ekonomia/biznes/finanse

Grupa Emirates ogłasza wyniki za pierwsze półrocze 2019-20: 1,2 mld AED zysku, liczba pasażerów przewiezionych do Dubaju wzrosła o 7,9%

08.11.2019 | Emirates
  • Grupa Emirates: Spadek przychodów o 2% do 53,3 mld AED (14,5 mld USD) i wzrost zysków o 8% do 1,2 mld AED (320 mln USD). Na wyniki wpłynęły zamknięcie pasa startowego na lotnisku w Dubaju (DXB), spadek kosztów paliwa, niekorzystne zmiany kursów walut i ogłoszenie upadłości przez biuro Thomas Cook.
  • Linie Emirates: Spadek przychodów o 3% do 47,3 mld AED (12,9 mld USD) i wzrost zysków o 282% do 862 mln AED (235 mln USD). Zwiększone wykorzystanie miejsc do 81,1% (2,3 pp.), 29,6 mln przewiezionych pasażerów. Dzięki atrakcyjności Dubaju jako kierunku linie przewiozły do swojego portu macierzystego o 7,9% więcej pasażerów w porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku.
  • dnata: Wzrost przychodów o 5% do 7,4 mld AED (2,0 mld USD), spadek zysków o 64% do 311 mln AED (85 mln USD), na co wpływ miały ogłoszenie upadłości przez biura Thomas Cook i jednorazowa transakcja z poprzedniego roku. 51,9 mln dostarczonych posiłków – wzrost o 67% dzięki znaczącemu rozszerzeniu działalności.

Grupa Emirates ogłosiła 7 listopada 2019 r. wyniki za pierwsze półrocze roku finansowego 2019-20.

Przychody Grupy w pierwszych sześciu miesiącach roku finansowego 2019-20 wyniosły 53,3 mld AED (14,5 mld USD), o 2% mniej niż w tym samym okresie w zeszłym roku, kiedy wyniosły 54,4 mld AED (14,8 mld USD). Nieznaczny spadek przychodów był spowodowany głównie planowym ograniczeniem oferowania przez 45 dni, kiedy zamknięty został południowy pas startowy na lotnisku w Dubaju (DXB), a także niekorzystnymi zmianami kursów walut w Europie, Australii, Południowej Afryce, Indiach i Pakistanie.

Rentowność wzrosła o 8% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku – w pierwszym półroczu roku 2019-20 Grupa odnotowała zysk netto w wysokości 1,2 mld AED (320 mln USD). Zyski wzrosły przede wszystkim dzięki spadkowi cen paliwa o 9% w porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku, jednak częściowo zniwelowały je niekorzystne wahania kursów walut.

Stan środków finansowych Grupy na dzień 30 września 2019 r. wynosił 23,0 mld AED (6,3 mld USD) w porównaniu z 22,2 mld AED (6,0 mld USD) w dniu 31 marca 2019 r.

Jego Wysokość Szejk Ahmed bin Saeed Al Maktoum, prezes zarządu Grupy Emirates:Pierwsze półrocze roku finansowego 2019-20 przebiegło pod znakiem stabilności i dobrych wyników dla Grupy Emirates, która dostosowała swoje strategie do trudnych warunków gospodarczych i niepewnej sytuacji społeczno-politycznej w wielu krajach świata. Zarówno Emirates, jak i dnata dokładały wszelkich starań, aby zminimalizować wpływ planowego remontu pasa startowego na lotnisku w Dubaju na naszą działalność i klientów. Ponadto uważnie kontrolowaliśmy koszty, na które mieliśmy wpływ, i konsekwentnie zwiększaliśmy efektywność, a przy tym sprawnie dysponowaliśmy zasobami, aby wykorzystywać pojawiające się okazje.

Niższe koszty paliwa przyniosły upragnione oszczędności w postaci 2,0 mld AED w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku. Jednak niekorzystne zmiany kursów walut pomniejszyły nasze zyski o około 1,2 mld AED.

– Trudno przewidzieć rozwój wydarzeń na świecie, ale spodziewamy się, że w kolejnym półroczu nasze linie i całą branżę nadal czeka niesprzyjająca koniunktura, a zacięta konkurencja będzie prowadziła do obniżenia zysków. Jako Grupa w dalszym ciągu skupiamy się na rozwoju naszej działalności i zamierzamy dokonywać kolejnych inwestycji, które zapewnią większe możliwości naszym pracownikom i pozwolą nam oferować naszym klientom jeszcze lepsze produkty i usługi.

Liczba pracowników Grupy Emirates nie uległa zmianie w porównaniu z 31 marca 2019 r. i wynosi ogółem 105 315 osób. Wpisuje się to w plany dotyczące oferowania i działalności firmy oraz odzwierciedla wewnętrzne programy Grupy na rzecz zwiększenia wydajności poprzez wdrażanie nowych technologii i reorganizację pracy.

Linie Emirates

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku finansowego 2019-20 linie Emirates pozyskały trzy szerokokadłubowe samoloty Airbus A380, a do końca roku finansowego flotę zasilą trzy kolejne maszyny. Oprócz tego przewoźnik wycofał z eksploatacji sześć starszych samolotów, a do 31 marca 2020 r. ze służby odejdą kolejne dwa. Wieloletnia strategia inwestowania w najnowocześniejsze samoloty szerokokadłubowe pozwala przewoźnikowi zwiększyć całkowitą wydajność, ograniczyć emisję i świadczyć wysokiej jakości usługi.

Linie Emirates oferują pasażerom z całego świata coraz lepsze połączenia z zaledwie jedną przesiadką w Dubaju. W pierwszym półroczu tego roku finansowego linie Emirates otworzyły dwa nowe połączenia pasażerskie: Dubaj-Bangkok-Phnom Penh i Dubaj-Porto (Portugalia). Globalna sieć połączeń Emirates obejmuje 158 miejscowości w 84 krajach. Flota przewoźnika obejmuje 267 samoloty, w tym samoloty towarowe (dane na dzień 30 września 2019 r.).

Linie Emirates rozwinęły także współpracę z flydubai. Obaj przewoźnicy zsynchronizowali rozkłady lotów w ramach uzupełniających się siatek połączeń, tworząc nowe trasy wiodące przez Dubaj, a także otworzyli w pierwszej połowie 2019-20 nowe połączenia, m.in. do Neapolu (Włochy) i Taszkientu (Uzbekistan). Na pasażerów czeka także jeszcze więcej korzyści w ramach wspólnego programu lojalnościowego Emirates Skywards, a przesiadający się między lotami Emirates a flydubai mogą liczyć na sprawną przesiadkę – obecnie 22 loty flydubai realizowane są z terminalu 3 Emirates na lotnisku w Dubaju (DXB).

Całkowite oferowanie w pierwszych sześciu miesiącach roku spadło o 7% do 29,7 mld tonokilometrów ATKM, głównie w wyniku zamknięcia pasa startowego na DXB i ograniczenia liczby samolotów w tym 45-dniowym okresie. Zdolność przewozowa mierzona wg liczby dostępnych miejsc przypadających na kilometr (ang. Available Seat Kilometres, ASKM) zmniejszyła się o 5%, natomiast przepływ pasażerów mierzony według przychodu z pasażerokilometra (ang. Revenue Passenger Kilometres, RPKM) spadł o 2%. Średni współczynnik wypełnienia miejsc (ang. Passenger Seat Factor) wzrósł do 81,1%, w porównaniu z 78,8% w roku ubiegłym.

Od 1 kwietnia do 30 września 2019 r. linie Emirates przewiozły 29,6 mln pasażerów, o 2% mniej w porównaniu z identycznym okresem w zeszłym roku. Jednak w tym samym ujęciu zysk z przewozu pasażerów wzrósł o 1%. Wielkość przewiezionego ładunku spadła o 8% do 1,2 mln ton, a zysk z przewozu towarów zmniejszył się o 3%. Wyniki te odzwierciedlają trudne warunki dla transportu lotniczego spowodowane napięciami w międzynarodowych stosunkach handlowych i brakiem stabilności na kluczowych rynkach cargo.

W pierwszej połowie roku finansowego 2019-20 zysk netto linii Emirates wyniósł 862 mln AED (235 mln USD), o 282% więcej w porównaniu z rokiem ubiegłym. Przychody Emirates, w tym inne przychody operacyjne, w wysokości 47,3 mld AED (12,9 mld USD) spadły o 3% w porównaniu z 48,9 mld AED (13,3 mld USD) w analogicznym okresie poprzedniego roku. Rezultat ten był możliwy dzięki zwiększonej elastyczności w kontroli oferowania, a wysokie zapotrzebowanie pasażerów na produkty Emirates sprzyjało lepszemu wykorzystaniu miejsc i wyższym marżom.

Koszty operacyjne Emirates obniżyły się o 8% przy zmniejszeniu całkowitego oferowania o 7%. Koszty paliwa zmalały średnio o 13% w porównaniu z analogicznym okresem w roku poprzednim, głównie ze względu na spadek cen ropy (o 9% w porównaniu z tym samym okresem w roku ubiegłym) i zmniejszenie dostaw paliwa w związku z ograniczonym oferowaniem podczas 45-dniowego zamknięcia pasa startowego na lotnisku w Dubaju. Paliwo wciąż stanowi największą część kosztów ponoszonych przez linie – 32% kosztów operacyjnych, w porównaniu z 33% w pierwszym półroczu poprzedniego roku.

dnata

Spółka dnata konsekwentnie rozwijała możliwości w zakresie obsługi naziemnej, cateringu i usług turystycznych, prowadząc działalność w ponad 35 krajach. W pierwszej połowie roku 2019-20 działalność międzynarodowa dnata stanowiła ponad 72% przychodów spółki w porównaniu z 68% w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Przychody dnata, w tym inne przychody operacyjne, wyniosły 7,4 mld AED (2,0 mld USD), o 5% więcej w porównaniu z odnotowanym w zeszłym roku przychodem na poziomie 7,0 mld AED (1,9 mld USD). Wynik ten spółka zawdzięcza dynamicznemu rozwojowi działalności i dalszemu rozszerzeniu usług na świecie, w szczególności usług cateringowych.

Całkowity zysk dnata zmalał o 64% do 311 mln AED (85 mln USD) w porównaniu z wynikiem w roku ubiegłym, w którym mieścił się zysk w wysokości 321 mln AED z jednorazowej transakcji zbycia 22% udziałów w spółce specjalizującej się w zarządzaniu podróżami Hogg Robinson Group (HRG). Na wielkość zysku dnata w pierwszym półroczu 2019-20 roku wpłynęło także ogłoszenie upadłości przez biuro Thomas Cook, jednego z głównych klientów działów turystycznych i cateringowych dnata w Wielkiej Brytanii, skutkujące odpisem aktualizującym z tytułu utraty należności handlowych oraz aktywów niematerialnych i prawnych w wysokości 84 mln AED.

Obsługa lotniskowa w dalszym ciągu generuje największą część przychodu dnata – 3,6 mld AED (983 mln USD), co stanowi nieznaczny wzrost w porównaniu z tym samym okresem w roku ubiegłym. Liczba samolotów obsłużonych przez dnata utrzymała się na tym samym poziomie i wyniosła 351 194. Ponadto spółka przeładowała 1,5 mln ton cargo, o 6% mniej niż w roku poprzednim.

Organiczny rozwój międzynarodowej obsługi naziemnej dnata, w tym pozyskanie kluczowych klientów w USA oraz lepsze wyniki w krajach takich jak Włochy, Singapur, Szwajcaria czy Irak, przyczynił się do zwiększenia przychodów dnata i ograniczył straty spowodowane niekorzystnymi zmianami kursów walut w wysokości ok. 86 mln AED. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich dnata nabyła pełne prawo własności do spółki spedycyjnej Dubai Express, co wzmocniło jej przychody w pierwszym półroczu 2019-20 roku i pomogło złagodzić wpływ strat poniesionych w związku z 45-dniowym zamknięciem pasa startowego na DXB.

Dział turystyczny przyniósł dnata przychody w wysokości 1,8 mld AED (488 mln USD), czyli o 7% więcej niż w analogicznym okresie w roku ubiegłym. Całkowita wartość transakcji sprzedaży usług turystycznych pozostała na poziomie 5,9 mld AED (1,6 mld USD).

Wysokie przychody z nowo nabytych spółek, m.in. Tropo w Niemczech i Dunya Travel, pomogły zrównoważyć niższy popyt na podróże na innych kluczowych rynkach turystycznych oraz negatywny wpływ umocnienia kursu dolara amerykańskiego do euro i funta szterlinga.

Przychody z usług cateringu pokładowego dnata wyniosły 1,8 mld AED (479 mln USD), o 54% więcej w porównaniu z rokiem ubiegłym. W pierwszej połowie roku finansowego liczba dostarczonych posiłków wzrosła o 67% do 51,9 mln.

Ten znaczący wzrost dnata zawdzięcza wpływom z niedawno przejętych spółek cateringowych w Australii (Q Catering Limited i Snap Fresh Pty Limited) i USA (121 Inflight Catering), a także rozbudowie własnego zaplecza cateringowego w USA, m.in. w Houston, Bostonie i Los Angeles.

kontakt dla mediów
Zuzanna Cholewa
Account Manager, Emirates
Zuzanna Cholewa

zuzanna.cholewa@mslgroup.com

tel: +48 22 444 48 47

informacje o firmie

O Emirates

Od momentu założenia w 1985 r. linie Emirates otrzymały ponad 500 międzynarodowych nagród za niezrównanej jakości obsługę pasażera.

Linie mają siedzibę w Dubaju, jednym z niewielu miast na świecie, które realizuje politykę otwartych przestworzy, i obok 150 innych linii lotniczych prowadzą działalność na zasadach swobodnej i uczciwej konkurencji.

Flota linii składa się z 268 szerokokadłubowych maszyn, w tym 12 samolotów towarowych, i należy do najmłodszych w przestworzach. Obecnie linie Emirates oczekują na dostawę 231 samolotów.

Linie Emirates obsługują loty w 158 kierunkach w 85 krajach Europy, Ameryki Północnej i Południowej, Bliskiego Wschodu, Afryki, Azji Południowej, Dalekiego Wschodu i Australazji.

Zapraszamy na stronę Emirates www.emirates.com

załączniki

więcej z kategorii ekonomia/biznes/finanse