praca przemysł ciężki nauka/edukacja/szkolenia

Zawód z przyszłością czeka na Ciebie – trwa nabór do szkół patronackich KGHM Polska Miedź S.A.

29.06.2020 | KGHM Polska Miedź
Trwa nabór m.in. do nowej klasy branżowej I stopnia, której uczniowie po raz pierwszy w historii będą zdobywać zawód operatora zespołu maszyn i urządzeń przeróbczych.  Zespół Szkół Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie – szkoła pod patronatem KGHM Polska Miedź S.A. tylko do 10 lipca czeka na chętnych do podjęcia nauki w zawodzie przeróbkarza.

Jak dotąd w zakresie obsługi maszyn i urządzeń przeróbczych  kształcono w MCKK jedynie dorosłych. Odbywało się to wyłącznie w ramach podnoszenia kwalifikacji obecnych pracowników ZWR-ów. Od nowego roku szkolnego 2020/2021, z myślą o tegorocznych absolwentach szkół podstawowych, w Zespole Szkół funkcjonującym w ramach MCKK, planowane jest otwarcie klasy „przeróbkarzy”, w której trzyletnia nauka jest bezpłatna.  

 - To właśnie w wyniku współpracy Szkoły z naszym Oddziałem ustalono potrzeby kształcenia w tym zawodzie. Uczniowie już w pierwszym roku nauki mają zagwarantowane zajęcia praktyczne  w naszej firmie. Najlepsi absolwenci będą mieli duże szanse na zatrudnienie – podkreślił Paweł Piwowar, Dyrektor Naczelny Oddziału KGHM Zakłady Wzbogacania Rud.

Zespół Szkół Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr jest szkołą publiczną. Placówka jest jedną z ośmiu szkół, którym patronuje KGHM w ramach programu „Kompetentni w branży”. Patronatem KGHM objęte są klasy w szkole branżowej I stopnia:  operator maszyn i urządzeń przeróbczych, górnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny i elektryk oraz w technikum: technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny i technik elektryk.

Bycie uczniem szkoły patronackiej to nie tylko możliwość poznania KGHM podczas wizyt zawodoznawczych czy praktyk, ale również okazja do skorzystania z atrakcyjnego programu stypendialnego.

Zapraszamy ósmoklasistów do wyboru szkół patronackich w tegorocznej rekrutacji - do 10 lipca trwa nabór do szkół patronackich KGHM! Ósmoklasiści mogą zdobyć specjalizacje i kompetencje potrzebne na rynku pracy. Wszystkie z 12 zawodów objętych patronatem KGHM znalazło się na liście profesji, na które jest największe zapotrzebowanie, opracowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Więcej na stronie www.kghm.com w zakładce KARIERA, gdzie znajdują się szczegóły programu „Kompetentni w branży”, w tym zasady dostępu do stypendiów naukowych.

kontakt dla mediów
Lidia Marcinkowska-Bartkowiak
Dyrektor Naczelny ds. Komunikacji, KGHM Polska Miedź
Lidia Marcinkowska-Bartkowiak

rzecznik@kghm.com

tel: (+48) 887 772 361

informacje o firmie

załączniki

więcej z kategorii praca