wydarzenia ekonomia/biznes/finanse nauka/edukacja/szkolenia

Poczta Polska zawarła porozumienie o współpracy z Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

15.09.2020 | Poczta Polska

Największa polska spółka infrastrukturalna, pełniąca rolę pocztowego operatora wyznaczonego, będąca operatorem infrastruktury krytycznej, przygotowująca się także do roli Narodowego Operatora Cyfrowego oraz Akademia należąca do wiodących ośrodków naukowych specjalizujących się w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego, dowodzenia i zarządzania oraz cyberbezpieczeństwa i nowoczesnych technologii, łączą siły i zamierzają rozwijać współpracę, w tym zwłaszcza dydaktyczną i naukowo-badawczą.

Dzięki porozumieniu pocztowcy uzyskają dostęp do studiów, szkoleń, kursów i innych form kształcenia oraz doskonalenia zawodowego, szczególnie w zakresie zarządzania kryzysowego, logistyki, cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych.

Porozumienie zostało podpisane 15 września br., w trakcie organizowanej przez Akademię Marynarki Wojennej V. edycji Letniej Szkoły Cyberbezpieczeństwa, przez Tomasza Zdzikota, prezesa zarządu Poczty Polskiej i kontradmirała prof. dr hab. Tomasza Szubrychta, rektora-komendanta Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Nadrzędnym celem porozumienia jest doskonalenie kadr Poczty Polskiej oraz wspólne przygotowanie i prowadzenie przedsięwzięć wpisujących się w misję i potrzeby obydwu instytucji.  Uczelnia przygotuje dedykowaną pocztowcom ofertę edukacyjną, która uwzględni specyficzne potrzeby Spółki. Planowana jest wspólna organizacja szkoleń, konferencji oraz warsztatów, a także udział w przedsięwzięciach organizowanych przez operatora i uczelnię. Celem współpracy jest także wymiana doświadczeń oraz działania o charakterze konsultacyjnym i doradczym. 

­ – Podpisane dziś porozumienie, to pierwsza tego typu zinstytucjonalizowana współpraca naszej firmy z uznanym ośrodkiem akademickim. Rola Poczty Polskiej jako komunikacyjnego krwioobiegu państwa, operatora pocztowego, logistycznego, a wkrótce narodowego operatora cyfrowego wymusza stały rozwój, innowacyjność i poszukiwanie najlepszych rozwiązań, o które dużo łatwiej w synergii z nauką. Znam potencjał Akademii i cieszę się, że będziemy mogli jego część wykorzystać na rzecz kadr Poczty. W dobie skokowej cyfryzacji niemal wszystkich sfer życia szczególnie ważny jest rozwój zasobów związanych z informatyką, teleinformatyką i cyberbezpieczeństwem. Te obszary, wraz z szeroko rozumianym bezpieczeństwem, zarządzaniem, logistyką, automatyką i nowoczesnymi technologiami będą stanowiły oś naszej współpracy – mówi Tomasz Zdzikot.

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni oferuje studia wojskowe i cywilne na kilkunastu kierunkach, w tym w zakresie informatyki, systemów informacyjnych w bezpieczeństwie, mechaniki i budowy maszyn, automatyki i robotyki, mechatroniki, bezpieczeństwa narodowego, czy stosunków międzynarodowych, a także studia podyplomowe na kilkunastu kierunkach, w tym związanych z cyberbezpieczeństwem, zarządzaniem kryzysowym, zarządzaniem logistyką, czy ochroną danych osobowych. Ponadto prowadzi badania naukowe i dysponuje kadrami eksperckimi zdolnymi do opracowywania analiz, opinii i ekspertyz w rozległym zakresie. Uczelnia posiada status uczelni akademickiej i prawo do nadawania stopnia naukowego doktora.

– Współpraca Poczty z naszą Akademią daje największej w Polsce spółce infrastrukturalnej i logistycznej, jaką jest Poczta Polska, dostęp do najnowszej wiedzy i technologii w wielu sferach, w tym w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Ten obszar szczególnie mocno rozwijamy. We wrześniu tego roku w strukturze Akademii utworzone zostało Morskie Centrum Cyberbezpieczeństwa, które w sposób ciągły realizować będzie szereg zadań eksperckich, warsztatowych i szkoleniowych. Pracownicy naukowi Akademii, swoją wiedzą i doświadczeniem będą wspierać pocztowców uwzględniając rozbudowane i specyficzne potrzeby operatora będącego przecież jednym z kluczowych elementów systemu bezpieczeństwa państwa – powiedział kontradmirał prof. dr hab. Tomasz Szubrycht.

Porozumienie Poczty i Akademii tworzy ramy do rozwijania dalszej współpracy.

kontakt dla mediów
Justyna Siwek
rzecznik prasowy, Poczta Polska
Justyna Siwek

rzecznik@poczta-polska.pl

tel: 22 656 54 28

informacje o firmie

załączniki

więcej z kategorii wydarzenia