologicznej dla browaru w Elblągu, ostatni kocioł węglowy w Elektrociepłowni Elbląg o mocy zredukowanej poniżej 50 MWt stanie się źródłem rezerwowym, wykorzystywanym wyłącznie w przypadku awarii innych obiektów. Rolę tę będzie pełnił do końca 2024, po czym zostanie ostatecznie wycofany z eksploatacji. Dwa pozostałe kotły węglowe, które wcześniej odpowiadały za produkcję większości ciepła w Elektrociepłowni Elbląg, wyłączono z końcem czerwca 2020 roku. W związku z tym od 2026 roku produkcja energii elektrycznej oraz  ciepła w zakładzie Energi Kogeneracji – który odpowiada za 80% zapotrzebowania miejskiego systemu ciepłowniczego – odbywać się będzie przy wykorzystaniu wyłącznie paliwa gazowego oraz biomasy.

 

***

kontakt dla mediów
Krzysztof Kopeć
Dyrektor Biura Prasowego Grupy Energa, Grupa ENERGA
Krzysztof Kopeć

biuroprasowe@energa.pl

informacje o firmie

Zawsze aktualne wiadomości na temat Energi z Grupy ORLEN znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

PKN ORLEN jest również liczącym się graczem na rynku energii w Polsce, dysponującym mocami na poziomie 3,3 GWe, z czego 1,38 GWe zainstalowane jest w aktywach wytwórczych Energi. W obszarze wydobycia Koncern dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2019 roku wyniosły 197,3 mln boe. PKN ORLEN jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, w lipcu br. otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy LOTOS oraz zainicjował proces przejęcia kapitałowego PGNiG.

39 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko- i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 191 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju. W I półroczu 2020 roku Energa dostarczyła do odbiorców 10,7 TWh energii elektrycznej.

załączniki

więcej z kategorii energetyka